Abonner via RSS eller E-post

Fakta om Sverige?

Publisert den 15.03.2013 i Blogg

Venstresidens nye skrekkeksempel er Sverige. De forsøker nå å overbevise folk om at Høyre egentlig vil gjøre som i Sverige, ikke det som står i vårt program. Jeg har brukt mest tid på å forsvare og forklare Høyres politikk, men det er verdt å påpeke at den radikale venstresiden heller ikke er så presis i sin omgang med svenske tall. Som for eksempel her i en artikkel om Høyre og sykelønnen. Svaret om Høyres politikk trykkes for øvrig hos NRK Ytring.

Dersom man vil vite hva Høyre skal gjøre i regjering må man lese hva som står i vårt program, ikke se til Sverige. Men siden Marsdal bruker så mye plass på Sverige kan det være verd å nevne noen fakta som han ser bort ifra i sin artikkel:

– De 70 000 svenskene som ifølge Marsdal er «kastet ut» av sykelønnsordningen nådde grensen for hvor lenge man kan få sykelønn, akkurat som tusenvis av nordmenn hvert år går fra sykelønn til arbeidsavklaringspenger etter 12 måneder. Av de 70 000 fikk et stort flertall enten en annen offentlig ytelse eller deltok i arbeidsmarkedsprogrammer, slik det går frem av Marsdals kilde (se tabellen på side 22).

– Marsdal fremstiller det videre som om andelen på sosialhjelp har «eksplodert». Går man til tallene for bistandsmottakere av økonomisk bistand hos svenske Socialstyrelsen ser man at andelen svensker over 18 år som mottar denne formen for stønad har gått fra 3,7 prosent av befolkningen i 2006 til… 3,7 prosent av befolkningen i 2011.

– Og siden alt er så grusomt for de fattige i Sverige: Vi kunne senest forrige uke kunne lese om at Sverige hadde den laveste andelen fattige i Europa – ned 1,1 prosentpoeng siden 2005. Sverige har mange problemer, men det er vel ingen grunn til å svartmale.

Les gjerne også Kristin Clemets gjennomgang av påstander om skolepolitikken fra den radikale venstresiden.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Meg for F

16.03.13

Hvorfor svarer dere i Høyre aldri på eposter, eller på kommentarer til blogginnlegg?

Audun Danielsen

16.03.13

Ikke bare det: Sysselsetningen i Sverige har gått opp med ca 250.000 personer siden de borgerlige tok over i 2006, samtidig som (eller på grunn av at?) skatten for vanlige lønnsmottakere har gått ned med 1500-2000 kroner per måned! Tenk om Høyre hadde våget å foreslå en tilsvarende skattelette i Norge!

Reinfeldt gikk faktisk til valg på jobbskattefradrag og lavere ytelse til arbeidsløse i 2006, og han vant valget! Høyre går bare til valg på at de er litt flinkere til å administrere staten enn Ap.

torbjorn

19.03.13

Hei Meg tor F. Jeg svarer på alle e-poster jeg får (det kan være unntak hvis det har gått til 200 mottakere). Jeg forsøker også å svare på direkte henvendelser på Twitter og på Facebook. Jeg forsøker å svare også her på bloggen, men er nok ikke like flink til det. Derfor pleier jeg å oppfordre folk til å ta direkte kontakt dersom de vil ha svar på noe konkret. ti@stortinget.no

torbjorn

19.03.13

Hei. Jeg svarer på alle e-poster jeg får (jeg gjør et unntak for noen kjede-eposter som er sendt til hundrevis av folk). Jeg svarer også etter beste evne på FB og Twitter, men er ikke like flink her på bloggen. Beklager det.

Har du en mening?