Abonner via RSS eller E-post

Politisk ansvarspulverisering

Publisert den 22.08.2012 i Blogg

Har vi laget et politisk system som pulveriserer ansvar? I kjølvannet av 22. juli-kommisjonen er det en bredere diskusjon om hvordan vi bruker ressursene og organiserer offentlig sektor.

– Klassekampen kjører en god serie om mål- og resultatstyring av offentlig sektor. I dagens avis forteller tillitsvalgte i Arbeidstilsynet om hvordan de måles på antallet inspeksjoner. Det er illustrerende og jeg kjenner igjen tankegangen fra andre deler av offentlig sektor, for eksempel fra NAV. Problemet er etter min mening ikke at man måler resultater (selv om det må holdes opp mot offentlige organers forvaltningsoppgaver), men at man måler innsats i stedet for resultater. Kort sagt: Er det viktigste at man er på mange besøk eller at man avdekker lovbrudd?

 – Da politiets innsats skulle forsvares og forklares, var det Øystein Mæland som stilte i de fleste sendinger. Øystein Mæland er ikke folkevalgt, ikke medlem i regjeringen og Stortinget kan ikke stille ham til ansvar. Stortinget kjenner bare statsråden, som det heter. Mæland stilte i studio som politidirektør, men det politiske ansvaret ligger hos justisministeren. Direktorater — en grei definisjon finner du her — kan ha sin funksjon der hvor det er et selvstendig poeng å ha armlengdes avstand mellom politikerne og forvaltningen, for eksempel der direktoratet skal være et slags kontrollorgan. Men når direktoratet i praksis blir en outsourcet departementsavdeling, kan det like gjerne bidra til å pulverisere det politiske ansvaret.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Det må bli like lett å miste jobben som det er å få jobben. Da vil ansatte være litt mer glad i jobben sin, og gjerne yte litt mer for ikke å miste jobben.
Offentlig ansatte beholder jobben uansett, bare de har jevn pust og puls.

Kristian

22.08.12

«Kort sagt: Er det viktigste at man er på mange besøk eller at man avdekker lovbrudd?»

Det er vel heller.ingen god idé å.måle Arbeidstilsynet på antall avdekkede lovbrudd. Målet er vel å ha null lovbrudd og et effektivt Arbeidstilsyn. Ikke et Arbeidstilsyn som oppfører seg som et parkeringsvaktselskap. Kort sagt, altså.

Urias Post

23.08.12

Her er ikke ansvaret pulverisert;

http://therefusers.com/refusers-newsroom/rise-in-paralysis-cases-after-polio-vaccine-deccan-chronicle/

Har du en mening?