Abonner via RSS eller E-post

Modellen i endring

Publisert den 11.02.2013 i Blogg

Arbeiderpartiet varsler i dag at de vil revurdere den såkalte Brustadbua, reglene for søndagsåpne butikker som selv ikke Sylvia Brustad i sin tid var for. Men hun måtte ta kampen og støyten.

Det er bra at AP nå revurderer politikken sin, samtidig er det verdt å merke seg at det tok nesten femten år. På de femten årene har søndagsåpne butikker gått fra å være et fenomen i de store byene til å bli en selvfølge på mange både små og mellomstore steder.

Frem mot valget vil det bli mye snakk om den norske modellen. APs forslag i dag illustrerer en sentral del av modellen som de ofte ikke vil snakke om, nemlig dynamikken og endringen. Den norske modellen har overlevd fordi den hele tiden er blitt endret i pakt med tidens krav. Ofte har AP kommet tuslende etter. Det er en ærlig sak. Alle partier tilpasser seg et endret politisk landskap og samfunn (det ville for eksempel vært absurd om Høyre skulle fastholde sin motstand mot parlamentarismen fra 1884). Det pussige med AP er at partiet systematisk ser bort ifra liberaliseringene de siste tiårene, liberaliseringer som i dag virker selvfølgelige: Utvidede åpningstider, friere kredittpolitikk, åpning for private sykehus, nedsalg av statens eiendeler i store selskaper, reduksjon av overtidsbeskatningen etc. På alle disse områdene har AP spilt rollen som museumsvokter.

Poenget mitt er enkelt. Nettopp slike saker illustrerer at den norske modellen er skapt av flere partier og grupperinger, ikke av AP alene.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?