Abonner via RSS eller E-post

Samfunnet har skylden

Publisert den 03.02.2016 i Blogg

«All right, it’s a fair cop, but society’s to blame.» Monty Python

Jeg liker internrevisjonen i Aftenposten hvor Jan Arild Snoen kritiserer høyresiden fra høyre, mens Andreas Halse kritiserer venstresiden fra venstre. I dagens innlegg tar Halse for seg venstresidens syn på kriminalitet og legger særlig vekt på at gjerningsmannen får mer oppmerksomhet enn offeret. Han mener det kan skyldes at venstresiden legger større vekt på sosio-økonomiske bakgrunnsvariabler (altså hva slags bakgrunn du har) enn høyresiden, men minner om at også ofrene for kriminalitet i større grad er fra dårlige kår.

En av grunnene til at jeg liker spalten er det Halse gjør i denne teksten. Han vrir litt på venstresidens standpunkt, og får dermed frem at også omtanke for offeret — og kanskje et standpunkt om strengere straffer — kan begrunnes med venstresidens klasseperspektiv. Samtidig tar han for lett på hvor grunnleggende dette standpunktet er på store deler av venstresiden. For å si det litt enkelt er jo hele sosialismen bygget på ideen om at man kan endre mennesket gjennom å endre økonomien. Urettferdighet og urett har opphav i objektive klassemotsetninger som igjen skyldes økonomiske forhold. En viktig begrunnelse for straff som straff er jo nettopp at den enkelte har et ansvar (nærmest) uavhengig av sin sosio-økonomiske bakgrunn. At du er fattig, har hatt en vanskelig oppvekst etc. gir ikke ansvarsfritak, selv om det selvfølgelig kan forklare hvorfor du ble kriminell.

Hvis venstresiden skulle tonet ned sosial bakgrunn som forklaring, ville det vært mer enn en politisk justering. Det ville vært et jordskjelv.
 

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?