Abonner via RSS eller E-post

Stortingets register

Publisert den 25.04.2013 i Blogg

Jeg er blitt fortalt at stortingsrepresentanter ikke kan være inhabile. Det skyldes at det er forskjell på de som utøver lovene, og de som vedtar lovene. Men dette er juss som jeg ikke kjenner i detalj. Det som er helt åpenbart, er behovet for åpenhet og ryddighet i politikken, ikke minst på Stortinget. Det er verdt å minne folk om at de alltid skal kunne se hvilke økonomiske interesser og verv deres representanter har i Stortingets egen oversikt. Jeg melder for eksempel inn hvilke verv jeg har, hvilke næringsinteresser jeg har og eventuelle honorarer jeg får ved siden av stortingsgodtgjørelsen. Pt. står har jeg meldt inn følgende:

Isaksen, Torbjørn Røe (128, H, Telemark)
2. Styreverv mv.
Samfunnsredaktør i tidsskriftet Minerva (ulønnet)
Styremedlem C. J. Hambro’s fond (ulønnet)
Medlem av Ferds råd for sosialt entreprenørskap (uløn-net).
Medlem av direksjonen i Polyteknisk forening (ulønnet).
3. Selvstendig næring
Inntekter fra Cappelen-Damm etter utgivelse av boken «Høyre om!» i 2009.
Honorar for fast spalte i Morgenbladet.
Inntekter fra utgivelsen av boken «Konservatisme» på Universitetsforlaget i 2011.
Honorar fra TV Norge ifm. deltakelse i programmet «4 stjerners middag» september 2012. Honoraret er gitt bort.
Honorar fra NRK for manus + programlederjobb i pro-gramserien «Sommer i P2» 2012.
Honorar fra Nytt Norsk Tidsskrift for artikkel.
9. Aksjer m.v.
En aksje i Klassekampen AS
10. Utenlandsreiser
18. – 24. mai 2010 – reise til Paris – International Visitor Program. Flyreise, hotell og enkelte måltider betalt av den franske stat.
1.-4. november 2010- Reise til Israel/Palestina i regi av Kirkens nødhjelp. Stortingsgruppen betalte flybilletten. Arrangør betalte måltider.
26. februar-4.mars 2011- Studietur til Hong Kong i regi av Hong Kongs myndigheter. Arrangør betalte reise og opphold.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?