Abonner via RSS eller E-post

Den pinligste retretten (men nå bør vi gå videre)

Publisert den 20.08.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Det har vært mange omvendte Kodak-øyeblikk for SV i regjering, fra Afghanistan-saken til finansministeren fra sosialist- og miljøpartiet SV som advarte mot shoppe-stopp. Men runden om fattigdom må være den verste – SVs pinligste retrett.

Som de fleste nå har fått med seg, sa Kristin Halvorsen i 2005 at hun ville fjerne fattigdommen med et pennestrøk for det handlet om «politisk vilje». Halvorsen var ambisiøs, for å si det forsiktig. Det som gjorde situasjonen ekstra spesiell var at daværende statsminister Bondevik anla en ydmyk tone i fattigdomsdebatten. I et oppslag i Aftenposten som jeg dessverre ikke finner på nett, sa en ydmyk Bondevik at han – og andre – burde gjort enda mer for de fattige. Kristin Halvorsen gikk til frontalangrep.

Intervjuet i Aftenposten i dag (ikke på nett foreløpig) er derfor nærmest bisarr lesning. Halvorsen sier blant annet at vi bruker et fattigdomsmål som gjør det umulig å fjerne fattigdom fordi vi regner den relativt. Ja! Dette har mange av oss påpekt flere ganger! Jeg vet ikke hva som er mest spesielt: Hvis Kristin Halvorsen visste dette hele tiden, men bare lot som ingenting. Eller om hun ikke visste det…

Regjeringens store prosjekt er månelandingen. SVs prosjekt denne perioden har vært å lande på Tellus. I dag kom de ett steg nærmere. Det er faktisk et godt utgangspunkt for videre debatt. Å bekjempe sosial utstøting og fattigdom (uansett om den er relativ) er ikke enkelt. Det er vanskelig! Ikke minst fordi økonomisk fattigdom ofte er en konsekvens av andre sosiale problemer, som rus, psykiatriske problemer etc. Vi kan tillatte oss litt skadefryd i en dag, men så må vi videre. På mange områder har vi flere og flere som faller utenfor velferdssystemet. Det kan ikke løses med et pennestrøk, men det kan gjøres noe med.

Du kan lese litt mer om Hs politikk for å bekjempe fattigdom her.

Legg igjen din kommentar »

La oss snakke om oljevern…

Publisert den 08.08.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Telemark Aps 1. kandidat, Terje Lien Aasland, har et leserinnlegg i Varden i dag (ikke på nett) som starter ganske godt. Han mener vi må stå sammen i kampen for en bedre oljeberedskap langs kysten og ikke politisere saken. Det tror jeg de fleste har vært enige om. Det viktigste er å få ryddet opp. Den politiske debatten kommer tidsnok.

Men den politiske våpenhvilen fortsetter ikke lenge hos Lien Aasland. Etter få linjer er han i gang med angrep på opposisjonen. Det betyr at tiden har kommet for å snakke om oljevern, også om hva som har blitt gjort og foreslått. Regjeringen fortjener ros, ikke kjeft, for at de sender statsråder til ulykkesstedet, og for å legge penger på bordet. Men de hadde tjent på en smule mer ydmykhet. Det er flaut og pinlig når det gang på gang viser seg at Regjeringen overdriver eller feilinformerer om sin egen politikk og forhistorie.

Etter en ulykke vil det alltid komme frem ting som kunne vært mye bedre. Vi kan aldri garantere at ulykker ikke kommer til å skje, og beredskapen kan på den måten aldri bli god nok  (se referatet fra Stortingsdebatten under for å se hva Høyre har ment, men også hva de andre partiene har kritisert oss for). Allikevel er det verdt å titte på de siste årene. Historien viser at de rød-grønne med fordel kunne holdt retorikken på et lavere nivå, særlig SV og Kristin Halvorsen som nå vil utnytte katastrofen i Langesund for å høste poeng i sin kamp mot oljeutvinning i nord.

Regjeringen Bondevik II, ved daværende fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, la i januar 2005 frem en stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljevernberedskap – St.meld. nr. 14 (2005-2006). Blant de tiltak som ble nevnt i meldingen for å kunne forebygge skade er tømming eller nødlossing av havarist for lasteoljer og/eller bunkers før oljen lekker ut på sjøen. Tiltaket er utført ved flere tilfeller av skipshavarier langs norskekysten og har vist seg å være meget effektivt både med hensyn til å unngå miljøskader og når det gjelder kostnader. Stortingsmeldingen har bare i begrenset grad blitt fulgt opp.

I begynnelsen av denne stortingsperioden kom Kystverket med en rapport som viste et betydelig etterslep i behovet for oljevernberedskap. I stedet for å følge opp de klare anbefalingene fra Kystverket, valgte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen å stemple rapporten ”intern”. I etterkant av ”Server”-forliset ved Fedje vinteren 2007 ble imidlertid innholdet i rapporten kjent. Kystverket skrev at det er betydelige mangler i norsk oljevernberedskap. Utstyret er gammelt, og for lite mannskap er trent i oljevern. Samtidig øker skipstrafikken langs kysten, og med det faren for ulykker og oljeutslipp. Rapporten konkluderte med at ”det anbefalte beredskapsnivået ikke kan opprettholdes, og statens beredskap vil i praksis bli bygget ned til et lavere beredskapsnivå”. Dette vil ifølge Kystverket føre til økt sannsynlighet for at oljemengder vil drive i land og til at profesjonaliteten på gjennomføringen av strandoperasjonene avtar.

Da rapporten ble kjent tok Høyres Børge Brende opp oljevernberedskap i en interpellasjon til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2006-2007/070508/10/

Høyre fulgte også opp rapporten med midler. Høyre har i statsbudsjettene for 2008 og 2009 foreslått å bevilge til sammen 40 mill kroner mer til oljevernberedskap enn regjeringen: 25 mill. i 2008 og 15 mill. i 2009. Videre foreslo Høyre i revidert nasjonalbudsjett for 2007 å styrke oljevernberedskapen med 30 mill. kroner etter at innholdet i rapporten fra Kystverket ble kjent.

I tillegg til å foreslå økte bevilgninger til oljevernberedskap, har Høyre foreslått å styrke sjøredningstjenesten. I statsbudsjettet for 2009 fra regjeringen ble redningsselskapet avspist med 41 mill. kroner, mens redningsselskapet selv mente at de trengte 70 mill. kroner for å opprettholde driften, og viste til at situasjonen for redningsskøytene med regjeringen forslag var kritisk. Høyre foreslo derfor i vårt alternative budsjett for 2009 å bevilge de resterende 29 mill. kronene for å forhindre at noen av redningsskøytene skal bli lagt på land. Dette ble satt stor pris på i redningsselskapert.

Jeg støtter Regjeringens satsning nå 100 prosent. Men dessverre kommer den for sent. Først etter ulykken. Ingen partier kan si at ulykken ikke ville skjedd med deres politikk. Faren for ulykker er alltid til stede. Men det ville kledd regjeringen å være litt mer ydmyk, og det ville kledd Arbeiderpartiets 1. kandidat å ikke gå til frontalangrep på andre partier i et innlegg hvor han maner til felles kamp for bedre oljevernberedskap.

4 kommentarer »

Tragedien i Langesund – meld deg som frivillig

Publisert den 02.08.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Oljekatastrofen i Langesund er en tragedie. Et av våre flotteste naturområder risikerer å bli ødelagt for mange år frem i tid, et vitnesbyrd over hvor sårbar naturen er, og kanskje en påminnelse om at man aldri kan gardere seg mot ulykker i sårbare områder.

Erik Solheim og Helga Pedersen var lørdag på besøk i området for å se skadene. Denne saken får helt sikkert et politisk etterspill, om ikke annet vil oljevernberedskapen komme på dagsorden. Men vi bør vente litt med politikken. Nå handler det om å rydde opp og begrense skadene så mye som mulig. Det viktigste politiske signalet å sende akkurat nå er at griset må ryddes opp, og det må ikke stå på penger. Jeg sendte en pressemelding om det til telemarksavisene på fredag etter en samtale med Høyres finansfraksjon.

Opprydningsaksjonen søker etter frivillige. Alle kan melde seg, så vil Grenland Havn gripe fatt i dem de har behov for. Du finner kontaktinformasjon her. OBS: Husk å melde fra om hvilke dager kommende uke du kan bidra.

OBS: Foto på hovedsiden er ikke fra Langesund, kun et illustrasjonsfoto.

Rensing av sjøfugl fra det rammede området:

Legg igjen din kommentar »

0 drepte i trafikken pga. dårlige veier

Publisert den 30.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

krc3a6sj

Det var bare 10 kilometer i timen, men et kraftig rykk. Hodet verket litt etter simuleringen av et kræsj mellom to biler.

Telemark har noen av de mest ulykkesbelastede strekningene i Norge, særlig er E18 gjennom Bamble intet mindre enn en skandale. I dag lanserte Høyre sin visjon om null drepte som følge av dårlige veier innen 2020. Jeg deltok på arrangementet som var et samarbeid med Trygg Trafikk, NAF og Nei Til Frontkollisjoner.

Høyre har allerede lovet å være en garantist for E18 gjennom Telemark. I tillegg vil Høyre (ja, dette er fra pressemeldingen – beklager manglende personlig touch på denne delen):

– Bruke mye mer penger på veibygging
– Øke trafikksikkerheten så vi får færre ulykker
– Bygge bedre veier gjennom samarbeid med private (OPS-metoden), slik at de blir ferdige på halve tiden

6 kommentarer »

Om rikinger og byggeforbud

Publisert den 22.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Den rød-grønne regjeringen er i ferd med å kvele lokaldemokratiet. I flere og flere saker tas avgjørelser av sentrale politikere og sentralt byråkrati. Det er nærmest blitt umulig for lokale folkevalgte å bruke sunn fornuft.

Et av de verste eksemplene fra mitt hjemfylke er saken om handikappede Tom Magnar Thomsen som nektes å bygge en tilrettelagt bolig på en tomt familien har eid i hundre år. En enstemmig teknisk komite i Bamble kommune sa ja, men fylkesmannen overprøvde vedtaket og sa nei. Du kan se TV2s oppslag om den absurde saken. Mitt spørsmål er enkelt: Hvorfor kunne ikke kommunen løst denne saken selv? 

I dag, på Wrightegaarden i Bamble, en fantastisk konsertscene som selv har opplevd politisk overstyring fra fylkesmannen, lanserte Telemark Høyre sitt lokalpolitiske manifest: La Telemark bestemme selv! Mottakelsen fra Arbeiderpartiet hadde vært kjedelig forutsigbar om den ikke avslørte en så sjokkerende arroganse: «Dette vil kun gavne de rike», sa Ap i Telemarks 1. kandidat. Han burde ta en titt på TV2 oppslag om Tom Magnar Thomsen og se hvordan «de rike» har det under dagens regime. Du kan høre NRK Telemarks innslag om saken her (andre sak).

TELEMARK HØYRES LOKALPOLITISKE MANIFEST:
La Telemark bestemme selv!

 Vi er lei,

 – av at staten overstyrer lokale beslutninger
 – av at fylkesmannen detaljstyrer kommunene
 – av at Stortinget hele tiden innskrenker lokaldemokratiets innflytelse
 – av unødvendige sentrale reguleringer, lover og forskrifter.

  Telemark Høyre lanserer derfor 5 punkter for et sterkere lokalt selvstyre:

 1.      Fjerne innsigelsesadgangen til stat og fylkeskommune overfor reguleringsplaner som ikke strider mot kommunens arealplan.

2.      Utvide kommunenes mulighet til å foreta lokale vurderinger og gjøre dispensasjoner fra egne planer i forbindelse med reguleringssaker.

3.      Oppheve bestemmelsene i plan- og bygningsloven om statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser (tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer).

4.      Kommunene skal igjen få beholde deler av selskapskatten

5.      Gi kommunene konsesjonsmyndighet til å gi tillatelse til utbygging av mikrokraftverk

 Nok er nok. La telemarkinger bestemme selv!

4 kommentarer »

Vil sosiale medier forandre politikken?

Publisert den 21.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Er sosiale medier en bløff og en hype? Har det egentlig noe å si? Eller er det bare en måte for politikere som meg å virke moderne, tilgjengelige og oppdaterte på?

Vil sosiale medier forandre politikken, spør nettavisen Vox Publica. I går hadde telemarksavisen Varden et oppslag hvor jeg presenterte meg som en slags «nettkandidat ’09». «– Det store spørsmålet er naturligvis om dette fungerer?», spurte den oppvakte journalisten.

På en måte er sosiale medier de nye torgmøtene. Nøkkelen til sosiale medier (har jeg lært, fikk bla. kjeft for at den første bloggen min for fem år siden ikke egentlig var en blogg) er toveiskommunikasjonen. Det er altså ikke bare hva jeg skriver, men responsen og debatten som følger (eureka!). På den måten er sosiale medier en slags demokratisk reaksjon mot en elitestyrt politikk og et gammeldags syn på kommunikasjon der avsender alltid er herre og mester. Samtidig har nettet en sterk likhetsideologi. Gode blogger for lesere, uavhengig av hvem som skriver. Selv om det er åpenbart at kjente ansikter får noe gratis er det likefullt slik at sosiale medier kan knuse den tradisjonelle kommunikasjonsmodellen både i politikk og næringsliv fordi avsender mister sitt monopol på budskapet. (har skrevet om dette tidligere i Nationen)

Etter min mening er det tre ting som er særlig relevant for meg som stortingskandidat:

1. Sosiale medier har en stor andel unge brukere, velgere det er svært vanskelig å nå andre steder (i hvert fall før skolevalgene).
2. Nettet som arena er ofte mer høyrevridd enn resten av samfunnsdebatten. Det tyder på at mange med sympati til høyre bruker nettet som sin arena for debatt og meningsutveksling.
3. Terskelen blir lavere for å ta kontakt med politikere på nettet. For de mest kjente, som Jens Stoltenberg, er dette mindre relevant. Norges statsminister får uansett ikke tid til å svare på henvendelsene selv. For mindre kjente politikere, som undertegnede, er det faktisk relevant. Jeg får foreløpig ikke flere henvendelser enn jeg klarer å besvare selv.

Et fjerde punkt må føyes til:

4. Det finnes grenseløse muligheter. Teknologikonvergens er et populært ord i fagmiljøer. Det betyr enkelt og greit at det kun er et spørsmål om tid før alle duppedittene dine er integrert. Mine barn kommer neppe til å ha separat TV og data, for å si det slik. Det åpner for enorme muligheter.

Men forløpig har ikke politiske partier i Norge greid å bruke nettet for å mobilisere velgere til andre typer aksjoner (slik han-i-USA-som-jeg-ikke-nevner-navnet-på-fordi-jeg-er-litt-lei-av-sammenligningen). Det blir også interessant å se om nettbaserte kampanjer, som den mot datadirektivet, kommer til å foreta reisen over i mainstream-media. For skal jeg være ærlig tror jeg fortsatt oppslag i Varden om valg på nett og andre ting er viktigere enn det som foregår på nett.

9 kommentarer »

Si nei til datalagringsdirektivet!

Publisert den 17.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

En mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Jeg har tidligere skrevet om datalagringsdirektivet på lederplass i Minerva. Jeg mener det samme i dag. I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse. I en spørreundersøkelse fra Nei til EU foran valget har jeg også svart det samme.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Ifølge Liberaleren ga regjeringen i juni ifjor uttrykk for at den ville vente til saken Irland har bragt inn for EU-domstolen var avklart i Stortinget. Dommen var klar i februar iår, så regjeringen har ingen unnskyldning for å vente lenger.

Regjeringen må ta stilling – si nei til datalagringsdirektivet!

Initiativtaker: CarlChristian.net Du kan følge kampanjen hos ham eller hos nettavisen Liberaleren. Der finner du også en oversikt over andre bloggere som støtter kampanjen, fra høyre til venstre.

Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett EØS.

“Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!” er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten (til og med gjøre endringer) på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til denne siden.

13 kommentarer »

Utkast løpeseddel

Publisert den 16.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Utkastet til kandidatløpeseddelen er klart. Du kan se den under. Løpeseddelen er først og fremst en presentasjon av meg som kandidat og mine hovedsaker – komplett med et maskulint bilde av undertegnede og en mengde tømmer. Den er kanskje litt streit (kjedelig?), men samtidig er det verdt å huske på at den henvender seg til voksne velgere i Telemark. Det kommer en egen løpeseddel tilpasset yngre velgere senere.

Gi gjerne innspill!

digital_folder

4 kommentarer »

Hvorfor eleverer vi Islamsk Råd?

Publisert den 13.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

I en undersøkelse TV2 refererte til for tre år siden mente halvparten av norske muslimer at imamene ikke ble lyttet til. Hvorfor skal vi gjøre den halvparten stemmeløse? 

Det er skummelt med politikere som vil straffe organisasjoner de er uenig med, men det finnes gode grunner til å svekke Islamsk Råds rolle i norsk offentlighet.

I Morgenbladet for en tid tilbake skrev jeg om liberal statstvang – politikere som vil tvinge organisasjoner til å mene det samme som dem ved å true med å trekke pengestøtten tilbake. Både Frelsesarmeens Ungdom og Islamsk Råd har blitt truet fra hver sin kant, Ap og Frp. Islamsk Råd har tidligere hatt problemer med å ta klart og tydelig avstand fra dødsstraff mot homofile. Men i et demokrati kan ikke hvem som får støtte være et spørsmål om hvem politikerne er enige eller uenige med.

Allikevel finnes det svært gode grunner til å svekke Islamsk Råds makt og posisjon i den norske samfunnsdebatten. Den kanskje viktigste er denne: Islamsk Råd snakker ikke for et flertall av religiøse eller sekulære muslimer. Gjennom sin priviligerte posisjon i samfunnsdebatten, og statsstøtten, har Islamsk Råd blitt hevet opp til et slags kvasi-offisielt talsrør for den muslimske minoriteten i Norge. Det er en posisjon de ikke fortjener, like lite som Kirkerådet kan hevde å snakke for kristne generelt. På den måten bidrar vi også til å usynliggjøre mer moderate eller sekulære muslimske stemmer.

7 kommentarer »

Telemark-mandat i tynn tråd

Publisert den 11.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

sigvald-oppeboeen-hansen_medium1 ELLER bilde-30-150x150

Høyres mandat i Telemark henger i en tynn tråd i dagens måling fra Varden, men som vi sier er det håp i henganes snøre. Per dags dato ser det ut til at min antagelse fra tidligere i år slår til: Valget i Telemark kommer i realiteten til å stå mellom Arbeiderpartiets 3. mandat (Sigvald Oppebøen Hansen, avbildet) og undertegnede. Det skal svært mye til for at ikke Frp og Ap får inn to mandater hver. Hvis du er velger i Telemark kan du lese litt om mine saker her (mer kommer ila. få uker).

Planen fremover er klar. Fokus på Høyres politikk, særlig på kunnskap og forskning, men også samferdsel og arbeidsplasser. Få frem at den største spenningen ved valget sannsynligvis blir om Ap eller Høyre kaprer siste mandat, og understreke budskapet om at vi trenger nye krefter på telemarksbenken.

Det er små marginer i politikken i Telemark og sannsynligvis mangler jeg bare mellom 500- 1000 stemmer for å få et fast mandat. På en måling tidligere i år var situasjonen motsatt – jeg var inne, Oppebøen Hansen var ute.

I kveld feirer jeg 60-års dagen til Pappa. Mandag starter valgkampen igjen.

Foto: Telemark Arbeiderparti

1 kommentar »