Abonner via RSS eller E-post

DN: Mer katolske enn paven

Publisert den 05.08.2013 i Artikler, Blogg

Dette innlegget stod i Dagens Næringsliv 31.08.13

Mer katolske enn paven

Jonas Gahr Støre åpner for å endre arbeidsmiljøloven. Jeg håper Arbeiderpartiet følger etter.

Av Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann i Høyre

Det er mye bra med dagens arbeidsmiljølov, og vi skal verne om den grunnleggende beskyttelsen av norske arbeidstagere. Allikevel er dagens lovverk på en del områder for rigid, for komplisert og dermed for vanskelig å etterleve i praksis. Jonas Gahr Støre synes å ha forstått dette. Etter at det ble avslørt over 9000 brudd på arbeidsmiljøloven på A-hus i løpet av årets tre første måneder, svarte helseministeren på Twitter: «Ikke bra, feil ved praksis. Men kanskje også med loven?» (01.06.13). Det er et spennende utgangspunkt for en diskusjon om arbeidsmiljøloven. Gahr Støre åpner døren for endringer i arbeidsmiljøloven, mens arbeidsminister Anniken Huitfeldt forsøker å slenge den igjen. Faktisk er det høyst usikkert hva regjeringen egentlig mener bør gjøres, og om de i det hele tatt ser noen problemer med dagens lovverk.

Utrolig nok er Arbeiderpartiet mer rigide i dag enn de var for 12 år siden. Under Stoltenberg I fikk arbeidsminister Jørgen Kosmo i oppgave å gjennomgå arbeidslivets regler.  Regjeringen satte ned det såkalte arbeidslivslovutvalget, og mandatet fra Kosmo var svært klart. Til Dagens Næringsliv i 2001 sa han blant annet: «Vi ønsker å se på muligheter for å se arbeidslivsløpet mer under ett. Vi ønsker større grad av fleksibilitet, både for arbeidstagere og arbeidsgivere.» Jørgen Kosmo åpnet også for en oppmykning av bestemmelsene om arbeidstid, gjennom mer fleksible regler innenfor maksimumsrammen: «Bestemmelsen om maksimalt 300 timer overtid i året sier også noe om hvor mye man kan ta ut per uke og måned. Det er et spørsmål om dette er litt for firkantet. Vi må for eksempel se på om det skal bli anledning til å jobbe mer overtid et år, for så å jobbe mindre et annet.» Forslagene ligner svært mye på det Høyre forslår i dag. Høyre vil myke opp loven, blant annet ved å ha mer fleksible regler for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Vi ønsker også at man lokalt på arbeidsplassen skal få større muligheter til å avtale arbeidstid enn i dag.

To spørsmål melder seg:

Hvorfor mener Arbeiderpartiet at det er mindre behov for fleksibilitet i arbeidslivet i dag sammenlignet med for 12 år siden?

Når Jonas Gahr Støre mener at noe er feil med loven, hva er det konkret han viser til og hvordan vil Arbeiderpartiet endre loven?

Med Jonas Gahr Støres meninger som utgangspunkt, er det merkelig at Arbeiderpartiet til nå har fremstått som mer katolske enn paven i arbeidslivspolitikken, og ment at ikke et eneste komma i loven skal endres.

Høyre har tatt utgangspunkt i fire problemstillinger i vår arbeidslivspolitikk:

1. Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av å bruke arbeidskraften mest mulig effektivt. De må ha den nødvendige fleksibilitet til å møte omstillingsbehov og endringer i markedet. 2. Behovet for arbeidskraft, særlig innen pleie- og omsorgsfeltet, vil øke blant annet som en følge av eldrebølgen. 3. Hverdagen til norske familier har endret seg de siste tiårene. Det skyldes blant annet at langt flere kvinner er kommet i jobb, at samlivsformene endres og at nye næringer og nye arbeidsplasser har andre behov enn de tradisjonelle industriarbeidsplassene. 4. Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven er dokumentert i både offentlige og private virksomheter. Dette kan indikere at loven ikke er godt nok tilpasset virkeligheten i arbeidslivet. Vi vil derfor beholde en sterk arbeidsmiljølov, men har programfestet moderate oppmykninger av lovverket, endringer som vil komme både arbeidstagere og arbeidsgivere til gode. Problemet er ikke at Høyre mumler i arbeidslivspolitikken, men at Arbeiderpartiet er døv på det ene øret og har insistert på at alt bør være akkurat som i dag. Men Jonas Gahr Støre har kanskje lært av Jørgen Kosmo? Jeg venter i spenning på svar.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?