Abonner via RSS eller E-post

Penger er alt de har

Publisert den 26.08.2013 i Blogg

I løpet av de siste åtte årene har den rødgrønne regjeringen fått over 300 milliarder kroner mer å rutte med, når vi justerer for inflasjon. Regjeringen gikk på i en oppgangsperiode — Dagsavisens Arne Strand skrev at regjeringen kom «til dekket bord» — og har hatt stort økonomisk handlingsrom. Derfor er en lærdom også klinkende klar (som Gro pleide å si) etter de siste årene: Mer penger er ikke svaret på alt. Det kan virke som om dette er et sjokk for noen rødgrønne politikere. Ofte hører vi resonnementer langs disse linjer:

Programleder /politisk motstander presenterer et problem.

Rødgrønn politiker svarer: Vi har satset kraftig på [fyll inn område]. Siden 2005 har vi brukt [fyll inn tall, gjerne stort] milliarder mer på […og fyll inn sak igjen].

Problemet er bare at ressurser ikke automatisk gir bedre resultater! I noen tilfeller kan faktisk en ukritisk økning av ressursbruken føre til nye problemer, for eksempel økt byråkratisering. Noen illustrerende eksempeler er Jernbaneverket som fikk flere ansatte, men utførte mindre vedlikehold. Gjørv-kommisjonen, som ble tatt til etterretning av et samlet Storting, viste også tydelig at utfordringen for beredskapsarbeidet ikke var mangel på ressurser, men mangel på klar ledelse, koordinering og nettopp beredskap i ordets rette forstand.

En liten artikkel hos Kunnskapsdepartementet er også interessant:

«Årsaken til at så mange empiriske studier i beste fall finner små effekter av økonomiske ressurser, henger ifølge Grubb sammen med at penger bare kan kjøpe enkle ressurser. Men det er de sammensatte, komplekse og abstrakte ressurser som har klare og store effekter på elevprestasjoner, læringsmiljø og andre skoleresultater.»

Dette må ikke forstås som en motstand mot økte bevilgninger per se. Mer penger kan være nødvendig, for eksempel for å styrke forskningen, videreutdanne flere lærere eller bygge flere veier. Men det betyr at penger alene ikke kan løse utfordringene. Som Ole Paus sa det en gang: De har penger, men det er også alt de har.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?