Abonner via RSS eller E-post

SUs nye integreringskrav

Publisert den 16.05.2013 i Blogg

Det var en interessant sak i Klassekampen i går.  Sosialistisk Ungdom tar til orde for strengere krav i integreringspolitikken, herunder:

* Samfunnstest for alle som vil bli norske statsborgere.

* Forbud mot hijab og andre religiøse symboler i politi og rettsvesen.

* Forbud mot kjønnsdelt undervisning i skolen.

* Gjennomgang av dagens velferdsordninger med vridning fra passive kontantoverføringer til krav om aktivisering i arbeidslivet.

Jeg er i utgangspunktet enig i alle punktene, muligens med unntak av punkt tre. Jeg er ikke tilhenger av kjønnsdelt undervisning i skolen, men er usikker på om et nasjonalt forbud er riktig. Det siste punktet — at det skal lønne seg å jobbe — er ekstra viktig. Mange nyankomne innvandrere havner i trygdefella. Det har ikke SV vært så opptatt av tidligere.

Klassekampen kaller det forutsigbart nok for en høyrevridning. Mulig det. Det begynner å bli noen år siden SU var marxister og ønsket revolusjon i Norge. Den gang var Audun Lysbakken den ledende ideologen. Men vridningen til SU kan like gjerne illustrere at debatten om integrering har flyttet seg fra å være en velkoreografert dans rundt de som misliker innvandring per se, og alle som kalte dem rasister. Debatten er i dag langt bedre! Rett og slett fordi ingen lenger underslår at vi har problemer knyttet til integreringen og innvandringen, samtidig er det stadig vanskeligere å se bort fra at disse problemene ikke blir borte fordi menneskene faktisk er i Norge og er norske.

Kvinner med muslimsk bakgrunn diskuterer for og imot bruken av hijab. SVs integreringsminister Audun Lysbakken sier klart ifra om at like rettigheter for menn og kvinner, og toleranse for homofile, er verdier som gjelder overalt i Norge, det er ikke en kamp som stopper ved inngangen til Grønland. Arbeiderpartiets Martin Kolberg advarer mot radikal islamisme. Samfunnsdebattanten Muhammed Usman Rana skriver om hvordan en liberal rettsstat er en forutsetning for konservative muslimer som vil praktisere sin tro. Den rødgrønne regjeringens Brochmann-utvalg snakker ærlig og rett frem om utfordringene ved sosial marginalisering og trygde-utenforskap i deler av minoritetsbefolkningen. Aslak Nore skriver om Ekstremistan. Abid Raja spissformulerer utfordringene i Groruddalen. Den norske innvandrings- og integreringsdebatten ligner stadig mer på Norge, den er blitt tverrpolitisk og flerkulturell!

Da er det faktisk et positivt tilskudd at SU også vil debattere løsninger, ikke bare kalle andre for rasister fra skyttergraven.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Eivind

16.05.13

Vil du ha samfunnstest av de som er oppvokst i Norge og gått på norsk skole (og gjerne født her) som får norsk statsborgerskap, eller skal de ha fritak fra en evt. test?

Hvis ikke, så vil jeg si testen kun forsterker «oss og dem»-mentaliteten

Terje Repstad

17.05.13

Dette er den beste nyheten som jeg har lest på lenge. Det at SU i det hele «vurderer» slike krav i intigreringspolitikken viser helt klart att noe må gjøres. Min mening er att en hver person som har kompetanse/arbeidserfaring som er nødvendig for Norge må få innpass enklest mulig. Kan de ikke levere, så er det rett ut. (så enkelt er det??) Enkelte må få innpass på grunnlag av hunimatere fohold/internasjonale avtaler. Men de må ikke være for mange. Vi må kunne garanere tilstrekkelig oppfølging, ikke bare i penger og kvm2. Husk dersom Norge AS ikke tjener penger på den første generasjonen så kommer det på en senere.

Terje Repstad
Medlem Vest Agder Høyre

Har du en mening?