Abonner via RSS eller E-post

Uføretrygd og alderspensjon

Publisert den 09.10.2013 i Blogg

Noen medier skriver i dag at regjeringen skal kutte i uførepensjonen. Det er feil.

I regjeringserklæringen står det at uføretrygdedes alderspensjon skal levealdersjusteres på lik linje med andres. Hva i all verden betyr dette?

Pensjonsreformen, som har blitt innført gradvis nå i snart ti år, er laget slik at vi skal ha råd til å betale ut fremtidens pensjoner uten å måtte øke skattene eller redusere andre velferdsordninger kraftig. Grunnen til at en omlegging var nødvendig, var at det blir flere pensjonister og færre som jobber per pensjonist. Nå — etter at Frp gikk med i regjering — er absolutt alle partier på Stortinget med i pensjonsforliket.

Levealdersjusteringen er en av de viktigste delene av pensjonsforliket. Enkelt forklart betyr det at dersom årskullet ditt i snitt lever lenger, må du jobbe litt lenger for å få utbetalt den samme pensjonen. Men med pensjonsforliket kan du også (med god samvittighet) gå av med pensjon som 64 eller 67-åring (f.eks.), men da får du samtidig litt mindre utbetalt hvert eneste år. Eller sagt på en annen måte: Du får ikke mer penger alt i alt, derfor blir pengene fordelt over flere år som pensjonist.

Uføretrygdede blir overført til alderspensjon når de er 67 år. Hvorfor skal uføretrygdede ha samme regler som alle andre? En ting er økonomien. I dag er ca. 40 prosent av de som blir alderspensjonister, uføre. Men enda viktigere er det at dagens system er urimelig. Vi kan se for oss følgende to eksempler, for øvrig hentet fra statsminister Jens Stoltenberg:

To personer har begge jobbet et langt liv, og de har tjent opp akkurat de samme pensjonsrettighetene. Den ene blir så uføretrygdet. Den andre er sliten, og orker ikke å jobbe mer, men det er ikke dermed sagt at vedkommende er ufør. Hun tar i stedet AFP (avtalefestet pensjon), en ordning som i sin tid ble startet nettopp for sliterne i arbeidslivet. Med dagens ordning vil den som er uføretrygdet få litt mer utbetalt i pensjon hvert eneste år, resten av livet. Det er en urimelig forskjellsbehandling av en som er uføre og en som er for sliten til å jobbe.

Mange sier at uføre jo ikke kan jobbe mer, og dermed få utbetalt den samme pensjonen. Det er riktig for mange. Samtidig er det viktig å huske på at også mange andre er for slitne til å stå i jobb til de er f.eks. 68 år, uten at de dermed er uføre av den grunn.

Forslaget til regjeringen er rett og slett at disse nå skal behandles likt. Det er rimelig, mener jeg.

Del på Facebook | Del på Twitter

31 Kommentarer

Kristoffer

09.10.13

Denne presiseringen gav mer mening enn siteringen av deg på NRK.no (http://www.nrk.no/valg2013/vil-kutte-i-ufores-pensjon-1.11286951)

Nå vet ikke jeg om dette er dine ord, men det er veldig uklart hva som forskjellen på de to eksemplene som settes opp mot hverandre. Etter å ha lest dette innlegget gir avsnittet mening, men skal Høyre få frem sitt syn på arbeidslivspolotikk gjennom media trengs det bedre sitater enn dette!

Kåre Hyllen

09.10.13

«Noen medier skriver i dag at regjeringen skal kutte i uførepensjonen. Det er feil.»

Så det du sier er at folk med uførepensjon ikke vil få lavere pensjon enn det de ellers ville fått? Eller har du en egen definisjon på hva ordet kutt betyr?

Lene

09.10.13

Røe Isaksen kommuniserer mye om uføre uten å si det direkte. Det er forskjell på å bli ufør og å bli sliten som han kaller det. Å bli ufør betyr at man har fått en sykdom eller tilstand som gjør at en ikke kan jobbe lenger, uansett hvor mye man skulle ønske man kunne. Mao har ikke uføre mulighet til å skaffe seg bedre pensjon.
I flere aviser i dag blir han sitert for å ha sagt at noen jobber og sliter til de blir 64, mens andre blir uføre. Da kommuniserer han indirekte etter min mening at det er et valg å bli ufør og at det dermed er et valg å ikke jobbe. Dette er med på å skape et bilde av uføre som late, som om det ikke er slitsomt å havne i et situasjon der en blir ufør. Og det blir meget feil!

Sverre

09.10.13

Jeg leste Torbjørn Røe Isaksens planer før valget. Undertegnede har fulgt Høyre gjennom gode og dårlige tider i mer enn 40 år, Høyre har fått min stemme hver gang. IKKE DENNE GANGEN – og aldri mer!
Etter mer enn 40 år med hard jobbing – og mer innbetalt til statskassen enn de fleste – rammet kreften og plutselig var man ufør. Nå vil Torbjørn Røe Isaksen og Høyre straffe meg for dette. Denne straffen kommer fra en person som vil nyte norges beste pensjon – det har disse sikret seg selv.
De mistet min stemme for første gang, og får den aldri tilbake…

frank

09.10.13

jeg er blitt ufør, er 66 år, og går da over til alderspensjon neste år, ved fylte 67. Blir da min pensjon satt ned? Skulle gjerne visst dette. I tillegg bor jeg i Spania av helsemessige grunner, og må da betale 15 kildeskatt! Denne kildeskatten gir meg INGEN RETTIGHETER i Norge! Så det er en ren konfiskasjon, som merkes godt på min pensjon, da jeg også trekkes 4. % trygdeavgift.Jeg har heller ingen privat trygdetilleggspensjon. Og ingen mulighet for å jobbe med min helse. Er jeg nå snart ribbet enda mer når jeg blir alderspensjonist. Synes det er nok nå!!!

Kanutten

09.10.13

Jeg ble tvangsuføretrygdet i 2007 på minstepensjon da jeg var 42 år gammel, jeg var 2 år for gammel til å få ung ufør. Jeg jobbet svært hardt fra jeg var 14 år gammel, dessverre fikk jeg ikke fast jobb i alle de årene jeg jobbet, det var også slik at jeg måtte føye meg etter min tidligere samboers heltidsarbeid da han anså sin jobb som viktigere enn at jobbene jeg hadde.

I 2002 ble det derimot et opprivende samlivsbrudd hvor han fikk myndighetenes hjelp til omsorgen for de to minste barna, han søkte i 2004 på jobb for meg fordi han ville ha bidragspenger og han ba trygdeetaten beregne hvor mye bidrag jeg skulle betale etter deres skjønn. Jeg var da blitt bostedløs som følge av at han brøt seg inn i fellesboligen og skiftet låser. Det ble avdekket at det ble foretatt hemmelig rettergang av meg som barnas biologiske forelder hvor jeg ble fratatt all rett til å være forelder samt være med barna mine, myndighetene er så frekk at de til og med foretar hemmelige rettergang av foreldre for å gagne forelderen som er ansatt i staten og tjener millioner av kroner i året.

Min tidligere samboer er ansatt i staten og hadde i 2011 en årlig inntekt på ca 1,5 millioner kroner og en formue på 2,5 millioner kroner.

Jeg som er uførepensjonist har i årevis betalt over kr 4000,- pr mnd i bidrag til barnas steinrike far, jeg står igjen med ca kr 14 000 pr mnd etter at skatt og bidrag på kr 4340,- er betalt, min tidligere samboer tjener på 5-6 uker det jeg har brutto i året.

Jeg synes det er horribelt at jeg som uførepensjonist må snu på krona hver bidige måned. Grunnbeløpet burde blitt økt til minimum 21 000,- pr mnd og de som har millionlønn trenger virkelig ikke bidragspenger fra uførepensjonister da de ikke lider noen nød overhodet.

Det må endringer til som gjør livet levelig for de som har lav uførepensjon.

Widar

09.10.13

Jeg er 53 år.Ble fullt uførepensjonist i en alder av 51.Jeg er gift,har 3 barn,21,8 og 5 år.Min kone jobber 80 % stilling og tjener brutto 320 000 i året. Vi har 1,5 millioner i gjeld,leilighet på 75 kvm,6 år gammel bil. Og det er alt. Jeg får utbetalt 23000 i mnd inkl barnetillegg fra DnB. Jeg er % ufør og er pga sykdom fratatt rettigheten til arbeid pga sykdom.Skal jeg få redusert inntekt pga jeg er syk?Skal sykdommen min brukes mot meg? Jeg overlever såvidt i dag,og det er pga alle besparelser vi selv må utføre. Senke temperaturen til under 20,handle i Sverige med andre uføre,hva går staten glipp av når vi gjør det,handle brukte møbler etc etc. Skal jeg straffes for at jeg er blitt sjuk. Dere i Høyre med deres forslag gjør at jeg er i ferd med å gi opp livet. Jeg orker ikke lenger at samfunnet degraderer meg og trykker meg lengst ned på samfunnsstigen.Jeg har ikke valgt å bli sjuk. Jeg har betalt skatt i 30 år. Og så skal dere senke levestandarden min til under eksistensnivå.SKAM DERE. Jeg regner med at Thon,Stordalen,Reitan og gjengen får mindre skatt. Og jeg regner med at dere i regjering og på tinget,går opp i lønn snart.SKAM DERE!

Skjønner ikke hva du mener når du sier at de som går av med pensjon skal få samme pensjon som er uføretrygdet?Skal dere ha flere i sosialkø for bostøtte,penger til mat,klær osv?Skal vi som er uføre lide for dette,hva slags politikk er dette??Ingen kan råde over at man en dag ikke klarer å jobbe,så skal man bli straffet på alle måter fordi man er så »dumm’ at man har blitt syk.Jeg synes vi som er uføre fra før,ikke har i nærheten av den utbetalingen som en lønnsmotaker har,og jeg og min mann lever faktisk på en vanlig lønnsutbetaling som er nå for tiden for et menneske,hva er det??Knapper å glansbilder,spør du meg.Så har du en skikkelig forklaring så ikke vi »uføre» må bo på gata eller unner busk 14.

Ole Petter

09.10.13

Mulig jeg ikke har forstått endringen helt, men kutt for alle uføre blir det vel?
Hvordan vil jeg bli påvirket som ble ufør i 2000, og 67 år/alderspensjonist i 2030??

Virker som om din erfaring med uføre er at de alle gjerne kunne ha jobbet (hvis de ville).

Skulle gjerne ha jobbet jeg. Har jobbet både i forsvaret og i de sivile næringsliv i forskjellige bedrifter. Gjennomgikk langvarig kreftbehandling siste tiden i forsvaret. Har MS som ble oppdaget i 1989, men klarte likevel jobbe til 2000. Da gjorde nyresvikt forårsaket av kreftbehandling og MS plager at det ikke var mulig å jobbe lenger. Har vært heldig å fått nyre av en avdød donor så nå er hverdagen bedre.
Uføretrygden er så vi klarer oss, ca 18000,-./mnd, men det er jo veldig mye mindre enn jeg tjente selv så langt tilbake som i 1990. Det er vel fordi jeg ble uføretrygdet relativt tidlig og at det i aller år har blitt mindre økning i trygd i forhold til lønninger.
Kona jobber fullt heldigvis så vi har det bra.

Spørsmålet er imidlertid det samme. Hvordan vil endringen med levealdersjustering påvirke meg?
Mener du at jeg må nå få mindre fordi en annen som velger AFP (jeg kunne ikke velge) vil få mindre i pensjon?

09.10.13

Jeg ser ikke hva som er rimelig med at folk som kan stå i arbeid og som velger å slutte tidligere ikke skal ha avkortinger i pensjonen når de selv velger det. Å være sliten er vel ikke en grunn til å slutte å jobbe, men kanskje heller en grunn til å finne andre måter å jobbe på? Den vesentlige forskjellen mellom uføre/eldre som blir bedt om å slutte og de «slitne» er det personlige valget eller fraværet av det.
Hvorfor blande sammen trygd og pensjon her? Pensjon gjelder fra pensjonsdagen. Det som skjer før pensjonsdagen handler enten om trygd eller om å velge lavere inntekt til fordel for friheten å ikke jobbe. Jeg skjønner ikke hva du tenker på, Torbjørn.

Hilde Larsen

09.10.13

Jeg skjønner ikke dette. Det er altså mer synd på de som _velger_ å slutte i jobben, enn på de som _ikke kan_ jobbe?

Hvis man er sliten, men ikke ufør, er man jo faktisk i stand til å arbeide. Da har man et valg. Hvis man derimot er så sliten at man ikke KLARER å jobbe, er man jo ufør!
En ufør person er pr. definisjon ikke i stand til å arbeide.

Her lukter det mistenksomhet mot de som går på uføretrygd. De fortjener liksom ikke like mye respekt som «sliterne», de som ikke mistet arbeidsevnen sin men bare ble litt trøtte etter hvert?

Rote Arme

09.10.13

Kun ekte høyrepolitikk,ta fra de fattige,gi til de rike…pluss en skog bortforklaringer.

09.10.13

Jeg har kjempet mot sykdom siden jeg var 18, nå 46. Jeg er «ung ufør», dvs, at jeg burdte motta den utbetalingen mine jevnaldrende har utbetalt for sine jobber,siden jeg har en medfødt sykdom. SÅ er ikke tilfelle. Jeg har utbetalt 14700 i måneden og har barn på besøk hver helg. Jeg har en barnefar som har stor forståelse for min økonomiske situasjon og ikke krever barnebidrag.

Men hva galt har jeg egentlig gjort???? Kan jeg noe for at jeg er syk? Jeg lever med alle utgifter alene og jeg VET hva det vil si å gå sulten til sengs i dette landet.

Min store synd er at jeg har flere medfødte lidelser som kun kan medisineres,ikke kureres. Formen min kan aldri forutsies. Enkelte dager kan jeg gjøre ting som jeg neste dag ikke klarer å gjennomføre om jeg så tilegger det all min viljekraft.

Jeg er så lei av å bli sett på som «annenrangs». Jeg har i min pure ungdom jobbet tre jobber i døgnet og når kroppen da sviktet og nektet å adlyde hva jeg ville den skulle gjøre var grusomt.

I begynnelsen blir man invitert med på ting, men etterhvert som sykdommen tilstadighet sørger for avlysninger pga sykdom. Vel, da slutter man å bli innvitert. Jeg skulle ønske noen forstod for en sosial ødemark det er å være syk…………….

Robin

09.10.13

Torbjørn,du sier det er riktig å behandle de slitne og de uføre likt.Javel,likhetsprinsippet er et godt prinsipp. Men, hva med gullkantet stortingspensjon i så måte. Der er likebehandlingen mellom «de slitne» og «stortingsrepresentanter» ikke akkurat framtredende, hva? Forøvrig, å trekke parallell mellom en som er «sliten» i en alder av 62 år og en som uforskylt ble ufør i en alder av f.eks. 40 år grunnet alvorlig sykdom synes jeg det er urimelig at du finner medmenneskelig helt ok. Du synes å mene at det er riktig at 40-åringen i tillegg til sin sykdom, hvert eneste av sine gjenværende livsår skal sakke stadig mer akterut i sin fra før begrensede uførepensjon, sml. med den som mottar lønn. Sett med mellommenneskelige briller synes jeg det er egoistiske handlingsmønstre du er med å bre i samfunnet vårt, på bekostning av solidaritetstenking. Om du vil trekke fram «dårlige» eksempler fra trygdeverden vil det finnes nok av dem, men de bør løses på annen måte uten at man behøver å straffe det store flertall som uforskyldt er dømt til uførhet.

Einar

09.10.13

Jeg synes din forklaring er god, og jeg støtter deg, Torbjørn. Urimelig at uføre skal ha høyere ytelser enn afp. Syke og slitne behøver ikke lenger, etter en omlegging, spekulere i hva som «lønner seg» økonomisk, uføretrygd eller afp.

Reidar Horrisland

09.10.13

Vil mene at det medisinsk er forskjell på å väre utslitt og å väre så kronisk sjuk at du har rett til uföretrygd. Å väre utslitt/slitt er ingen sykdom. Det er noe mange av oss kan föle av og til i hverdagen. Men å få en kronisk sjukdom som gjör deg mer eller mindre arbeidsuför er noe langt mere alvorlig. Det er som oftest forbundet med mye mere smerte som krever mere medisinering og også helt andre typer medisiner enn en paracet i ny og ne og dessuten, så er jo uföretrygden gradert. Slik at det blir mest mulig individuell uföretrygding. Så her er jeg helt uenig med Isaksen og Höyre sin vurdering.Jeg har värt uföretrygdet siden 1994 etter en medisinsk diagnose, etter operasjon på Rikshospitalet og med jevnlige oppmöte på nevrologisk avdeling på sykehus for behandling. Dette er noe helt annet enn å väre utslitt. Det har jeg värt i perioder på jobben, og kan ikke sammenliknes. Får man innvilget uföretrygd idag(som jeg mener å ha hört uttalelser om ikke er SÅ LETT), så burde denne gruppen skjermes fra å havne i samme gruppe som arbeidströtte slitere.

Reidar Horrisland

09.10.13

Dessuten- jeg bor i Finland og de rödgrönne har sörget for at jeg ikke får uförefradraget på min norske selvangivelse ( jeg får den finske, men den er peanuts i forhold) og jeg får heller ikke gjeldsfradrag på min norske selvangivelse( de finske er peanuts i forhold). Min norske trygdeavgift får jeg ikke fradrag for i Finland, da de ikke pålegger meg tilsvarende avgift. Men hvorfor skal jeg betale 4,7% av brutto pensjon i sykedel til Norge(der jeg IKKE kan få annen sykehjelp enn akutt hjelp, som alle EU/EÖS-borgere har krav på i offentlig regi), mens jeg nyter godt av og belaster finske sykehus/legehjelp( der sykedelen på finske pensjoner er 1,30%). Det vil jeg kalle direkte tjueri av den norske staten. Dette burde dere rette på.PS:Jeg er skattemessig bosatt i Norge Eventuell kildeskatt vil ikke forandre på denne skatteskjerpelsen jeg har opplevd.

Reidar Horrisland

09.10.13

Jeg har med vilje stemt på Venstre i håp om at de og KrF vil kunne dra dere noe mere mot sentrum. Og det viser dette utspillet deres tydelig behovet for.Håper bare at de to andre partiene vil innse at å stötte dette forslaget deres ikke kommer på tale med mindre det blir revurdert.

Vidar Mathisen

09.10.13

Her siterer NRK Torbjørn Røe Isaksen:
«Vi mener at det er urimelig og urettferdig med det systemet man har i dag. Fordi det betyr at en sliter som går ut av arbeidslivet som 64-åring, vil få mindre utbetalt hvert eneste år i yrkeskarrieren sin, enn en som er ufør, og blir det som 64-åring. Det er rett og slett ikke rimelig, og det er heller ikke bra for velferdspolitikken i Norge».
Dere har et stort forklaringsproblem her, og mener folk misforstår. Teksten ovenfor er en pedagogisk katastrofe.
«…som 64-åring, vil få mindre utbetalt hvert eneste år i yrkeskarrieren sin,..» Hva betyr dette? Det er jo bare tøv, det er galt, og det forklarer ingenting som helst.
Hvis dette er representativt for det pedagogiske presisjonsnivå dere legger dere på, er det ikke rart om dere blir misforstått av 100% av innbyggerne – kontinuerlig.

Ole Petter

09.10.13

Kan jo ikke være enig i all høyrepolitikk selv om man stemmer høyre. Gode vilkår for privat næringsliv, å drive Norge fremover og bli mindre oljeavhengig, mindre byråkrati i stat og kommune osv osv.. bra alt sammen. Rettferdige løsninger burde vel også være høyre politikk? Forslaget/endringen oppleves nok kun rettferdig for de som ikke er rammet av sykdom. Ikke rettferdig å bli syk heller, men den kan vi gjøre lite med.
Hvis meningen med denne endringen er å prøve å «ta» folk som på en eller måte klarer å urettmessig tilsnike seg uføretrygd når de er i begynnelsen 60 årene så bør dere gjøre noe annet.
Noe som ikke rammer alle andre som rettmessig og kanskje i mange år har slitt med sykdom og lav inntekt/uføretrygd.

Jeg håper for allt i verden At du ikke for arbeids og inkluderingsminister jobben.Tror du for holde deg til »skurebøtta»Ærlig talt.Du er for ung og naiv Torbjørn Røe Isaksen.

Ottar

10.10.13

Begge har jobbet et langt liv.Den ene blir så uføretrygdet. Den andre er sliten, og orker ikke å jobbe mer, men det er ikke dermed sagt at vedkommende er ufør. sier Isaksen Uklar og unyansert framstilling,der den uforskyllte uføre med dårlig grunnlag,taper grovt når aldern 67 år oppnås. Ikke alle blir uføre etter sykdom/arbeidsulykke eller annet i en alder av 64 år,må dere skjønne!Det er de som har slitt med meget lav inntjening p.g.a. kort opptjening før sykdom/ulykke eller hva det måtte være,det er disse som får lavere pensjon enn hva som allerede er det laveste man kan overleve på. Høyre skal spare penger på de som lite har fra før,og gi store skatteletter til de som flommer over av formue.Rett og slett umoralsk!!
Dette viser igjen at BLÅTT-styresett ikke er laget for de svakeste i samfunnet!!

Einar

11.10.13

I den nye regjeringens plattform kan jeg lese at minstefradraget for lønnssmottagere skal opp, og ikke ord om innføring av minstefradrag for selvstendig næringsdrivende (slik som f.eks. Venstre har forslått).

Stemmer dette?

Rød Isaksen er den rette mann til å utalle seg om uføre og arbeidslivet generelt som aldri har hatt et fast arbeid,
kun kort vikariat.

Lisbeth

14.10.13

At dere kutter i fremtidig pensjon for de trygdede er en skam! Har noen tenkt over alle de ekstra utgiftene uføre har? Og de blir ikke færre med alderen.

Man får ikke lenger nødvendige hjelpemidler fra NAV. Alle de «små» hjelpemidlene man trenger for å klare seg igjennom hverdagen må man kjøpe selv. Man får fremdeles de større hjelpemidlene som rullestol, løftestol etc., men når jeg f.eks. skulle sette inn et spesialtoalett måtte jeg betale ombygging og bytte av vask selv. Ikke lett på en liten uføretrygd.

Jeg hadde en godt betalt jobb da kroppen, grunnet en medfødt defekt jeg ikke visste om, bråstoppet. Plutselig satt jeg igjen med en uførepensjon fra folketrygden på ca. 35% av lønnen. Hadde jeg ikke hatt sparepenger til å betale ned gjelden måtte jeg ha solgt leiligheten (en helt normal Selvaag leilighet). Kom ikke og fortell meg at noen går over fra arbeid til trygd hvis de ikke må. Det tror jeg ikke på.

Jeg forstår at man må tenke på totalkostnadene, men dere kan ikke slutte med å gi oss de hjelpemidlene vi trenger, slutte å la oss få trekke fra nødvendige hjelpemidler på skatten og kutte i pensjonen på en gang.

Min største drøm er å komme tilbake til jobb, men det kan aldri skje for jeg vil bare bli verre ettersom årene går.

Nå må dere stoppe opp og tenke dere om.

uinnlogga

14.10.13

Er ein sikker på at uføre lever lenger no enn før? Truleg har også mange pensjonistar og uføre ikkje meir trygd enn det som trengst for å klare seg. Korleis skal dei då kunne gå lenger ned i trygd?

http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/316692

http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/357383

Nb: På Minervanett.no er det nok krav om innlogging. Det trengs vel eigentleg ikkje? Det er også meir tungrodd for brukerane. Dette burde Røe Isaksen ta opp med redaksjonen til Minarvanett. Det er no færre som kommenterar på Minervanett. Ynskjer Minervanett det?

25.11.13

Hei jeg er innvandreren, men er født og oppvokst i Norge.

Hei gode mann i stortinget. Hvorfor får jeg ikke pengestøtte fra NAV?

Jeg har søkt dagpenger, men dette får jeg ikke fordi jeg ikke har tjent nok penger forrige år.

Jeg har søkt sosialen og økonomisk støtte, men fikk avslag på dette fordi jeg bor hjemme hos foreldrene mine og ikke har regninger. Litt penger til mat og T-bane billetter skader vel ikke. 2000 kroner i måneden ville holde for meg.

NAV sender meg kun på kurs hvor jeg møter andre utlendinger som ikke kan norsk. Dette er en fornærmelse mot meg som er oppvokst og født i Norge. Jeg føler at NAV kursene er rettet mot innvandrere som ikke kan norsk, og veldig lite rettet mot innvandrere som er født og oppvokst i Norge.

Jeg forstår ikke hvorfor jeg blir sendt på disse kursene engang. Jeg synes det er bortkastet tid og disse kursene hjelper meg ikke med å skaffe meg jobb.

Forrige uke hadde jeg jobbkurs. Det var ikke mye nyttig jeg fikk ut av kurset. Bare idiotisk informasjon fra NAV som jeg har hørt om og om igjen i løpet av mitt liv. Det er ikke noe galt med min CV og søknad og heller ble ikke CV og søknad forbedret etter jobbkurset.

Innvandrere og nordmenn født og oppvokst i Norge trenger ikke kurs fra NAV. Vi er ikke dumme IQ løse mennesker.

Jeg foreslår at utlendinger som ikke kan norsk skal få sitt eget kurs tilrettelagt dem.

Folk som er oppvokst og født i Norge burde få et kurs med kun folk som kan prate norsk.

Å blande meg sammen med utlendinger som ikke kan norsk bare fordi jeg har et utenlandsk navn er en fornærmelse. Å sende meg kun på kurs fordi jeg er arbeidsledig er også en fornærmelse.

De kursene til NAV er bortkastet skattepenger. Ja det er bra for dumme mongo utlendinger som ikke kan norsk. Jeg kan jo norsk og har fullført videregående. Hvorfor skal jeg på kurs med utlendinger som ikke kan norsk? Disse kursene til NAV hjelper ikke med å få arbeidsledige ut i arbeidslivet. Jeg har gått på kurs hos NAV i 1 år og 6 måneder. Dere burde avvikle kursene til NAV. Det er ikke påkrevd å ta kurs hvis man er født og oppvokst i Norge. Det er ikke morsomt å sitte der med en hel gjeng utlendinger som ikke kan norsk.

03.02.14

Jeg fikk uføretrygd i 2006. har trent beinhardt fra 2008 for å komme i jobb igjen. Kontaktet NAV mars 2013. Nå februar 2014 har jeg ikke en gang fått saksbehandler der. Se hvordan dette går her : http:/tilbake.net

Tommy

15.05.14

Det er en skremmende holdning de Blå-Blå har om uføre. Både Frp og Høyre legger til grunn de holdningene som Rød-Larsen i ovenstående artikkel BLÅ-ttlegger. Her får de som har mistet arbeidsevnen gjennom sykdom sitt pass påskrevet. Rød-Larsen sier helt usminket at «syke» som er blitt uføre IKKE fortjener en pensjonsordning lik det yrkesaktive får.
Den feilen han, Frp og Høyre gjør er at de velger å se bort fra det faktum at uføre IKKE kan sette av penger gjennom aksjesparing, pensjonssparing eller annet – pga sykdom og inntektsbortfall. De Blå-Blå legger kun til grunn ytelsene fra det offentlige når de velger å «kutte» i uføretrygden.
KUTT i trygdeytelsen til uføre er det reelle resultatet av den nye ordningen. Lurt å tenke seg grundig om før man stemmer ved neste valg.

Tommy

15.05.14

UNNSKYLD – det var ikke min mening å døpe om Rød Isaksen til Rød-Larsen.

tiêm filler môi sưng mấy ngày

Uføretrygd og alderspensjon « Torbjørn Røe Isaksen – konservativ.no

Har du en mening?