Abonner via RSS eller E-post

Er vi alle ishakkere?

Publisert den 11.02.2014 i Blogg

Den britiske sosialøkonomen Thomas Malthus er mest kjent for sin teori om overbefolkning. Den økonomiske lov som Malthus formulerte, sier at befolkningen har en tendens til å formere seg raskere enn mengden av levnetsmidler kan økes, som det står i SNL på nett. Når noen kalles en Malthusianer betyr det som oftest at vedkommende påpeker hvordan en knapp ressurs ikke vil være tilstrekkelig til en økende befolkning. Men begrepet gir andre assosiasjoner i dag. Der Malthus’ teorier fikk bred aksept, er de i dag diskreditert av den enkle grunn av befolkningsveksten har vært enorm, mens de katastrofene Malthus forutså har, om ikke uteblitt så i hvert fall ikke kommet i det omfang han antok. Hvorfor? Teknologi og økonomisk vekst. Den grønne revolusjonen innen landbruk, nye medisiner, bedre utnyttelse av ressursene (mindre ressursbruk per produsert enhet) etc. Malthusianer blir i dag ofte brukt om en teknologipessimist eller en som ikke forstår teknologiens muligheter.

Et av de mest utviklingsoptimistiske tidsskrifter i verden er The Economist. På lederplass er det liberalt, utviklingsoptimistisk, tilhenger av markedet og globalisering. Og veldig positive til ny teknologi. Derfor var det ekstra interessant at nettopp The Economist i en leder for et par uker siden advarte mot en utvikling hvor teknologien ødela flere nye jobber enn den skapte — i hvert fall på kort sikt. Tidsskriftet ble grunlagt under kampen om de engelske kornlovene som handlet om hvorvidt man skulle ha høy toll eller friere handel. Det argumenterte heftig for det siste. De arbeidsplassene som blir borte av å importere korn vil dukke opp i andre deler av økonomien. Slik de som mistet jobben da vevemaskinene kom, ble suget opp av den fremmadstormende kapitalismen.

Hjemme i Telemark var ishakkerne en stor yrkesgruppe for 100 år siden. Store blokker med is ble sendt til Storbritannia og kontinentet. Så kom kjøleskapet på 20-tallet og ishakkerne mistet jobben. Alle som en. The Economist skriver at det vil bli flere ishakkere, og at behovet for folk til produksjonen av kjøleskap på langt nær vil veie opp. Et comeback for Malthus? Tidligere har Malthusianerne alltid tatt feil, men jeg må tenke en gang til når de har fått en så prominent konvertitt.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?