Abonner via RSS eller E-post

Telemark

 

momsrot-rammer-eldre2Bilde fra TV2-Nyhetene.

Min jobb som stortingsrepresentant er å representere partiet Høyre, men også velgerne i Telemark. Hvis du har spørsmål eller en sak du trenger hjelp til, kontakt meg på ti@stortinget.no

Les mer om Høyres politikk her.

NOEN SAKER FRA PERIODEN 2009-2013:

Jeg har jobbet for å sikre at Borgestadklinikken fortsatt får drive med avtale fra Helse Sør-Øst, og stilt spørsmål om saken til statsråden.


Jeg engasjert meg for familien Årseth og deres sønn hjerneskadede sønn Henrik. En vrang statsråd sørget for at foreldrene ikke lenger fikk mulighet til å være hjemme med sin sønn for å trene ham opp. Varden kommenterte også saken.

Tok saken om røntgenklinikken Curato til Stortinget. Helseministerens svarte.

Krever flere politifolk i Telemark, sammen med Frp og KrF.

Små, lokale alkoholprodusenter må få en sjanse.

Initiativ for å sikre fornuftig bruk av verneområdene på Hardangervidda.

Jeg har engasjert meg for å sikre lokalt selvstyre i snøscooterpolitikken.

Engasjement for industrien i Telemark, nedleggelsen av REC og for miljøteknologi fra Grenland.

Kritisk til at Porsgrunn kommune kan komme dårlig ut av Samhandlingsreformen.

Kamp for videre drift av Bratsbergbanen.

I kjølvannet av noen mobbesaker på Notodden stilte jeg spørsmål til statsråden om hvordan politi og skole kunne samarbeide bedre.

SAKER JEG HAR JOBBET MED TIDLIGERE

En viktig jobb for en stortingspolitiker er å være ombudsmann for folk i fylket. Her er et utvalg saker jeg har jobbet med som politiker. Det er viktige saker både for enkeltmennesker og for fylket vårt.

tom-magnar-og-torbjc3b8rn

Thomsen-saken. Handikappede Tom Magnar Thomsen fra Bamble får ikke bygge tilrettelagt bolig på tomten som familien har eid i hundre år. Han blir overkjørt av byråkratiet. Jeg har jobbet med saken både for å hjelpe familien og for å få på plass en lovendring. Se innslaget på TV2 og les om saken i TA og oppfølgingen, samt i Dagbladet.

Omsorgstjenesten. Omsorgstjeneste i Skien har blitt rammet av byråkratisk rot. Nok en gang en sak hvor staten har blitt en motstander i stedet for en medspiller. Se innslaget på TV 2.

E18. Jeg har jobbet for å få gjennomslag for at E18 må bygges ut. Jeg har lovet å «sette meg på Erna» for å få det til, og tidligere i år kom Høyres partileder til fylket og garanterte for Høyres støtte til prosjektet.

Politisituasjonen i Telemark. Å være trygg i hverdagen er avgjørende for et godt samfunn og politi og rettsvesen er blant statens viktigste oppgaver. Derfor er det grunn til å reagere når mange melder om økt utrygghet, saker som ikke blir oppklart og kjente gjerningsmenn som går fri. Jeg har tatt opp saken en rekke ganger i Varden og TA (ikke på nett). Jeg har utfordret Arbeiderpartiets lokale representanter, men ikke fått svar. Til slutt svarte statssekretæren i et innlegg. Mitt svar kan du lese her. Jeg kommenterer politisituasjonen på NRK Østafjells her.

08062009 Foto: Telemark Kildevann i Fyresdal.

Arbeidsplasser i distriktene. Urimelig høye skatter- og avgifter (særlig formueskatt og arveavgift) rammer arbeidsplasser utenfor Grenland ekstra hardt. Bedrifter i distriktene har allerede en ulempe fordi avstanden til markedet er lengre. Lavere skatt og bedre veier er Alfa og Omega for å sikre arbeidsplasser – og bosetting – i Telemarks distrikter. Oppslag i Vest Telemark Blad. Fra Vest Telemark Næringsforum som organiserte dagen (takk Olav!).

Grunneiernes rettigheter. Privat eiendomsrett er en forutsetning for et fritt samfunn. Særlig i distriktene har grunneiernes rettigheter blitt underminert gjennom politiske vedtak. Jeg har vært med på forslag om å styrke grunneirnes rettigheter på Stortinget og skrevet om saken i blant annet Nationen. Vi vedtok også å styrke grunneiernes rettigheter på Telemark Høyres årsmøte – referert i Varden.

Moms på frivillighet. Frivillige organisasjoner betaler moms til staten, mens næringslivet slipper. Blodig urettferdig! Jeg brukte eksempelet fra Hjartal Røde Kors da jeg stilte spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen.

Korankunst og ytringsfrihet. Ytringsfriheten er en fundamental verdi i vårt samfunn. Da en modig norsk-iransk kunstner laget en kritisk utstilling om islam var det viktig for meg som politiker å vise min støtte. Les om saken i Varden.