Abonner via RSS eller E-post

Hvor mye skal du vite?

Publisert den 26.09.2012 i Blogg

RETTELSE: Jeg så feil og skrev derfor at «nære familie» også var foreldre, søsken etc., men NRK presiserer at det bare dreier seg om kone, samboer eller barn.

Har du rett til å vite det hvis min mor kone har gått til en privat klinikk for å sjekke seg for kreft?

Jeg er stortingspolitiker, folkevalgt. Det er noe annet enn å være snekker, direktør, sykepleier eller lærer. Folk har langt større rett til å vite ting om meg enn de har til å vite noe om rørleggeren sin. Men hvor går grensen?

Velgerne har selvfølgelig krav på å vite hva slags politikk jeg står for, men det er også rimelig at velgerne får vite andre ting. Ikke bare helt grunnleggende informasjon, men også om jeg har verv, økonomiske interesser, tjener penger utenfor vervet mitt som stortingsrepresentant og så videre. Alt dette er derfor tilgjengelig i et eget register for verv og økonomiske interesser. Jeg mener også det er rimelig at mediene spør om eventuelle ulovligheter man har begått som representant, selv om jeg ikke mener man har noen plikt til å avlegge regnskap for hele sitt liv bare fordi man søker seg inn i politikken. Den type politisk-eksamen bør vi overlate til amerikanerne.

Men hvor langt går retten til å vite?

I dag mottok jeg denne e-postundersøkelsen fra NRKs politiske avdeling:

NRK vil altså vite ikke bare om min egen bruk av private helsetjenester, men om den nærmeste familie. De aller fleste, inkludert meg selv, har opplevd sykdom i nær familie. Det finnes også et utall andre helsetilfeller som kan føles private, som man ikke vil dele med offentligheten. Ikke fordi det er noe å skjule per se, men fordi helse er noe svært privat. Men NRK mener altså tilsynelatende at jeg skal oppgi helsetilstanden til min kone eller mine barn, min søster eller mine foreldre — ja, til og med fortelle hva de eventuelt har brukt private helsetjenester til. Skal jeg — hypotetisk sett — fortelle NRK at min kone var urolig for en svulst? Eller at jeg selv kanskje trodde jeg hadde diabetes? Jeg setter det på spissen. NRK spør ikke så direkte, men de spør konkret om man for eksempel har vært til kreftutredning. NRK understreker også at privat informasjon ikke skal deles uten samtykke, men jeg må altså dele den med NRKs politiske avdeling.

NRK vil kanskje ikke ha alle detaljene, men hvis man først skal oppgi hvorvidt man har brukt et privat helsetilbud, er det ikke også nærliggende at man må forsvare hvorfor?

Jeg må innrømme at jeg blir litt støtt av det, men det er mulig jeg er hårsår? For på den annen side finnes det et annet argument: Har ikke velgerne også en slags interesse av hvorvidt politikerne lever helt andre liv enn dem selv? På samme måte som det er interessant hvis mange politikere har barna på friskoler, kan det vel også være interessant om politikerne ikke bruker det offentlige helsevesenet? Media vil avsløre dobbeltmoral, og satt på spissen kan det kanskje oppfattes som dobbeltmoral hvis politikerne ikke bruker det tilbudet de selv styrer? Det kan sikkert være en vanskelig balansegang.

Men i dette tilfellet mener jeg NRK går over streken. Hva synes du?

PS: Undertegnede har ikke privat helseforsikring, men jeg har brukt private helsetilbud. Verken jeg — eller partiet mitt — synes det er noe galt i å bruke private tilbud. Høyres helsepolitikk kan du forresten lese mer om her.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?