Abonner via RSS eller E-post

Demokrati med pistol mot hodet?

Publisert den 17.03.2014 i Blogg

Ikke overraskende var det et overveldende flertall for at Krim skulle bli en del av Russland. Jan Arild Snoen har i Minerva noen interessante lenker. Det har nemlig blitt tatt opp målinger i området før.

Han skriver:

I mai 2013 tok International Republican Institute opp en meningsmåling på Krim, sammen med Gallup, med 1500 respondenter. Denne viser generelt positive holdninger til Russland, men på direkte spørsmål om Krims status (s. 17) svarer 53 prosent at Krim bør ha autonomi innenfor Ukraina, som i dag, mens bare 23 prosent vil slutte seg til Russland. Dette er ned fra 33 prosent i oktober 2011.

En måling for Razumkov Center i desember 2013 viste at 56 prosent av innbyggerne på Krim verken vil ha uavhengighet eller slutte seg til Russland.

En meningsmåling om sammenslåing av Ukraina og Russland har vært tatt opp jevnlig av Kyiv International Institute of Sociology de siste årene. Den viser heller en fallende oppslutning om dette i Ukraina. I den siste, som ble tatt opp fra 8.-18. februar, var det bare 12 prosent i Ukraina samlet som ønsket union, og 26 prosent i øst. Blant russisktalende var det 32 prosent. På Krim var det 41 prosent. Spørsmålet var vel og merke at hele Ukraina skulle forenes med Russland. Det ble ikke spurt eksplisitt om Krim. Antall respondenter lokalt blir lite når denne målingen brytes ned.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?