Abonner via RSS eller E-post

Arbeidslinjen

Publisert den 19.03.2012 i Blogg

Høyre og Arbeiderpartiet kan diskutere om sosialdemokratiet har monopol på den norske modellen eller hvorvidt skattenivået er for høyt eller for lavt, men en ting har våre to partier tradisjonelt stått sammen om: Arbeidslinjen. Det er med utgangspunkt i tre påler: 

 – Arbeid er grunnlaget for velferdssamfunnet vårt. For å si det med en klisje, er mennesker vår viktigste formue. 
 – De aller, aller fleste ønsker å arbeide, og det å være i arbeid og aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og utenforskap. 
 – Velferdssystemet vårt, med skattefinansierte goder, må oppfattes som rimelig og rettferdig for alle, også for de som betaler inn skatt. Derfor er det avgjørende at det faktisk lønner seg å arbeide. 

De siste ukene har Dagens Næringsliv gjennom en rekke reportasjer fortalt historiene om unge uføre, både om tallene og menneskene. Man behøver ikke å være politiker eller milliardær for å se at det er noe som er riv ruskende galt med systemet vårt. Når en ung kvinne blir gående hjemme uke etter uke, og det eneste tilbudet som er tilgjengelig er passive overføringer, er det en fallitterklæring. Her er det NAV-systemet som svikter arbeidslinjen. Det kan lett oppfattes som enklere å betale ut en uførepensjon enn å følge opp og gi tilbud om aktivitet og trening, ikke minst fordi utbetalingen skjer over folketrygdens budsjetter. Samtidig er Høyre opptatt av at den enkelte også har et ansvar for å komme seg ut i arbeidslivet. Systemet vårt kan gi deg verktøyene du trenger, men det er bare den enkelte selv som i siste innstans kan få orden på eget liv. 

2 kommentarer »