Abonner via RSS eller E-post

VG: Stoltenberg må gå av

Publisert den 14.08.2012 i Blogg

Norges neststørste avis er i dag soleklar på lederplass: Stoltenberg må gå av (http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10059927) Nå har den fjerde statsmakt selvfølgelig ingen konstitusjonell rolle, og det kan kanskje være fristende for noen å anta at de har tatt for mye Møllers Tran i Verdens Gangs lokaler. Det er i så fall å lulle seg inn i falske forestillinger.

Som stortingsrepresentant skal jeg bruke tid på å lese rapporten, diskutere med Høyres gruppe, delta aktivt i høringer og så videre. Hva det politiske utfallet blir vet vi ikke ennå. Men det er mulig å si noe generelt om det som kom frem i går:

– De fleste, undertegnede inkludert, ble overrasket over hvor krass kommisjonens rapport var. Flere, igjen inkludert meg selv, ble også overrasket over hvor systematiske feilene var, og over at de langt fra skyldtes manglende investeringer i utstyr alene. Snarere peker kommisjonen på en kultur for manglende ansvarstaging. Det var ikke enkeltpersoner som tabbet seg ut, det var hele systemet som sviktet

– Særlig det siste poenget er avgjørende. Det konstitusjonelle ansvaret har statsråden (og da ikke statsråden som person, men statsråden som politiker. Hvis noe er gjort galt i et departement er det, hva Stortinget angår, statsrådens ansvar). Stoltenberg har som regjeringssjef det øverste ansvaret for politikken regjeringen fører, også når det svikter.

– Stoltenberg sier at han tar ansvar. Godt er det. Men det mange avisredaksjoner spør om i dag er: Hva innebærer det å ta ansvar i ettertid? Normalt hører vi setningen «Jeg tar mitt ansvar» etterfulgt av en annen setning «…og trekker meg.»

Hvorvidt Stortinget vil ende på samme konklusjon som VG er alt for tidlig å si noe om. Vi må ha litt bedre tid på oss en avisredaksjonene. Men VGs skarpe leder i dag er ikke bare en tom spissformulering, den trekker både konsekvensene av Stoltenbergs egen retorikk og viser hvor ekstremt alvorlig og knusende rapporten fra 22. juli-kommisjonen er.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

14.08.12

Dette handler ikke bare om ansvar, det handler om myndighet og det handler om konsekvens. Makten er snart mer sentralisert i dette landet enn noe annet sted i Europa. Og under myndighetsfunksjonen sitter etter hvert så mange familieklaner og andre personbånd at det gir en forsterkning der myndighetsbegrepet egentlig får en underlig klang over et økende demokratisk underskudd. Makten i dette landet må delegeres og desentraliseres, og nå må noen ta grep i forhold til myndighetsrollen, og ikke bare ansvarsfunksjonene.

Har du en mening?