Abonner via RSS eller E-post

Å stille krav er å bry seg

Publisert den 28.08.2013 i Artikler, Blogg

«Vil la sosialklienter måke snø» er overskriften i Aftenposten i dag. De skriver om Høyres forslag til aktivitetsplikt for friske, unge sosialklienter. Jeg nevnte selv både eksempelet med snømåking, hjelpe gamle med å flytte, besøke eldre på pleiehjemmet og så videre. Aktivitetsplikt kan ikke erstatte alle de andre viktige områdene Nav må hjelpe med, noen jeg beskriver i boken Den onde sirkelen. Like fullt kan aktivitetsplikten være et viktig supplement. Nettopp fordi mange unge må vente før de kommer inn i et arbeidstiltak eller tilbake på skolebenken. Selvfølgelig må vi få ventetiden ned, men det er også et mål å hindre passivitet. Derfor er lavterskel aktivitetskrav viktig og riktig.

I dag åpner loven for at man kan pålegge aktivitet. Høyre mener prinsippet bør snus på hodet: Vi skal pålegge aktivitet, så får vi heller unnta de som av en eller annen årsak ikke har mulighet.

Mediene er slik skrudd sammen at de gjerne vil ha en klar vinkling, og da er det selvfølgelig lettest å fremheve eksempler som snømåking eller klippe gress. Ulempen er at oppslagene ofte får en negativ tone, det virker som om aktivitetsplikt skal innføres for å straffe de som søker om sosialhjelp, eller i verste fall for å ydmyke dem. Men det er ikke tilfellet. Aktivitet er bra fordi det kan hjelpe!

Det finnes også gode eksempeler på andre typer aktivitet som allikevel er kombinert med klare krav. Et slikt eksempel er Jobbhuset i Trondheim, for øvrig en kommune styrt av de rødgrønne. Jeg besøkte dem i juli. Jobbhuset er også et lavterskel tiltak, og det settes inn fra første stund. De stiller klarer krav, men er samtidig opptatt av å se den enkelte. Her er noen utdrag fra Adresseavisens sak fra besøket (ikke på nett):

«(….)Jobbhuset er et samarbeid mellom Nav Østbyen og – Midtbyen, og ble startet opp mot slutten av fjoråret. Det er et tilbud for alle mellom 18 og 25 år, som søker om sosialhjelp. De får beskjed om å møte opp på Jobbhuset, og levere søknaden der. Alle får tilbud om jobbkurs innen to uker.

-Det har styrket meg mye å komme hit. Jeg har fått mer ansvar, og har ikke den angsten lenger, sier Kristine Brækkan.

Hun studerte til å bli førskolelærer, men fikk beskjed av legen sin å slutte i fjor høst. Stress og angst førte til store problemer med magen. Hun prøvde å jobbe gjennom vikarbyrå, men det gikk ikke. Brækkan startet kurs i januar, og i februar ble hun assistent.

(…) Tirsdag var Høyre på Nav-turne i Trondheim, og fikk presentert Jobbhuset som en stor suksess. Hver fjortende dag starter Karin Lysø opp nytt kurs med omtrent 12-15 ungdommer. Ved å blant annet finne ut hvorfor de har havnet her, og hva styrkene deres er, klarer de å motivere og bygge opp brukerne til å komme seg ut i arbeidslivet igjen.

Lysæ hevder at så å si alle klarer å gå videre etter kurset.

-Det går så fort, det er helt utrolig. Her skjer det mirakler hele tiden, forteller hun entusiastisk.

Noen går direkte over i jobb, andre må over på flere tiltak før de er klare til å ut i arbeidslivet.

Nav tror noe av suksessen, er at ting skjer med en gang. De trenger ikke vente på vedtak, de blir henvist direkte til Jobbhuset. I tillegg er det viktig med tett, daglig oppfølging.

-Det er det som skal til. Et vanlig Nav-kontor greier ikke det. Det finnes tiltak til ungdom, men de får ikke den daglige oppfølgingen, sier Knut Kvassheim som er avdelingsleder ved Nav Midtbyen.

Nå vurderer de å ta resten av sosialhjelpsmottakerne over i modellen fra Jobbhuset, ettersom resultatene er så gode.»

 

Del på Facebook | Del på Twitter

45 Kommentarer

Bra, Torbjørn!

Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

🙂

Roger Andreassen

28.08.13

Jeg synes slike tiltak er fine, men det er en ting med NAVs arbeidsleirer jeg stusser litt på. De som jobber der innen tariffbeskyttede yrker får langt under minstelønn. I en statlig bedrift. Det kan vel som sådan regnes som sosial dumping og nærmest slavearbeid.

Blir dette tilfellet for sosialklientene også? Vil de også få en par kroner i timen for å utføre arbeid som andre arbeidsgivere er pålagt å gi en minstelønn for?

Kjetil Hvattum

28.08.13

Beklager, herr Isaksen, men dette blir for dumt. Å utnytte sosialklienter til å gjøre «drittjobber» uten å betale dem lønn er ikke akseptabelt.

Dersom en «aktivitet» som snømåking, flyttehjelp eller andre «lavterskel-aktiviteter» må gjøres, så bør man ansette vedkommende sosialklient i et arbeidsforhold.

Om det ikke blir et ordnet arbeidsforhold med kontrakt og tarifflønn, så er det som herr Andreassen nevnte en moderne form for slaveri.

Sosialstønad gis til dem som ikke kan klare seg selv fordi de ikke har inntekt eller formue å ta av. Dersom det settes krav til arbeid, så må stønaden regnes som lønn (fordel vunnet ved arbeid iflg. skatteloven). Da skal det beskattes, beregnes arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Å sno seg unna slikt er rett og slett skattesnyteri. Skatteetaten kommer til å skattlegge slik «sosialstønad» dersom kravet er at man skal jobbe for den. Dette er soleklart, ifølge norsk lov. Og hvem skal så bli dømt for skattesnyteri? NAV? Nei, det blir nok den enkelte sosialklient. Offentlige ansatte snor seg nok unna som åler.

Dette forslaget bør legges død, jo før jo bedre…

28.08.13

Aktivitet? Er det en eufemisme for slavearbeid?

Aktivitet må være med på å forbedre NAV-offerets evne til å returnere til vanlig arbeid, ikke en måte å utnytte ofrene for Norges svar på dødsstraff.

28.08.13

Mange sosialklienter som må komme seg til helvete ut i arbeid og hvis dem ikke klarer det ta til takke med de jobbene de får igjennom NAV, UFØRE er en helt annen sak.

Min beste venn opp igjennom tidene sliter med depresjon, angst og psykoser, han er en som virkelig trenger trygdepenger.

Glenn Folkvord

28.08.13

Dette har man forsökt i Sverige i noen år nå, det kalles Fas 3. Som er blitt det mest kritiserte ordningen som den svenske höyreregjeringen har innfört. Isaken er vel inspirert av Sverige her, men hvis han ikke skjönner at jobb og arbeid skal fölges av lönn, er han en svenskevits selv. Eller er det bare sånn av Isaksen ikke har god nok kontakt med grasrota og derfor ikke vet at å söke jobb ofte er en heltidsjobb i seg selv?

Filosofen

28.08.13

Hørt på maken til empatiløst forslag (eventuelt slå inn åpne dører; er man frisk, går man ikke på sosialhjelp).

Hvor kommer konservatives mangel på empati og sosiale samvittighetsløshet fra? Er det oppdragelsen eller drikkevannet?

Denne Isaken kunne tatt seg en tur nordover (husk snøskuffe) så skal vi se hvor lenge han holder når snømengdene melder seg for alvor!

Hellen

28.08.13

Det å jobbe for dagpenger/sosialstønad er da ikke noe nytt, det har jeg selv gjort. Jeg har sittet ved siden av andre som har full lønn for samme jobb som jeg har gjort, og arbeidsgivere har fått dekket inn ferievikarer og svangerskapspermisjoner gratis på den måten. Dette har arbeidsgivere benyttet seg grovt av lenge, under dekke av at «det er sjanse for fast ansettelse etter endt vikariat/hospitering». For noen har det nok nyttet, men det har hatt null effekt for min videre jakt på jobb. Så snart den som ansetter folk ser at jeg har jobbet «via NAV», ser de samtidig et arbeide som ikke er noe verdt.
Når arbeidsgiveren ikke betaler for jobben som blir gjort, er det samtidig et signal om at jobben vi gjør ikke er noe verdt.
Arbeidsgiver betaler penger, arbeidstaker betaler tilbake i form av arbeid, det er vel slik det bør være?
Stusser også litt over tiltak og kurs som blir nevnt. Jeg har ringt og tråkka ned dørene til NAV i ett sett, men har fått beskjed om at de ikke har hverken kurs eller videreutdanning/oppfriskning av kunnskaper, heller ikke stønader til dette. Kun et «Jobbsøkerkurs», som mest var en sosial klubb der deltagerne satt og kjedet seg i 5 uker. Kontakter ut til arbeidsgivere har de heller ikke.
Gå heller ikke ut fra at alle som mottar dagpenger/sosialhjelp ligger og sover hele dagen. Det er mange som er flinke til å aktivisere seg selv, fordi vi vet at ingenting løser seg ved å lukke øynene.
Husk også at det ligger i sakens natur at det er en historie bak hver dagpenge-/sosialhjelpsmottaker som gjør at vi må behandles individuelt, tror nok en del av problemet ligger der.

søppelmannen

28.08.13

Seriøst dette er noe av det dummeste jeg har lest hvis dette er jobber som trenger og gjøres så kan de vel ansettes da istedet for og utnyttes som slaver.

Hvis det er ekstaarbeid som trenger og gjøres så kan de vikariere til korrekt lønn eller har dere (politikere) kanskje glemt at deler av nav engang handlet om arbeidsforvaltning ?
Det må bli slutt på demoniseringa av arbeidsløse og syke av politikere som aldri har møtt motgang eller hatt anstendig arbeid.

De borgerliges nav er en katastrofe som gjør de friske arbeidssøkende syke og de syke uføre istedetfor og gi oss våre rettmessige rettigheter når vi trenger det så er det lyving krangling og trenering og hele nav besøket handler om og sloss for og få sine rettigheter istedetfor og få en jobb eller hjelp til og få en jobb f.eks via et kurs.
Arbeidsformidlingen sender flere til psykologen og legen en ut i arbeid nå tildags og det er en skam.

Proletar

28.08.13

Oslo kommer til å se ut som et filmklipp i fra «Schindlers liste» lastebiler kjører rundt og samler opp tiggere,junkies,asylsøkere og andre undermennesker…Vil du ha gjort en jobb? opprett flere stillinger og betal folk lønn for jobben.

Filosofen

28.08.13

Betimelig er spørsmålet hvorfor Høyre konsekvent gir mer til de rikeste og ikke til det som har det verst. Det må være noe fundamentalt galt med Høyrefolk når ikke enang de selv ser mønsteret de avgir med konstant å gi mest til de som allerede sitter beste i det.

Røe Isaksen? Ser du denne anomalien? Ser du at du og Astrup og hva dere nå heter alle sammen, kun identifiserer dere med deres likesinnede, de som er best bemidlede? Om dere så gjør, vet dere at dere gjør det?

Rampyren

28.08.13

Dette er bare et billig politisk poeng for å aktivere kjernevelgeren. Er de ikke opptatt av å skatte minst mulig så skal den allerede altfor lille skatten ihvertfall ikke være med på å hjelpe andre enn dem selv med mindre de måker oppkjørselen deres.

En av mange grunner til at det er altfor mange NAV-klienter er fordi man ikke finner jobber man er utdannet for. Kjenner til mange som sliter med å komme inn i relevante jobber med mastergradsutdanning bak seg, det er ikke slik at man isåfall leter frem en jobb i kassa på Rimi. Har man brukt 5 år på å utdanne seg til jobb innenfor et spesifikt segment så ser man seg ikke om etter noe annet så lett. Og skuffelsen av å få høre fra potensielle arbeidsgivere vedrørende stillinger man er overkvalifisert for at man mangler erfaring (les: bekjentskapene) på tross av høye karakterer og brennende interesse er ille nok. Skuffelsen å søke støtte fra NAV i jakten er også en real nedtur. At du nå Isaksen ønsker at slike personer også skal måke snøen for herr og fru Høyre-velger er toppen av kransekaka og vitner egentlig bare om din mangel på forståelse og empati. Gremmes at dine likesinnede i det hele tatt har noe innen politikk å gjøre.

Nostradamus

29.08.13

Spådom: det blir ikke regjeringsskifte.

Hvorfor? Fordi Høyre som vanlig klarer å rote det tel foran hvert valg. Erfaringen er slik: hvert valg holder Høyre kortene tett til bryste. Ting ser lovende ut over en periode, men så, fire uker før valget, slipper de av ukjente grunner lokket av trykkokeren og avslører sitt sanne sinnelag med alskens tåpelige utspill som klart forteller folk hva de får.

Nei, sann våre ord. Noe skifte blir det ikke.

Takk, det blir 1857,-

Marie

29.08.13

Jeg var innom et sånn lavterskel tiltak i kommunen jeg bodde i, der de ungdommene som hadde droppet ut av videregående,folk med psykiske lidelser og folk med fysisk og psykisk funksjonshemming «jobbet».
2 dager i uken satt jeg og ilag med de andre ungdommene å klippet opp refleks teip slik at de andre kunne feste de på veg stikker, det var en utrolig givende arbeids oppgave, jeg følte meg nyttig og ikke i det hele tatt overflødig, de hadde også 2 maskiner som gjorde den jobben automatisk. Man kan begynne å lure på om det var unødvendig og overflødig arbeid. men hvis vi ikke hadde klippet opp teipen så hadde jo ikke de 20 funksjonshemmede fått noe å gjøre.

Greit nok at arbeid er viktig for mestringsfølelsen og føle seg som en del av samfunnet, men når arbeids oppgavene er så pass tåpelige og overflødige så føler man seg ikke nyttig. man føler seg rett og slett elendig fordi noen måtte finne på en arbeids oppgave for å gi deg noe å gjøre på, fordi du ikke kan ha en ordentlig jobb eller studere. Det var ikke en vanskelig eller krevende jobb heller, man føler at man blir sett ned på, du er syk så alt du kan gjøre er å klippe refleks teip, alt annet blir for vanskelig for deg.

NAV_arbeider

29.08.13

Dette virker som ren symbolpolitikk.

Jeg jobber i NAV og vi har et eget ungdomsteam som jobber med unge sosialklienter. De kommer svært fort i noen form for tiltak eller aktivitet og det blir stillt masse krav.Nå vet ikke jeg hvordan det funger på mange andre NAV-kontor.

Det stilles masse krav til sosialklienter og vi trenger ikke nye rutiner og krav. Det som mange trenger tettere oppfølging.Vi stiller masse krav om jobbsøk,delta på
ulike kurs etc. Men problemet er at vi har ikke alltid folk til å følge opp så det blir bare skrevet i vedtaket. Tror generelt vi ville fått mye bedre resultater om vi hadde hatt
mer tid til å snakke med brukere og å gi tett oppfølging.Mange trenger mye oppmuntring og de trenger at noen pusher de.Det er ikke bare å sende folk i praksis.Mange slike opplegg går skeis fordi det oppstår problemer underveis med fravær,brukere som ikke gir beskjed,utdropping og konflikter. Og dette er faktisk noe som skjer veldig ofte.
Der jeg har opplevd gode resultater er når en snakker med bruker og praksisarrangør gjennom hele løpet og at en fort er der når det butter og en fort får ordnet opp i temaer som forsentkomming ,fravær etc. I tilleg så funker det faktisk bedre når en arbeider med ungdommen og de kan arbeide mot et mål som de selv ønsker.Det kan være mekaniker,kokk eller alt mulig i grunn.

Kvalifiseringsprogrammet har gode resultater og de har tid til å følge opp tett.

Mange sosialklienter også ungdom har problemer av ulik art. Det handler ofte om de unge som kanskje har ramlet ut av skolen og ikkve fungerer. Så har vi den fryktelig sosiale arven hvor foreldrene tar ungene sine med på NAV når de blir 18.
Jeg skal stemme borgerlig ikke fordi jeg om de har noen god løsning på hvordan vi i større grad skal få realisert arbeidslinjen.Men jeg håper at de borgerlige vil forsøke å få NAV til å bli mindre byrokratisk. Så handler det også om de økonomiske rammebetingelsene hvor ytelsene er for høye rett og slett.

Det bør også lønne seg for sosialklienter å jobbe litt. Sosialhjelpen nå avkortest umiddelbart. På kort sikt så sparer dette staten for penger.Men på lang sikt funker det dårlig. Om sosialklientene kan oppleve godene ved å ha arbeidsinntekt og tjene litt mer virker det veldig motiverende. Det er noe med at det å erfare og selv oppleve noe har en større betydning enn når andre forteller deg det.

Å stille krav er å bry seg, Sier Veslemann i Høyre, så flott da,
Men og bygge ut Norge, Innovasjon og Infrastruktur da?? Du lille Høyremann, hvorfor får vi ikke lov til og utvikle Norge, Bygge ut Norge, lage flere arbeidsplasser lage Turistmagneter, Norge er blitt dødt i utvikling, skal Du ikke tenke litt lenger fremover, SnøMåking, det er da bare 5 måneder snø og som regel bare 4 -5 ganger pr. år, Nei, bli voksen mann og kom med noe og sette tenna i ???? HÆÆÆÆ

Lodvar

29.08.13

Finnes det en jobb å gjøre skal man ha lønn, for av lønn får mann også pensjonspoeng, feriepenger mm. Av sosialhjelp får man ikke dette – stor forskjell.

Sosialhjelp er i utgangspunktet det minste du trenger for å overleve. Det sikkerhetsnettet skal vi ha for alle. Er det en jobb som trenger å gjøres så skal man ha lønn tilsvarende oppgaven og opparbeide seg sosiale rettigheter.

Det Røe Isaksen foreslår innbærer at en på Oslo Vest kan ringe ned på nærmeste NAV-kontor for å skaffe seg litt gratishjelp til å måke snø. Hvis du altså er så uheldig å ikke ha krav på arbeidsledighetstrygd men havner på sosialhjelp, så skal du altså fradømmes muligheten til å få lønn for jobben man gjør. Sikkert en våt drøm for de født med en sølvskje i munnen, men utrolig nedverdigende for den som blir utsatt for et slikt overgrep. Utrolig kvalmende.

Vi kan håndheve de reglene vi har, ingen grunn til å gå løs på de aller svakeste gruppene i samfunnet. At folk skal få lønn for å jobbe er ikke bare folkeskikk, det er en menneskerett. Det har unge Røe Isaksen helt glemt.

Trond

29.08.13

Å stille krav er i seg selv ikke en bakdel i denne debatten, jeg mener man må skille mellom dem som trenger hjelp i en overgangs periode og dem som lever på sosialstønad et halvt liv.

Den andelen som lever på sosialhjelp i mange år bør det settes krav til, jeg er mektig lei av og se friske menesker som får hjelp til alt, strømregning, husleie, matpenger osv så ser man at røyk har dem råd til pils har dem råd til.
Dette har iritert meg så lenge nå at jeg nå velger det partiet som i størst mulig grad ønsker og fikse opp i denne galskapen.

Har i 40 år stemt det partiet som jeg har følelsen av er den beste løsningen for samfundet og at vi skal ivareta alle, men nå skal jeg stemme det partien som ivaretar mine interesser i tillegg til og vil avikle alle disse trygde ordningene som blir sydd under armene på sytekopper av noen menesker som later som dem ikke er i stand til og gjøre noe.

Om dem ikke får penger så må dem jobbe, om det er for dyrt og bor i Oslo, Bergen eller Trondheim så får dem flytte der det er billigere feks Finnmark.

Dem kan ikke jobbe hallo om ikke en lege kan skrive under på at dem har en sykdom som setter dem utenfor arbeidslivet så får dem jobbe, at dem skal få lønn av staten fordi dem rett og slett er for dum til og jobbe ja da får dem plukke boss, måkke snø for mat kupongene sine, komme seg opp fra sengen kl 0630 sånn som alle andre må gjøre.

Skamme seg burde disse snylterne gjøre, kan ikke jobbe for jeg er litt lei meg ????? hallo skandale skandale.

stem FRP få vekk snylterne, ta vare på dem som bidrar.

Roy

29.08.13

Før så var Norge om folket sitt, men nå er Norge bare om penger. Jeg vill kalle dere som finner på dette for snyltere og late kontor rotter som sitter på baken å forlanger at folk skal jobbe gratis for andre, som ikke klarer å dra i snora til snøfreseren sin eller få litt møkk på fingra. skam dere for pokker!!!

jeg jobber ikke gratis jeg er vert mere en dette!!

Ulf Larsen

29.08.13

Enig med Isaksen, det bør være arbeidsplikt og det er nok av meningsfylt å ta tak i. Det er heller ikke snakk om tvang, dersom den enkelte ikke ønsker å delta så er det opp til hver og en, men da må en selvfølgelig forvente tap av ytelser.

Og NB, det trenger selvfølgelig ikke være hardt fysisk arbeide, det handler om å være i aktivitet, og da kan det være like bra å følge og forsterke en pleiemedhjelper på et sykehjem som å måke snø.

Ove Kristian

29.08.13

Helt enig i at folk som kan jobbe eller har droppet ut av videregående og fortsatt er noe oppegående nettopp skal jobbe. Behøver ikke å være 9 til 4 jobb seks dager i uken, men heller arbeid man kan utføre for å skaffe seg arbeidserfaring slik at man stiller sterkere den dagen man skal søke på en ordinær jobb. I tillegg så er det nok bra for selvtilliten og selvbildet å kunne utføre en dags ærlig arbeid.

Og det er ingen haker med dette forslaget, bare fordeler. Med dette kravet kan vi eventuelt sile ut de få som har for store psykiske og eller psykiske problemer og som rett og slett ikke klarer å være produktiv nok til at det lønner seg for verken dem eller samfunnet. Og de med mindre problemer som litt angst og som er litt deprimert kan jobbe seg ut av problemene og få det bedre av å jobbe. Lediggang er roten til mye vondt.

Hansen

29.08.13

Problemet er hvem er syk og hvem er frisk?

Alle vil jo være friske, ikke sant.

Da sier man jo at man er frisk og da pålegges man for mye enn hva man vil klare av arbeid,
og det er da det ikke går.

Man må heller innføre regler om at man må ha vært norsk statsborger i 6 år, før man kan få utbetalt penger av det offentlige i Norge.

Roy

29.08.13

Takk! for at dere klarer og sette en prislapp på oss som er svake, som er på ca2000-5000kr pr måned! og ikke nokk med dette, dere forventer at vi skal klare og komme oss ut i jobb etter stor økonomisk motgang i mange år uten og se enden av tunellen. jeg har jobbet for nesten samme lønn som jeg fikk av NAV, dere må vel se at dette kommer det ikke mye godt ut av. det er mange av oss som har opplevd så mye motgang i fra NAV at vi ikke klarer og komme oss opp på beina igjen.

H-velger

29.08.13

Er det mulig å komme med et så dumt forslag midt i valgkampen? Innkall til møte og bli enig om hva man skal holde kjeft om,dere trenger seriøst en stratigi..Og til Erna,pass på gubben din..ingen stiller opp på bilder med sandaler og sokker.Ikke overgå hverandre med duste forslag.Kjør på med vei,skole,innvandring,lov&orden etc etc.

Christian

29.08.13

Helt enig med det du skriver her, veldig bra tema å ta opp!

Da snakker jeg ikke om de som ikke kan jobbe (uføre) også videre. Det jeg KUN snakker om er folk som kan jobbe som har sykdommen LATSKAP. Det stemmer der har vi fluss med folk som har denne sykdommen i Norge, har også flere venner selv der dessverre.
Jeg og fler har mast på disse i lange tider om at de må komme seg ut i jobb. Det eneste du får tilbake er bøtter med unskyldinger, f.eks. det er ikke jobber. Jo, det er jobber, men kanskje ikke de beste. Jeg selv har vært der, men kun i 1 mnd. med stønad og da måtte jeg bite i det sure eplet og ta en drittjobb og nå sitter jeg med en knall jobb. Du kan ikke regne med å velge fra øvste hylle med en gang. Tving dem ut da kan jeg med sikkerhet si at prosent vil gå ned få da for du ikke lengre kaste VÅRE skattepenger etter deg gratis.

De som er i mot dette eller ikke kan ikke svare for noen der, men en ting logisk sett burde vi ha til felles å det er at ingen har lyst til å betale for latskap.
Skremmende utvilking av hvor mye latskap vi har her i Norge. Håper vi får en ordning som fungerer fra Blå side, kanskje ikke akuratt denne, men en bedre enn vi har i dag får det vi har nå fungerer ikke det ser vi alle håper jeg.

Mann

29.08.13

Disse jobbene du snakker om,de blir utført av mesta,park&idrett. En snømåker i mesta får 30 000 i mnd, han i fra nav får 7000? Hva med å si opp alle offentlige ansatte i Norge og lønne de igjenom nav til halve prisen?

Elias Boysen

29.08.13

Hei. Torbjørn. Jeg er eldre enn deg. Jeg har vært i NAV systemet flere ganger men sammenhengende de siste 7 årene. Da har jeg vært Mr Yes man himself. Jeg aksepterte alle tiltak tilbudt. Resultat: Låsning i hofta med langvarig behandling og rehabilitering fordi jeg aksepterte tungt manuelt arbeid som kroppen min ikke tålte. Senere utplassering på nye tiltaksplasser som jeg også aksepterte. Miljøer med minimalt arbeidslys og påtatte oppgaver som trakk ut all energi av meg og gav meg MASSE arbeid for liten lønn. Dårlige helsevaner som følger i kjølvannet. Utsatt for farlige kunder med bla. hundebitt og totalt fravær av HMS i noen tradisjonell forstand. Antibiotikakur som gav meg ett år med fordøyelsesproblemer i etterkant. Dette er erfaringene og konsekvansene jeg har lært meg for å være så velvillig Isaksen style.

Høyremillionær

29.08.13

Tvangsarbeid for medmennesker som av en eller annen grunn faller utenfor det gode selskap, er direkte motbydelig og skamløst.

Det er da for fa*n ikke måte på hvor hardt høyres millionærer og snobber skal trakassere og mobbe «de andre». Du vet, disse latsabbene som snylter og bedrar oss alle med sine liksom-sykdommer og liksom-problemer. De ligger på dyre sofaer og drar seg dagen lang, der de hover inn tusener på tusener fra NAV, penger som Høyre-millionærer må betale i skatt. Da er det jo bedre med skattelette for de som allerede har hus, hytte, biler, ferieleilighet, aksjer og penger på bok. Sosialklienter og andre som allerede liger nede – i rennesteinen – får måke snø og hogge ved for de som eier arealer der snø må måkes og ved skal hogges. Kanskje for høyre-folk? Mange av disse eier visst store eiendommer sies det, så der trengs det nok slaver.

Det er forbannet provoserende hvordan folk som knapt er tørre bak ørene, som knapt har ordentlig arbeidserfaring selv, moraliserer om arbeid nedover på de svakere i samfunnet.
I Norge spiller det ingen rolle hvem man sparker og tråkker på, så lenge slaget treffer nedover. Dette er jo logisk, i og med at de svakest stilte ikke orker stå opp for seg selv. Ei heller journalister, professorer eller «eksperter» har en forsvarende tone for disse. Så her vil nok Høyres populistiske utspill beundres med styrke, i den offentlige debatt.

Argumenter som at tvangsarbeid for mennesker som ofte har ulike utfordringer i livet skal hjelpe dem videre, fremstår som latterlig. Snømåking og vedhogging for slavelønn hjelper ikke mennesker fremover. Man skal sitte veldig trygt på den høyeste gren for å seriøst mene noe slikt.

Jeg har i grunnen håpet på borgerlig flertall ved årets valg, siden jeg ikke er noen sosialist. Men med slike utspill mot utsatte og lavtstående medmennesker, er det på sin rette moralske plass å revurdere sine politiske standpunkt.

Men Høyre skal ha ros for sitt forsøk på ærlighet om sine tanker om mennesker og menneskeverd, i motsetning til det nesten Høyre-identiske Arbeiderpartiet, som forsøker seg på en fasade som mer solidariske, men likevel fører mest mulig fiendtlig politikk mot de fattige og svake, slik som Høyre. Men kom for pokker ikke med skamløse bortforklaringer som at dette er «til hjelp» og deres «eget beste». Dette vet ikke dere velstående nok om. Dere burde selv forlate deres millionvillaer og forsøke dette livet som dere vil tvinge andre inn i. Da ville det ikke blitt så komfortabelt å pisse over «de andre», som står under dere på statusstigen.

Sture

29.08.13

Flott forslag fra Høyre. Lediggang er roten til alt ondt. Det er vel vanskelig å forstå for venstresiden som helst vil at alle sosialklienter skal mates intravenøst. Hylekoret starter om «empati» og «stakkars stakkars». Ingen har tatt skade av å feie gata, plukke søppel eller måke snø.

Elias Boysen

29.08.13

Jo Sture. Å male skoler har jeg faktisk tatt skade av. Til informasjon.

Elias Boysen

29.08.13

PS: Kunne det være en ide om alle hittils arbeids-skadde forente seg i en forening om begynte å stille krav om endring hvis ikke erstatninger mot evnt. fremtidige arbeidsministre?

Filosofen

29.08.13

«Argumenter som at tvangsarbeid for mennesker som ofte har ulike utfordringer i livet skal hjelpe dem videre, fremstår som latterlig.»

Nettopp! Vi har lenge hatt mistanke om at den gjengse Høyrevelger, har en vel enkel oppfatning av menneskesinnet og hvordan det fungerer. Isaksen, Høie og Astrup synes alle å tro at «frisk luft» og «ut i skogen og opp i trærne» er alt som skal til. Vel, menneskesinnet er dog NOE mer komplisert enn disse forenklede «vi-tenker-med-magen»-forestillingene.

For å gjøre en lang historie kort; konservatives menneskesyn er i siste instans inkoherent. No man is an island.
Ja, det koster å drive et samfunn, ja, det koster å holde et fellesskap vedlike. Ja, velstand forplikter. «Noblesse oblige», som man sier i andre kretser.

Poenget er ganske enkelt at dersom alle bidrar som best de kan, hvor de som har mest derfor riktig nok bidrar mer, vil dette tjene samfunnet som helhet. Det kan da ikke kreve all verdens begavelse å se dette?

Mvh
Filosofen

Filosofen

29.08.13

Apropos måking; enkelte Høyrefolk synes å tro at mennesket har uendelig med ressurser. La oss anta du bor i et snøhøl. Er det slik at Isaksen tror at etter at man har måkt egen innkjørsel i 2, 3, 4 timer så skal man ha krefter til å måke andres innkjørsel? Tenker han seg 12 timers økter med måking? Om han så gjør, kan Isaksen aldri måkt snø, skikkelig. For det er tunge tak.

Mvh
Filosofen

Arild

29.08.13

Mannen er jo briliant! Hvis man nå tyner sosialklienten nok, vil vi muligens klare å presse noen ut i nødkriminalitet. Se dette i sammenheng med Torbjørns ide om private fengsler, med privatansatte fengselsansatte til å passe på dem. Så istedet for å gi ut trygd vil staten ta inn skatt, woodooøkonomi!!

arnebali

29.08.13

Det virker som folk «flipper» ut av at staten kan sette folk til jobb. Er ikke det bedere aa gaa til en jobb og ha sosial kontakt, og kansje man faar en «fast jobb» etterhvert. Virker som at folk er livredd for aa staa opp om morran. Bedre aa dra dyna over hue, uten aa medvirke til noe, JA! Har aldri lest saa mye syting og problemstilling folk ender opp med….spesielt ang loenn.
De pengene du mottar i stoenad, er faktisk det man kan kalle loenn!Sa hvorfor innlemme fagforeninger og mann lever paa mye mindre enn vanlige folk i arbeid. JA det er sant, du har ikke en jobb, men jobber for penger du faar fra NAV! At vi har mange utfordringer i samfunnet er helt klart. Da kan du vel bidra med ditt, naar du mottar penger fra felleskassa, til du faar deg en jobb. Snakk om aa sette hele systemet paa hue, til fordel for deg selv. Godt aa komme i «arbeid» og ikke dra seg hele dagen, nok av dem. Moete nye mennesker og knytte kontakter…saa kansje det blir en ny fast jobb etter dette! Se paa det som om du er en laerling, du faar ikke topp jobb og kjemeloenn etter dag 2. Nei, vi har fadern meg blitt bortsjemte i dette landet og jobber som evt NAV vil gi ut naar du gaar paa trygd, vil du ikke ha….for noen svekklinger spoer du meg!
Jeg tar da ikke med folk som er syke og ikke har mulighet til aa delta i felleskassa. De skal selvfoelgelig slippe, og jeg har stor tro paa at «vesenet» skjoenner dette.
Aldri hoert saa mye ramaskrik etter at dette kom paa banen.
Virker som endel heller hever trygd og drar dyna over hue.
Vaakn opp folks!

Filosofen

29.08.13

Høyrefolk, borgerlige og konservative er morsomme: de maser om skattelette og lettelse i både eiendomsskatt og formuesskatt «fordi det er så vanskelig å starte bedrifter i dette landet» og «vi fortjener ovennevnte lettelser FORDI vi tar en risiko ved å starte en bedrift OG vi skapter arbeidsplasser.»

Joda, dette argumentet ville vært tillforlatelig om de nevnte gründere med en pistol mot hodet ble tvunget til å ta denne risikoen. Imidlertid tvinger ingen disse stakkars sjelene å sette igang prosjekter, så dette får de ingen poeng for.

Nå på debatten hevder gründere fra Bergen at det er så vanskelig å starte en bedrift uten offentlig støtte. Følg med på dette: 1)de hevder det er så vanskelig å starte bedrift uten offentlig støtte og 2) de hevder seg fortjent til all verdens lettelser FORDI de tar risikoen på å «skape arbeidsplasser» som argumentet gjerne går.

Vi hører at dette skurrer, ikke sant? De kan ikke etter offentlig støtte komme å kreve lettelser FORDI de tar en risiko. De tar jo ingen risiko; med støtte risikerer de ikke sine egne penger på sine prosjekte, men offentlighetens.

Så ikke la denne sutringen utover oss. Dere har dere selv å takke om det er så forbannet vanskelig å starte bedrift og dersom dere ikke evner å så gjøre uten egne midler, men avhenger av andres, er dere kanskje ikke så fantastiske gründere med all den risikoen dere hevder dere pådrar dere.

Mvh
Filosofen

Ariel

29.08.13

Til dere som mener at de som får stønader fra nav kun er late snyltere og at litt arbeid kan hjelpe på det sosiale område å øke arbeidslysten. Tror dere virkelig at det å måke snø eller klippe gress øker arbeidslysten eller gleden når man itillegg må jobbe for minste lønn? Det er vel ikke altfor lenge siden det stod i avisa at trivsel i jobb er viktig, altså trives man i det arbeidet man har så gjør man en god jobb å øker arbeidslyst og arbeidsevnen. Mistrives man i det arbeidet man må utføre så kan det faktisk påvirke det psykiske som igjen kan føre til at arbeidsevnen påvirkes negativt. Dette vedtaket det er snakk om ganger kun de som allerede har alt de trenger. Å dere som skriver at dette er bra, har aldri vært i en situasjon hvor dere faktisk må være avhengig av slike stønader til dere har klart å komme dere opp på beina igjen. Det blir nesten som å straffe de som har falt utenfor, å når dere ikke har peiling på hvem personene er bak disse stønadene men heller velger å dra alle under samme kam å kalle dem nav snyltere, så sier det mer om hvor uvitende dere er. Ikke dra alle under samme kam, alle er forskjellige og har forskjellige behov. Man kan være like ufør når man har en psykisklidelse som når man har ett handicap som gjør det umulig å utføre arbeid. Tenk på andre enn dere selv.

Diiva

29.08.13

Fantastisk! Jeg jobbet selv som veileder på kvalifiseringsprogrammet i et par år, en selsom opplevelse. Mange friske, raske ungdommer som ikke gadd å jobbe, de gadd ikke å stå opp, de gadd ikke å yte en millimeter ekstra, «For nav ordner opp». Aller helst skulle toppjobbene komme flytende på ei fjøl, selv om de hadde minimal utdanning og kompetanse. Å bli sosialhjelpsmottaker går ofte i arv, kan hende det blir slutt på det dersom de faktisk må gjøre mer enn å ligge på sofaen hele dagen, få dekket strøm og husleie og få stønad til livsopphold fra NAV. For øvrig ser jeg at noen over her nevner at mange lar være å søke jobber de er overkvalifisert for (eks. butikkjobb o.l.). Jeg har selv opplevd å bli oppsagt på grunn av overtallighet, jeg har 4 års høyskoleutdannelse, men valgte da å ta vakter på butikk mens jeg søkte på andre jobber. De aller fleste jobber er viktige og nødvendige for å få samfunnet til å gå rundt, å være kresen er noe arbeidsledige/sosialhjelpsmottaker IKKE kan koste på seg.

Filosofen

29.08.13

Når man hører høyrefolk og konservative uttale seg, hører man «sosialdarwinisme» lang vei. Spørsmålet er om de selv hører det.

Mvh
Filosofen

Høyremillionær

30.08.13

Diiva burde åpenbart aldri arbeidet med mennesker i en vanskelig livssituasjon. Til det har vedkommende alt for mye fordommer og intoleranse mot mennesker som ikke er i samme trygge situasjon som seg selv. Det er rett og slett grisete at slike folk skal sitte og ha makt over andre medmennesker. Synd det ikke kan snus på hodet.

Det er også veldig synd at man ikke har mer i hodet enn dette, særlig når man har en 4-årig høyskoleutdannelse. Men leser man nok bøker, er det vel lett å bytte ut refleksjon og forstand med å svelge på tvers den tillærte «kunnskap».

I tillegg viser dette at personlig egnethet burde blitt mye mer brukt i ansettelsesforhold og opptak til skoler. Det hjelper ikke med toppkarakterer hvis man er ett rasshøl mot andre mennesker. Særlig når selvinnsikt er totalt fraværende.

Rettferdigheten

30.08.13

Dette vitner om en feilslått velferdspolitikk som går utover de svakeste i samfunnet og som har skapt en god gammeldags bortskjemthet i enkelte menneskers væremåte. Det er trist å se at Norge er blitt et samfunn fylt av mennsesker som krever goder fremfor å jobbe for det. Her er det snakk om å bidra og gi noe tilbake til staten som allerede gir penger for å hjelpe arbeidsledige og stønadstrengende mennesker i forskjellige vanskeligstilte situasjoner. Argumenter som «de skal ikke få utnytte oss», «vi skal ha lik lønn for likt arbeid», «Trenger de oss må de ansette oss», «det motiverer ikke til arbeid å være i en arbeidssituasjon man ikke ønsker å være i» er viktige argumenter i andre sammenhenger. Det vil være viktig å ivareta disse behovene når det kommer til varige situasjoner. Er man bare arbeidsledig kan man i en periode utføre arbeidsoppgaver man ikke liker, det finnes værre situasjoner å være i. Norge er i en situasjon der eldre trenger mer omsorg en hva vi kan gi, syke trenger mer støtte og pleie en det vi kan gi og infrastrukturen trenger mer ressurser en hva vi har i dag. En stor utgiftspost som også er med på å spise av denne kaken er det vi bruker på arbeidsledighetstrygd og andre goder til friske,oppegående mennesker. Det er flott at vi i Norge kan tilby mennesker som av forskjellige grunner har havnet i arbeidsledighet en mulighet til å klare seg allikevell. Det som hadde vært enda bedre hadde vært om dette ikke kostet så mye at det går utover de som virkelig trenger hjelp. Dersom staten har satt et krav om at man for å motta dagpenger må møte opp på sykehuset, skolen, eldresenteret etc. for å utføre arbeidsoppgaver ville dette i mine øyne vært en vinn vinn situasjon. man kan selvfølgelig også velge å ikke jobbe. men da får man heller ingen penger. Hvor er rettferdighetssansen hos folk? Jeg blir opprørt når jeg hører unge, middelaldrende eller eldre friske mennesker omtale arbeidsledighetstrygd som en rettighet og ikke et privilege. Det krevde hardt arbeid å bygge dette landet, ingen sa at det ikke krevde sin mann og kvinne til vedlikeholdet. Hilsen ei som har nakkeprolappser, skulderskader, ryggskader, kneskader og kronisk hodepine, men allikevel jobber 200 til 250 timer i måneden.

PeeWee

30.08.13

@Refferdigheten
Er det noe som går utover de svakeste så er det nettopp den politikken du står for! I land etter land, være seg USA eller Tyskland ser man jo ganske tydelig at når man strammer inn overfor de arbeidsledige får dette negative bieffekter for de lavtlønnede. Det du ønsker er nok i praksis mer en nytt lavtlønnsproletariat med lønninger det knapt går an å leve av. Det som blir ansett som midlertidig vil raskt bli permanent. Høyresiden hevder jo at disse lavtlønnede «startjobbene» er midlertidige, men studier fra USA og Canada viser heller at omtrent halvparten av de som har slike jobber er mer eller mindre fast der.

Jeg synes også at folk som jobber og sliter selv om de har smerter blir så sure og bitre at det er like greit å trygde dem så man slipper de sure oppstøtene de kommer med på diverse kommentarfelt og fora.

DAL

30.08.13

Hva med de som ikke innfrir kravene? Det blir garantert noen. Full stopp i økonomisk ytelse? Lut og kaldt vann, leve på gaten, spise av og til? Tigging? Tyveri og ran? Tidlig død til samfunnets beste?

Ulla

30.08.13

Jeg tror det nesten ikke selv, men jeg vurderer å stemme AP her.

søppelmannen

31.08.13

En ting jeg stadig legger merke til er at politikere aldri svarer på sine egne blogger vel med unntak når de får ros da er de fort framme og forteller om sin egen fortreffelighet,men når de får kritikk er det tyst.

Har du en mening?