Abonner via RSS eller E-post

Solidaritet i praksis

Publisert den 17.07.2013 i Blogg

twitter moral

Det er åpenbart mulig å si at en stat er mer eller mindre moralsk, men er det det samme som å sette likhetstegn mellom moralske kvaliteter og hva slags politiske løsninger man er for? Nei, mener jeg. Det er et fullt ut konsistent poeng å mene f.eks. at en stat ikke bør gi bistand (fordi det skader mottakerlandene, ikke er et statlig ansvar e.l.), men allikevel ønske å dele selv, helt frivillig. Forskjellen ligger selvfølgelig i synet på hva som er god moral — handler det utelukkende om resultatene som oppnås eller også om sinnelaget? Jeg mener solidaritet og/eller nestekjærlighet er egenskaper som først og fremst er knyttet til valg den enkelte gjør. Alternativt kan man argumentere for at solidariteten dreier seg om målene man vil oppnå, ikke om virkemidlene. Da vil det være like solidarisk å være tilhenger av mindre bistand dersom man mener det fører til bedre resultater, enn å måle solidaritet i antall kroner man bevilger over budsjettet.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?