Abonner via RSS eller E-post

En verdig vinner

Publisert den 12.10.2012 i Blogg

Hvis NRK har rett, vil fredsprisen i år gå til EU. Geir Lundestad har tidligere uttalt at komiteens største unnlatelsessynd, er at EU ikke har fått fredsprisen.

Selv var jeg svært skeptisk til ryktet om at EU kunne vinne. Det siste året har ikke akkurat vært preget av harmoni på kontinentet, for å si det slik.

En fredspris til EU vil være kontroversiell, hevder mediene. Mulig det, i hvert fall i den grad enhver omtale av EU på død og liv må knyttes til spørsmålet om norsk medlemsskap. Men akkurat det er jo egentlig totalt irrelevant i denne sammenhengen. Det er fullt mulig å mene at EU har vært et fredsprosjekt for Europa uten at man dermed må mene at Norge skal bli medlem. Og at intensjonen bak EU var å bygge fred på et krigsherjet kontinent er det liten tvil om. Det er som Erik Solheim en gang uttalte: Hvis ikke EU hadde eksistert i dag, hadde vi funnet det opp.

Robert Schumans tale 9. mai 1950 er klar og tydelig på hvorfor kull- og stålunionen ble opprettet: «Verdensfreden vil kun kunne sikres gjennom skapende krefter, som står i forhold til de farer som truer den. [..] Europa kan ikke dannes på én gang, eller som en følge av en enkel plan: Det kan dannes gjennom konkrete resultater som først skaper en faktisk solidaritet.»

Det er fullt mulig å gjøre dagens pris til et spørsmål om Norges forhold til EU, men sannheten er at fredsprisen på sitt beste ikke tilhører Norge, men verden (for å si det som Jagland kunne sagt det). EU er en verdig vinner, men spørsmålet er om å det egentlig er riktig å gi prisen i år. Burde den ikke kommet i 1956 eller 1980 eller etter utvidelsen østover?

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

[…] Innlegget er også publisert på konservativ.no […]

Per Fostvedt

14.10.12

Why on earth give a price to the unaccountable bureaucrat jamboree in Brussels known as the European Union who has done nothing in promoting peace.
As economies have collapsed, the elites in Brussels have clung to ideological fairy tales like the euro currency and Keynesian economics to make Old Europe’s democracies even less responsive to the wills of their peoples and at the same time Europe is spending a small and ever-decreasing relative amount on defense counting on the US military to come to their rescue when needed. But loves to criticize US military spending at the same time.
A strong defense is the cornerstone for peace and individual liberty something neither the bureaucrat’s in Brussels nor Mr. Jagland seem capable of comprehending and should have given the price to the US who is the real reason for peace in Europe.
On second thought, maybe both US and European tax payers should thank the Nobel committee. It has inadvertently reminded us what an obtuse waste that Brussels has become.

Sven

16.10.12

EU er da så mye mer en et «fredsprosjekt», målet er den totalitære stat. Innskrening av frihet til folket og alt skal kontrolleres. Folkets dødsdom.

Det er bra at du stiller spørsmålstegn ved om det egentlig var riktig å gi EU fredsprisen i år. Det viser nemlig at du har en sunn skepsis til dagens EU. Denne skepsisen deler du med svært mange konservative i Europa.

Dagens EU er ikke noe fredsprosjekt. Det er et prosjekt for en konfliktskapende økonomisk liberalisme. EU har 25 millioner arbeidsledige. Folk flytter fra land til land i håp om å få arbeid. Den beinharde konkurransen presser lønningene nedover. Arbeidsmiljøet blir dårligere. Fagforeninger svekkes. Folkegrupper blir satt opp mot hverandre. Det kuttes i velferdsordninger. Kort sagt: EU skaper sosial uro og ufred.

Har du en mening?