Abonner via RSS eller E-post

Arbeidsledighet og sysselsettingsgrad

Publisert den 28.05.2013 i Blogg

Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenlignet med de fleste land i Europa. Det er regioner i Europa som har like lav ledighet som oss, men få land. Allikevel er det grunn til bekymring for at færre deltar i arbeidslivet enn tidligere. Hvordan henger det sammen?

Dette er oversikten over den norske arbeidsledigheten. Den har vært oppadgående de siste 18 månedene, og antallet har nå passert 100 000. I prosent ser utviklingen slik ut:

Arbeidsledighet

Den totale ledigheten er altså vokst fra 3 til 3,6 pst. Utviklingen har vært spesielt markert i den yngre aldergruppen (16-24 år), der ledigheten i samme periode har steget fra 7,4 til 9,6 pst.

Disse tallene er fra Arbeidskraftsundersøkelsen som teller de som selv oppgir at de er ledige. Men arbeidsledighetstallene forteller bare deler av historien fordi mange som ikke er i jobb ikke er definert som arbeidsledige. De som faller ut av arbeidslivet og mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vil for øvrig ikke fanges opp i arbeidsledighetstallene. Like interessant er derfor sysselsettingsraten for befolkningen mellom 15 og 74 år, som er den bredeste indikatoren på arbeidsmarkedet. Utviklingen siden 1.1.2006 er som følger:

Sysselsettingsgrad

Andelen sysselsatte var i 1. kvartal 2013 på 68,3 prosent ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Den har aldri vært så lav på noe tidspunkt under Stoltenbergs regjeringstid, og sysselsettingen har vist en kontinuerlig negativ trend siden oppgangsperioden Stoltenberg II tok over etter Bondevik II var over i 2008.

Sammenlikningen med tall før 1.1.2006 er ikke helt enkel på grunn av en omlegging av AKU fra og med 2006.

Lenke til AKU-tallene her.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?