Abonner via RSS eller E-post

De rødgrønne kuttet sykelønnen med 2,4 milliarder!

Publisert den 23.11.2012 i Blogg

Fra 1. juli i år kuttet den rødgrønne regjeringen sykelønnen med 2,4 milliarder. I hvert fall om vi skal bruke Dagsavisens måte å se ting på. Med Dagsavisens logikk vil for eksempel det at flere på behandling på sykehus og dermed kommer tilbake til jobb, innebære et «kutt i sykelønnen» fordi flere blir friske raskere og utgiftene dermed går ned. Det tror jeg de fleste som ikke er journalister forstår at er temmelig hull i hodet.

23.11 hadde Dagsavisen en forside og dobbeltside inni som hevdet at blant annet Høyre ville kutte sykelønnen. Det er feil. Høyres alternative budsjett inneholder absolutt ingen endringer som vil kutte i dagens ordning med 100 prosent lønn fra første dag under sykdom. Høyres alternative budsjett inneholder heller absolutt ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykelønn. I dag får man full lønn under sykdom i 12 måneder. Det er også forslaget i Høyres alternative budsjett.

Hvorfor kan da Dagsavisen, en antatt seriøs avis, slå opp at Høyre vil kutte i sykelønnen? Jo, fordi den politiske redaksjonen enten ikke skjønner, eller ser bort ifra, forskjellen på et kutt og en beregning av antatt virkning av politikken.

Se på overskriften. I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i vår, ble posten til sykelønn redusert med ca. 2,4 milliarder kroner. Årsaken var enkel: Regjeringen så at antallet på sykelønn gikk ned og forventet at nedgangen ville fortsette i også de kommende seks månedene. Slik jobber Høyres også med vårt alternative budsjett. Når Høyre for eksempel vil bruke mer penger på å gi folk behandling på sykehus – uavhengig av om det er privat eller offentlig – beregner vi også løselig hvor mange som vil slippe å være syke. Vi har i vårt alternative budsjett regnet med at sykefraværet vil synke med forsiktige 1,5 prosent (ikke prosentpoeng!) som en følge av våre tiltak. Det innebærer at utgiftene vil gå ned med 500 millioner kroner.

Hva skjer så hvis politikken ikke virker og hvis antallet på sykelønn ikke går ned? Vel, i så fall vil ordningen være den samme, men budsjettet vil sprekke. En budsjettjustering må da til. Det er noe annet enn kutt.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

[…] kritiserte for øvrig en annen innsalgssak i Dagsavisen tidligere i […]

Har du en mening?