Abonner via RSS eller E-post

Kulturkamp fra høyre

Publisert den 06.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Noe er på gang i den norske samfunnsdebatten. I stadig større grad stilles spørsmålene fra høyresiden.

Asle Tojes innlegg om kulturkampen har inspirert en sommerserie i Dagbladet. Det fikk meg til å tenke på et innlegg jeg skrev for tre år siden, Det radikale privilegium. For å (pompøst nok) sitere meg selv i ingressen: «68-ERNE: Norske radikalere har bedrevet mentalt hærverk på folkesjelen i over 30 år. Med en kultlignende overbevisning har de kolonisert den offentlige debatten.» Det interessante er i og for seg ikke budskapet i kronikken, men mottakelsen. Det ble en kort og nokså slapp debatt, men ingenting mer. I dag har angrepene mot venstresidens dominans i idedebatten langt større kraft og kommer fra langt flere hold. De siste årene har det kommet til flere og flere nye, stort sett yngre røster som plasserer seg på høyresiden. Anti-kapitalisme, anti-globalisering, verdirelativisme osv. er på defensiven, i det minste som intellektuelt holdbare posisjoner.

Personlig er jeg noe skeptisk til begrepet kulturkamp. Først og fremst fordi den lett blir for snever. Den handler om enten islamisme eller norske verdier i overflatisk forstand, men glemmer for eksempel eksplosjonen i uføretrygdede, undermineringen av det personlige ansvaret eller kampen for globalisering og friere handel. Samtidig har en bestemt retning i kulturkampen et anti-elitistisk syn som jeg tror i verste fall kan bli skadelig. Samfunnet trenger ikke politiske bedrevitere og sosialdemokratisk regulering, men samfunnet trenger eliter, både i økonomien, akademia og kulturen. Jeg mener også det er avgjørende for høyresiden å holde på sin viktigste kjerne: Respekten for enkeltmennesket uavhengig av  bakgrunn.

Men nettopp slike nyanseringer er noe av det mest spennende med debatten. For første gang på lenge foregår det en debatt mellom folk på høyresiden – liberale versus konservative, tradisjonalister versus modernister – uten at venstresiden har lagt premissene på forhånd. Debatten om det flerkulturelle samfunnet er et illustrerende for venstresidens fallitt. Venstresiden klarer verken å formulere et liberalt eller kritisk alternativ. Den liberale innfallsvinkelen, som blant annet Civita tar utgangspunkt i i sin pampflett om innvandring,  tar utgangspunkt i et individualistisk menneskesyn som står i motsetning til venstresidens fokus på klasser og kollektiver. En kritisk innfallsvinkel, som blant annet fokuserer på kulturkonflikter, bryter med venstresidens tradisjonelle syn om at økonomien er den avgjørende inngangsporten for samfunnsanalyser. Venstresiden har alltid hatt problemer når virkelighetsbildet deres ikke stemmer med virkeligheten – som når den 3. verdens egne diktatorer undertrykker sitt folk uten USAs hjelp; denne utfordringen har blitt tydeligere mer årene.

Jeg deler langt fra alle Tojes analyser og standpunkter, men alt i alt er det grunn til å ønske kulturkampen og debatten velkommen. Endelig.

Legg igjen din kommentar »

Dahrendorfs siste

Publisert den 30.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

dahrendorfFOTO FRA ECONOMIST

17. juni døde Lord Ralf Dahrendorf. Et av hans siste intervjuer var med Minerva.

«De populistiske frelserne til høyre og venstre er ofte vanskelige å skille fra hverandre. De har en effekt som er ganske distinkt. Frihetens på sin side appellerer ikke i første rekke til menneskenes følelser, men mer til deres fornuft. Med populismen er det annerledes. Den prøver hele tiden å unngå frihetens ”kalde” appell, og fører menneskene inn i en anti-liberal retning.»

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å skrive om det før jeg leste The Economist sin (som alltid) vakre og velskrevne nekrolog (tenk om vi hadde en slik tradisjon for nekrologer i Norge – varme, men ærlige, noen ganger syrlige, og med lett bitende britisk distanse). Dahrendorfs moderate, utpregete europeiske liberale tankegang og innfallsvinkel virker bemerkelsesverdig fraværende i dagens politiske debatt. Han tilhører sammen med et knippe tenkere som Raymond Aron, Isaiah Berlin og Karl Popper en europeisk liberal tradisjon som på mange måter er viktigere (og etter min mening både mer ydmyk og interessant) enn både Milton Friedman og Ayn Rand som ofte leses av unge, ideologisk interesserte folk på  høyresiden. Dens sentrale innsikt oppsummeres godt av et avsnitt i nekrologen:

«Liberty, he had discovered the hard way, needed institutions to preserve it. All the apparatus of civil society—courts, parliament, written constitutions, citizenship—was needed to ensure, in a favourite phrase, the greatest number of “life-chances”, or choices, for everyone. And the nation state, though he was well aware of its parochial and xenophobic limitations, seemed to be liberty’s best incubator.»

2 kommentarer »

I all stillhet blir vi Øst-Tyskland

Publisert den 29.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

To doktorgradsstipendiater ved NTNU har fått tilgang til over 110 000 pasientjournaler, melder flere medier blant annet NRK. Jeg har ikke klart å plukke opp hva slags informasjon journalene inneholder, men det er uansett uvesentlig. Slike saker kommer det flere og flere av i fremtiden. Effektivitet og hensynet til pasienten tilsier at helseregistrene bør være tilgjengelige, men hensynet til den enkeltes personvern tilsier en restriktiv praksis.

Saken illustrerer farene ved en slapp personvernpolitikk: Det finnes ingen vanntette skott. Dersom opplysninger registreres og lagres, kan de også komme på avveie. Enda verre blir det når opplysningene er hentet inn via overvåkning. Denne saken fra Stavanger Aftenblad er som tatt ut av et science fiction mareritt om overvåkningssamfunnet:

«Krangelen med kjæresten. Intime betroelser. Telefonen fra barnehagen. Flørten med han kjekke du møtte på byen. Trodde du det var private samtaler?»

Det er verdt å referere de første avsnittene fra saken:  

«På Nærbø i Hå kommune ble stedets to eneste telefonkiosker avlyttet i et halvt år. Hvorfor? Fordi politiet mente at en mann som satt fengslet i Åna fengsel, fire kilometer unna, kunne komme til å bruke telefonkioskene på Nærbø når han var på perm. Mannen var mistenkt i en annen narkotikasak enn den han allerede sonet for.

I utgangspunktet var det tre telefonkiosker på Nærbø, men politiet fikk lagt ned den tredje for å kanalisere alle samtaler over på de to gjenværende.

I et halvt år ble alle samtaler fra de to kioskene avlyttet, til tross for at den mistenkte mannen ikke engang bodde på Nærbø. 10.000 private samtaler. Om jobben, været, sex-liv og bestilling av taxi. Alt ble fanget opp. En åpenbart utro ektemann på tettstedet ringte flere ganger til en like utro kvinne og spurte om kysten var klar. Alt dette satt politiets etterforskere og lyttet på.

Ironisk nok brukte ikke den mistenkte mannen noen av telefonkioskene. Han ble senere dømt for befatning med amfetamin, men ikke på grunnlag av avlyttingen.»

Det er nesten så man ikke tror det… Som Sven Egil Omdahl skriver i en kommentar: I all stillhet blir vi Øst-Tyskland.

Legg igjen din kommentar »

Skilt ved fødselen

Publisert den 24.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

tritri-pen

Ukjent, skitten hippie på gaten/Stortingskandidat Torbjørn Røe Isaksen

På vei til vakre Tinn kommune i morgen tidlig.

1 kommentar »

Finanskriseutvalget og selvbedrag

Publisert den 23.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Regjeringen har oppnevnt en verdikommisjon for økonomien. Representasjonen er skjev, oppdraget bygger på et selvbedrag og resultatet nærmest forutsigbart.

Det var liksom noe av Det Norsk Hus over utvalget som regjeringen presenterte sent i forrige uke, en passende hyllest til Thorbjørn Jagland som akkurat da hadde sin aller siste arbeidsdag på Stortinget.

Men la oss begynne med det positive. Det såkalte finanskriseutvalget, også kalt grådighetsutvalget, har et ambisiøst oppdrag. Som det står i teksten skal utvalget i likhet med «andre internasjonale miljøer» vurdere rammebetingelsene for finansinstitusjoner: «Den norske finansmarkedsreguleringen bygger i stor grad på internasjonal regulering og EØS-regelverk. Vurderingen av det norske finansmarkedets virkemåte bør derfor inneholde vurderinger av hvordan Norge har benyttet det nasjonale handlingsrommet innenfor våre internasjonale forpliktelser.» Med et slikt utgangspunkt blir det i hvert fall vanskelig for Kristin Halvorsen å fortsette å påstå at Norge er noe absolutt, helt unikt i internasjonal reguleringssammenheng.

Det er naturligvis merkelig å sette ned et utvalg for å gjøre det som normalt vil være en forsker eller forskergruppes jobb. Utvalg skal mene noe politisk, forskere bør helst være nøytrale. Men det er åpenbart planlagt fra regjeringens side. For utvalget i utvalget er håndplukket med åpenbare politiske baktanker. Jeg har ingenting i mot verken Erik Reinert og Bent Sofus Tranøy, ei heller at sistnevnte overhodet ikke er økonom. Men hvis man var så opptatt av alternative stemmer, hvorfor ikke invitere noen fra høyresiden også? For eksempel mennene bak Civitas store gjennomgang av finanskrisen. Et finanskriseutvalg burde vel også ha noen med erfaring fra næringslivet? All ære til Jon Hippe for tiden i Storebrand, men var det virkelig ikke plass til noen flere?

Men det mest håpløse med finanskriseutvalget er den implisitte bestillingen: Regjeringen ønsker en rapport som underbygger sin egen retorikk om markedsfundamentalisme versus sunne rød-grønne verdier. Den bestillingen bygger på et selvbedrag!

Før drev staten sine egne kantiner, skogplanteskoler og Drevsjø Trelast AS. Telenor var Televerket, de fleste tilsyn var underlagt departementene og offentlig sektor ble nærmest styrt etter femårsplaner. Kåre Willoch og Høyre startet demonteringen av den gamle modellen, men reformene fortsatte med Det norske Arbeiderparti. Først under landsmoderen, så under Jagland og så under Stoltenberg I. Det er verdt å minne om at Jens Stoltenberg – helt objektivt sett – er den mest-privatiserende statsminister i Norges historie. All ære til ham for det! Men da blir det rett og slett patetisk når Ap samtidig skal erklære krig mot en «markedsfundamentalisme» de har formet og forvaltet i nesten 20 år!

Dette nye påfunnet, dette finanskriseutvalget, er nok et ledd i de rød-grønnes selvbedrag. Men de såkalte «nyliberale» reformene fra 80-tallet til i dag ble ikke presset på fra høyresiden, de har i stor grad vært politisk felleseie. Hvorfor det? Jo, fordi de fungerer! De har gjort offentlig sektor mer smidig, bedre, enklere å administrere og rustet for fremtiden. Disse reformene har gitt oss et Statoil som konkurrerer i verdensklasse, et Telenor som er mer enn godt nok rustet for fremtiden, uavhengige direktorater som kontrollerer og en offentlig sektor som faktisk har en reell sjanse til å levere velferdsgodene vi ønsker. Da kan vi leve med at statens Skogplanteskoler ikke er med oss lenger.

Finanskrisen krever en grundig gjennomgang av fakta, men Norge har ikke bruk for et politisk utvalg hvis det kun skal bekrefte de rød-grønnes retorikk og selvbedrag. 

Trykkes også som kommentar i E24.

2 kommentarer »

Morgenbladet: Hayeks sirkel

Publisert den 19.06.2009 i Artikler, Utvalgte poster

Tiden går i sirkel, sies det i Gabriel Garcias Marquez’ bok Hundre års ensomhet. Det må ha slått Friedrich A. Hayek (1899–1992) da han satt i et engelsk fjernsynsstudio mot slutten av sitt liv. I nesten førti år hadde han vært forvist til akademias randsone. Riktignok ble den polemiske pamfletten Veien til trelldom fra 1944 en publikumssuksess, men Hayek hadde rett da han i forordet spådde at den politiske polemikken ville ødelegge hans allerede dalende renommé blant akademiske kollegaer. Da han seksten år senere ga ut det idéhistoriske verket The Constitution of Liberty håpet han både å gjenta publikumssuksessen samt å rehabilitere seg i akademikeres øyne. Ingen av delene skjedde. Den aldrende Hayek, som hadde gjennomlevd to verdenskriger og sett sitt gamle hjemland Østerrike-Ungarn styrte brennende inn i undergangen for så å bli borte, var tilsynelatende redusert til et relikvie fra den gamle verdens liberale orden, en levende anakronisme.

Les artikkelen i Morgenbladet.

Foto: friedrich hayek Copyright © The Nobel Foundation

4 kommentarer »

Politiet på sparebluss i sommer

Publisert den 19.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Jeg kommenterer bemanningssituasjonen i politiet hos NRK Østafjells. Se innslaget her.

politi-nrk3

Legg igjen din kommentar »

Human Rights Service

Publisert den 15.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

I en bredt anlagt reportasje i lørdagens Klassekampen kritiserer Amal Aden, forfatter av boken Se Oss, den norske organisasjonen Human Righs Service.

«Press, trusler, manipulering, ulovlig avlytting og betaling av kilder. Dette er noe av innholdet i anklagene som retter seg mot Human Rights Service (HRS), og som har fått alarmen til å gå i regjeringskvartalet.»

Det er ikke første gang HRS og frontfigurene Hege Storhaug og Rita Karlsen er i hardt vær. Stiftelsen, som ble kjent etter norsk-somaliske Kadras avsløringer av norske imamers råd om kjønnslemlestelse, har tidligere blitt kritisert av nettopp den samme Kadra, sammen med Saynad og Nadia (OBS! VG ble dømt i PFU for deler av innholdet i denne artikkelen). Storhaug har også vært en kontroversiell debattant, ikke minst fordi hun har en tendens til å legge opp til en svært krass og konfronterende språkbruk, ikke bare mot radikale islamister og kvinnemishandlere, men mot alle hun oppfatter som motstandere (samtidig er det jo et slags tilsvar til alle som mener Storhaug er rasist. Nei, hun er like sint og streng mot alle sine motstandere). Det bærer også svaret til Aden og Klassekampen preg av:

«Så blåser altså Klassekampen denne kilden vår, og det etter at det er kjent at de fleste anmeldelser for kjønnslemlestelse i Norge de siste månedene er levert av HRS gjennom dette prosjektet. Hvordan våget de? Bevitner avgjørelsen en oppsiktsvekkende og farlig mangel på kunnskap om ”det nye Norge”? At æreskultur, altså trusselkultur, har etablert seg i Norge? Forstår ikke avisen hvilke krefter som kan slippes løs nå?

Aden stod selv frem i Klassekampen i går, altså hun ønsket å komme på trykk. Dette er likevel ingen unnskylding for Klassekampen.»

Storhaug er en engasjert korsfarer med sterke og tildels viktige meninger. Hennes arbeid for å avdekke kjønnslemlestelse i Norge har vært – og er – svært verdifullt; og bøkene hennes, blant annet Størst av alt er friheten er både lesverdige og overraskende nyanserte.

HRS får også penger over statsbudsjettet og har hatt gode allierte i Fremskrittspartiet. Det er alvorlig for organisasjonen at Siv Jensen i dag forteller Klassekampen at hun tar anklagene fra Aden «veldig alvorlig». Organisasjonen kan være i ferd med å tape tilliten.

3 kommentarer »

Velkommen til min nye hjemmeside

Publisert den 04.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Hei. Hvem enn du er. Velkommen til min nye hjemmeside. Min gamle blogg – Lille Blå – hadde et nokså langt og nokså godt liv. Den begynte som et spedt forsøk på å fange tidsånden (og alt snakket om blogging) og endte som en av de mest leste bloggene i norsk politikk. Men da jeg gikk av som leder i Unge Høyre var det også slutt på bloggen. Allerede da visste jeg at jeg ønsket en ny blogg eller hjemmeside.

Siden du er inne på nå er mer omfattende enn en blogg. Frem til valget vil den bære preg av at jeg er kandidat i Telemark, men skal også bli et slags digitalt arkiv hvor jeg samler artikler, essays og intervjuer jeg skriver andre steder. Tematikken vil også bli litt bredere enn på den gamle bloggen. Jeg håper på kunne skrive litt mer om også andre ting enn politikk, det være seg film, musikk, kultur, litteratur eller (politisk) filosofi. Forhåpentligvis blir det akkurat passe pretensiøst, akkurat passe morsomt og akkurat passe aktuelt til at du og mange flere gidder å klikke innom – og ta en diskusjon – en gang i blant.

Legg igjen din kommentar »

Doktor Dialog – Minervasamtalen med Jonas Gahr Støre

Publisert den 04.06.2009 i Artikler, Utvalgte poster

– Jeg har i alle fall den troen, sier Jonas Gahr Støre. Han snakker om Norges mulighet til å påvirke noen av verdens verste regimer. For noen er dialog er skjellsord. For utenriksministeren er det et credo. Redaktør Torbjørn Røe Isaksen i samtale med utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Les hele intervjuet hos Minerva.

Foto: UD

2 kommentarer »