Abonner via RSS eller E-post

En uakseptabel utbygging

Publisert den 04.12.2012 i Blogg

Storbritannia er blant regjeringene som har kalt inn Israels ambassadør etter at det ble kunngjort nye byggeplaner i det okkuperte Jerusalem denne uken. Problemet med Israels planer er åpenbart: Ikke bare er det internasjonalt bred enighet om at bygging på okkupert land er ulovlig, og palestinerne har sagt at en bosettingsfrys er en forutsetning for å gå til forhandlingsbordet, men planene vil hvis de blir gjennomført nærmest «sperre» den palestinske delen av Jerusalem inne. Palestinerne kan nok få en (i praksis) observatørplass i FN, men det er Israel som styrer facts on the ground. Og jo mer Israel bygger, jo vanskeligere blir det å se for seg en tostatsløsning, nettopp den tostatsløsningen som også israelske ledere hevder de ønsker.

Israel vil straffe palestinerne, hevdes det, men den siste utviklingen bekrefter en annen mistanke: Israel lever rimelig greit med status quo. Ja, den er usikker, særlig etter den arabiske våren. Ja, den har omkostninger på sikt. Ja, den er kanskje ikke bærekraftig hvis Israel skal være både demokratisk og jødisk (fordi palestinerne enten må få stemmerett i Israel eller et eget land). Men akkurat nå tror jeg Israel oppfatter det sikre-usikre som mer håndterbart enn en ukjent fremtid.

Derfor vil Israel under den nåværende regjering trolig fortsette å bygge. Det nye er at også mange europeiske land reagerer kraftig eller holder munn. I så måte var Tysklands avholdenhet i spørsmålet om palestinsk status i FN et varsel til Israel.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?