Abonner via RSS eller E-post

Bøker og bokbidrag

Konservatisme – en antolgi

«… en konsis og klok innføring i den konservative tanketradisjonen, med viktige kjennetegn som tanken om at samfunnet er en organisme som vokser, og kan dyrkes, snarere enn en mekanisme som kan skrus sammen etter enkeltmenneskers kreative innskytelser.»
Simen Ekern, Dagbladet

«Det er ei gjennomtenkt samling, der forfattarane tidvis må insistera på at tenkjarane kan rubriserast som konservative. Det gjer ingenting. Truleg blir boka meir spennande slik. Godt skriven er ho også.»
Olav Kobbeltveit, Bergens Tidende

«Denne norske udgivelse af centrale konservative tekster er en god indgang og en fin inspirationskilde til at få større indsigt i den konservative tradition.»
Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

«Til samman utgjør boka den viktigste og mest sammenhengende beskrivelsen av konservatismen som er kommet på norsk på mange år.»
John Olav Egeland, Dagbladet

En tekstsamling med oversatte konservative klassikere og fyldige innledninger fra Henrik Syse og undertegnede (red.). Boken kan kjøpes her og du kan lese flere omtaler av boken her.

Høyre om! For en ny konservatisme

«Torbjørn Røe Isaksen har skrevet en viktig bok, også for oss som er uenige i det meste som står i den»
Audun Lysbakken, Morgenbladet

«Det er en fruktbar og innsiktsfull historisk reise […] Torbjørn Røe Isaksen skriver godt»
Stian Bromark, Dagbladet

hc3b8yre-om

Det er en bok om konservatisme, ideer og visjoner for norsk politikk. Boken har foreløpig blitt trykket i tre opplag. Boken kan kjøpes blant annet her. Du kan lese omtale av boken her.

Rett og politikk

Rett og politikk

Mitt bidrag er «Grenser for demokrati».

Spadestikk

Rune Slagstads Spadestikk er en samling artikler fra et langt liv i akademia. Jeg har skrevet etterordet «En egen front».

Tre essays om konservatisme

tre-essays-om-konservatisme

Utgitt av Civita med bidrag fra Lars Roar Langslet, Henrik Syse og undertegnede. Boken kan bestilles her.

Velferd etter velferdsstaten

1158925206_46343-velferdettervelferdstaten

En spissformulert debattbok om den norske velferdsstaten. Nikolai Astrup og jeg var redaktører. Boken kan lastes ned gratis.

Kåre Willoch. Et debattskrift 

kare-willoch

Utgitt i anledning Willochs 80-års dag i 2008. Redigert av Harald Stanghelle og Kristin Clemet. Mitt bidrag heter Kulturen, kapitalismen og Kåre Willoch. Kan kjøpes her.

MENNESKEVERD. Festskrift til Inge Lønning

inge-lc3b8nning

I redaksjonen: Svein Aage Christoffersen, Kristin Clemet, Kjetil Hafstad, Roger Jensen, Jone Salomonsen, Arild Underdal og Trygve Wyller. Mitt bidrag er Lønnings Lounge – tid for idépolitikk. Boken kan kjøpes her.

Frihet

Layout 1

Redigert av Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen. Mitt bidrag, Frykten for friheten. Boken kan kjøpes her.

Demokratiet før og nå

9788274774513
Essaysamling. Mitt bidrag heter Folkestyret og dets kritikere. Mer om boken her.

Frihet – samtalen fortsetter

frihet_omslag_forside

Artikler og essays fra blant andre Mario Vargas Llosa, Immanuel Kant, Cecilie Willoch og Olaf Thommesen. Mitt bidrag heter Trivialitetenes tyranni. Boken kan skaffes her.