Abonner via RSS eller E-post

Dagsavisen: Utvikling og landbruk

Publisert den 13.12.2011 i Blogg

Fra Dagsavisen 13. desember.

Terje Lien Aasland skriver i et innlegg at jeg «harselerer» med norsk landbruk i min spalte i Dagsavisen 5. desember. Innlegget er trykket i flere aviser. Det handlet ikke om landbrukspolitikk, men om utviklingspolitikk. Jeg hadde to poeng:

Bistandsdebatten burde handle om resultater, ikke bare om hvor mye vi klarer å bruke.
Handelspolitikken er også en viktig del av utviklingspolitikken.

Derfor er det for eksempel et problem når Norge først gir bistand til et land slik at de kan bygge opp sin eksportmulighet, og så setter tak eller legger kraftig straffetoll på eksporten til oss hvis den kommer opp i et tilstrekkelig volum. Jeg nevner ordet landbruk i en setning: «Det kan godt være et ærlig politisk poeng – vi er mer opptatt av norsk landbruk enn av utvikling i de fattige landene – men å forkle det som solidaritet, utvikling eller hjertevarme er hyklersk.» Og dette poenget står jeg fullt og helt inne for. Det er helt greit å si at vi også må ta hensyn til norsk landbruk og derfor har tollmurer. Det gjør også mitt eget parti i mange tilfeller. Men da foretar vi et politisk valg som også får konsekvenser. En av disse konsekvensene er at mange fattige land ikke får solgt sine varer på våre markeder.

Hva gjelder distriktspolitikken som helhet har de rødgrønne lite å skryte av. Den rødgrønne regjeringens landbrukspolitikk har gitt oss flere byråkrater og færre gårdbrukere, skjerpingen av formuesskatten for næringsdrivende rammer hardt, næringsutvikling i distriktene blir rammes av særnorske skatter og byråkrati, verne- og styringspolitikken kveler det private initiativ og underminerer den private eiendomsretten og samferdselssektoren skriker etter investeringer. Da Høyre satt i regjering ble det flyttet kompetansearbeidsplasser ut i landet, mens denne regjeringen fortsetter sentraliseringen. Det er ikke blitt flyttet ut en eneste arbeidsplass fra Oslo-gryta under rødgrønt styre. Det er ikke mye å skryte av.

 

Legg igjen din kommentar »

Utviklingshykleri

Publisert den 29.11.2011 i Blogg

Det skjer noe i bistandsdebatten, eller utviklingsdebatten som vi egentlig burde kalle den. I mange år ble kritikere beskyldt for egoisme og hjerteløshet, men nå stiller stadig flere spørsmål ved effekten av overføringene til fattige land. Et eksempel er bloggen Aid Watch.

I går kom nyheten om at Sverige knuser Norge. «Er snillere mot de fattige», som TV2 skrev.  Knut Arild Hareide gikk til angrep på regjeringen fordi bistandens andel av BNP har falt de siste årene, men nettopp denne innfallsvinkelen illustrerer hva som er galt med bistandsdebatten: Den gjøres om til en debatt om hvor mye vi legger inn, ikke om hva vi får ut. Med andre ord er vi mer opptatt av å fremstå som snille enn av å bekjempe fattigdom. Når dette fokuset på prosentmål kobles med idealistisk retorikk om hjertevarme og solidaritet, bærer det virkelig galt av sted. Det er riktig og viktig å gi bistand, men å stirre seg blind på kronebeløpene kan være direkte skadelig. Se for øvrig Minervas utgave om bistandspolitikk for nærmere utdyping.

Hovedårsakene til at Sverige slår Norge blir klare senere i artikkelen:

«Commitment to Development Index måler ikke bare bistand, men den totale effekten av de enkelte rike landenes politikk på utviklingen i fattige land. Norge er noe bedre enn Sverige på fredskapning og teknologioverføring til fattige land, men blir slått på bistand, innvandring og handel.»

 Bistand er altså bare en del av det som måles. Sverige har reformert sin bistandspolitikk, men de har også større handel med verdens fattige land. I Norge er virkeligheten en ganske annen. Vi sier at vi vil gi handelsfordeler til de fattigste landene, men i det øyeblikket de lykkes møter de kvoter og tollmurer, som Aftenpostens artikkel om sauekjøtt i dagens utgave illustrerer (ikke på nett). Det kan godt være et ærlig politisk poeng — vi er mer opptatt av norsk landbruk enn av utvikling i de fattige landene — men å forkle det som solidaritet, utvikling eller hjertevarme er hyklersk.

Les også Fredrik Segerfeldts kritisk artikkel om bistand hos Minerva.

4 kommentarer »