Abonner via RSS eller E-post

Pengene og partiet

Publisert den 07.09.2012 i Blogg

For mange år siden var jeg leder i Porsgrunn Unge Høyre. Vi hadde rimelig god økonomi en periode, dvs. litt oppsparte midler på bok. Derfor bestemte vi oss for å gå ut i Porsgrunns Dagblad å takke nei til kommunal støtte. Vi vil heller pante flasker for pengene, var budskapet.

Nå kommer tall fra SSB som viser inntektene og støtten de forskjellige politiske partiene får. Frp har høyest andel offentlig støtte av totalinntektene, melder Aftenposten. Samtidig er partiets generalsekretær klinkende klar på at partistøtten burde reduseres. Jeg er faktisk enig. Jeg mener generelt at staten bør bruke mindre penger på støtteordninger, det bør også inkludere politiske partier.

Jeg mener det er riktig at skattebetalerne er med på å finansiere partiene. De må regnes som en del av vår demokratiske infrastruktur. Dessuten kan sterke partier til en viss grad motvirke særinteresser, og offentlig støtte gjør partiene mer uavhengige. Men nettopp dette siste er også problemet. Norske partier burde samlet inn mer fra sympatisører. AP har det jo greit, de får millioner fra LO som er tatt også fra kontingenten til de 40-60% av LOs medlemmer som ikke stemmer på AP. Høyre har sin egen innsamling blant medlemmene, H-partner.

Men hvis støtten skal reduseres må også kulturen for å gi og motta gaver endres. Jeg er tilhenger av full offentlighet rundt gave til partiene, men de som velger å gi store bidrag opplever ofte å bli hengt ut eller mistenkeliggjort. Det regnes ikke som nobelt å gi penger til et politisk parti. Da er det kanskje ikke så rart at ikke flere gjør det.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Vegard Elde Vefring

13.09.12

Effektiviteten og virkningen av midlene bør være større innenfor støtteordninger som indirekte skal komme folk til gode enn de midlene som virker direkte. Gjennom min tid i norske ungdomsorganisasjoner er det mange historier om raske offentlige penger som går. Foffe(Frifond) er jo en kjapp måte å skaffe seg penger,med varierende respekt for kravene. Et annet moment som en kan diskutere er jo om dagens fordeling er den beste. Bør en støtte de aller minste partiene mer?

Har du en mening?