Abonner via RSS eller E-post

Dagbladet: Åtte svar, ett spørsmål

Publisert den 19.04.2013 i Blogg

Et svarinnlegg til Magnus Marsdal.

Åtte svar, ett spørsmål .

Magnus Marsdal stiller i Dagbladet 16. april åtte spørsmål til Høyre. Her er åtte svar, samt et lite spørsmål med på veien.

1. Høyre har i over ti år stilt seg bak IA-avtalen (avtalen om inkluderende arbeidsliv mellom partene og staten). I programmet i 2005 og 2009 sto det ingenting om kutt i sykelønnen. I åtte alternative budsjetter på rad har vi beholdt dagens sykelønn for arbeidstakerne, og vi har sagt at vi er positive til nok en IA-avtale. Hele partiledelsen, inkludert vår statsministerkandidat har bekreftet dette. LOs nestleder har forstått det og sier derfor i Aftenposten 14.04 at «Det er ingen andre [enn Venstre, min anm.] som snakker om å endre sykelønnsordningen, påpeker Solbakken». Det er tilstrekkelig og jeg kommer derfor ikke til å forslå at Høyre vedtar samme formulering som AP.

2. Du lurer på hvorfor jeg for tre år siden kalte økningen av uføre 18- 19-åringer for «vår største velferdsutfordring». Som jeg svarte deg skriftlig allerede den gang (du kan sikkert google det hvis du har mistet svaret) er unge uføre en av våre største utfordringer fordi økningen er stor og jevn. Det innebærer at mange unge aldri kommer inn i, eller tidlig faller ut av, arbeidslivet. Den kraftige økningen blant de aller yngste illustrerer dette.

3. Totalt sett, hvis vi inkluderer både sykefravær og AFP, så står rundt 800 000 mennesker helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Men du har rett i at dette tallet lett kan bli unøyaktig. Derfor er det viktig å presisere hva gruppen inkluderer, eller (som jeg foretrekker) å for eksempel snakke om de rundt 600 000 menneskene som mottar helserelaterte ytelser, eller de over 100 000 som har mottatt sosialhjelp etc.

4. Å gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at de oppmuntrer til aktivitet og arbeid er viktig, og helt i tråd med tankegangen fra det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget. Det er også godt dokumentert at summen av ytelser, for eksempel for barnerike familier, raskt kan nærme seg eller overstige hva man kan få utbetalt i jobb. Er du for syk til å jobbe, er du for syk til å jobbe.

5. Du har en tendensiøs framstilling av Høyres forslag om maks seks måneders sykemelding fra fastlegen, men det naturlige vil være at en annen, vanlig lege skal gi en «second opinion» etter seks måneder. Men det vil også være fornuftig å ha klare unntak, for eksempel ved sykdommer som åpenbart krever sykemelding i lengre tid.

6. En norm for sykemelding må være faglig utarbeidet, ikke politisk vedtatt. Det finnes, som Marsdal tydeligvis ikke er klar over, allerede en veileder for sykemelding i dag. En fornuftig framgangsmåte vil være å videreutvikle denne veilederen. Men det må understrekes at legen selvfølgelig kan gjøre unntak, men da med begrunnelse. For eksempel at den som er sykemeldt har et yrke som gjør at sykemeldingen bør være lenger.

7. Du spør om «Høyre vil ta avstand fra» deler av det svenske systemet. Igjen er du tendensiøs, men greit nok. Jeg kan nøye meg med å lekse opp en del ting som ikke Høyre er for, men som de har gjort i Sverige: Karensdager, arbeidsledighetstrygd administrert av fagbevegelsen, ikke ha barnetillegg i sosialhjelp etc.

8. Høyres politikk og program gjelder for fire år. Til høsten skal også IA-avtalen fornyes og det har vi vært positive til. Det jeg sa til TV2 er at hvis sykefraværet stiger dramatisk, og ingen andre virkemidler fungerer, så må vi selvfølgelig tenke oss om. Men det er ikke aktuelt i den fireårsperioden vi går inn i.

Et lite spørsmål med på veien: Du bruker mye tid på å mistenkeliggjøre Høyre, men hva mener du som revolusjonær marxist og sosialist at må gjøres for å få ned sykefraværet og få flere fra trygd til arbeid?

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?