Abonner via RSS eller E-post

Intet arbeiderparti

Publisert den 13.12.2012 i Blogg

Sosialistisk Ungdom ber SV bytte hovedsak fra skole til arbeidsliv. SU er, ifølge NRK, lut lei skolepratet. SU-leder Andreas Halse sier det slik til NRK:

«Å kopiere en strategi som ikke har fungert i fire valg allerede er i beste fall defensivt. Nå ønsker vi å gå mer offensivt til verks, og da må vi tørre å ta noen to trinn ned på klassestigen og ta politikken fra middelklassen og kultureliten til røyke- og pauserommene.»

Det kan selvfølgelig være mange grunner til å endre politiske hovedsaker. For eksempel kan SU mene at skolepolitikk er mindre viktig enn arbeidslivspolitikk, at den såkalte «arbeiderklassen» har større problemer enn «middelklassen» (akkurat hvor grensen går mellom de to i et land hvor alle er middelklasse, har jeg vanskelig for å forstå. SU synes å operere med en slags arbeiderklasseklisje: Ekte arbeidere har pauserom og de røyker…trolig har de kjeledress også) eller mer ideologiske betraktninger som at arbeiderklassen er den revolusjonære klassen og et sosialistisk parti må derfor rette oppmerksomheten mot dem. Men det i dette tilfellet argumenterer SU spesifik for at dette er et strategisk klokt valg. Det er med andre ord større sjanse for at SV skal få økt oppslutning om man «tar to trinn ned på klassestigen» og begynner å snakke til arbeiderklassen snarere enn middelklassen.

Det fremstår som et mildt sagt merkelig valg, og er trolig et utslag av sosialistiske drømmerier snarere enn nøkterne strategiske vurderinger. SU vil så veldig gjerne være arbeiderklassens parti, men tar ikke høyde for det faktum at SV har svært lav oppslutning i nettopp arbeiderklassen. Blant lavt utdannede menn i privat sektor er SV nærmest ikke-tilstedeværende. SV har, som alle andre partier, naturligvis en variert velgermasse, men i hovedsak kjennetegnes SVs velgere av at de har relativt høy utdannelse og er relativt urbane. Det er ikke tilfeldig av SVs sterkeste fylke er Oslo — Norges eneste storby. Et unntak er Nord Norge hvor SV også står sterkt.

Hvis vi ser på Bernt Aardal sine tall fra valget i 2009 (tabell A.1 på side 28), er SVs oppslutning blant yrkesgruppen arbeidere på spinkle 4 prosent. Til sammenligning hadde Frp 36 prosent, Ap 33 prosent og Høyre 12 prosent i denne gruppen. SV scorer høyere blant lavere funksjonærer, 12 prosent. Det er ikke helt urimelig å se også disse som en del av arbeiderklassen, men hvis vi ser på velgerprofilen til SV i tabell A.2 er det slett ikke åpenbart at det mest fornuftige for SV er å satse på en slags industriarbeiderprofil. Kanskje snarere tvert i mot.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Jonas Midtbø

14.12.12

Det er ikke sikkert at SU vet hvordan en arbeider ser ut.

Har du en mening?