Abonner via RSS eller E-post

SV: 50 år med krangel og ideologisk kamp

Publisert den 27.01.2014 i Blogg

I går kveld ble jeg ferdig med Frank Rossaviks bok om SVs historie: Fra Kings Bay til kongens bord. Boken er spennende lesing for enhver som er interessert i politikk, selv om den dessverre skjemmes av litt dårlig språkvask (gjentagelser på samme side, skrivefeil etc.) Det slående med Sosialistisk Folkeparti og dens etterfølger SV — som skulle samle kommunistene i NKP, frie sosialister og SFerne — er hvor mange strømninger det lille partiet har rommet. Boken til Rossavik er egentlig 500 sider med krangler, bakvaskelser, maktkamp og ideologisk debatt som ofte tipper over i personlig fiendeskap.

En av de som virkelig skinner i SVs historie, er Finn Gustavsen. Aliminiumsarbeideren var, på tross av noen små feilsteg, en konsekvent motstander av de totalitære regimene i øst. Der mange i SF og SV var langt mildere mot Sovjet enn mot USA (ganske mange var faktisk svært positive til kommuniststatene i øst), holdt Gustavsen alltid fast ved det parlamentariske demokrati. Gustavsen illustrerer også to andre interessante trekk ved partiet, trekk som også er relevante når dagens SV skal diskutere veien videre:

 – Gustavsen var arbeider, og i de tidlige årene var arbeidervelgerne i klart flertall i SV. Men siden begynnelsen av 70-tallet har andelen gått jevnt og trutt nedover. SVs kjernevelger er i dag kvinne, høyt utdannet og jobber i offentlig sektor. Rossavik peker blant annet på hvordan den fremvoksende feminismen var fremmed for mange av partiets arbeidervelgere på 70-tallet. Konkurrenten Ap klarte i langt større grad å kombinere likestillingspolitikk med appell til arbeidervelgerne.

De som i dag vil gjenreise SV som arbeiderparti, har etter min mening en nær umulig oppgave.

 – Gustavsen var, som alle andre i SF, tidligere Ap-mann. En rød tråd gjennom SVs historie er det ambivalente forholdet til storebror. Vi ser det også igjen når SV er kommet i opposisjon. SV har først blitt stort når Aps oppslutning har sviktet, og slik er det kanskje fortsatt.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?