Abonner via RSS eller E-post

Nytt venstretidsskrift

Publisert den 20.08.2012 i Blogg

Tankesmien og forlaget Manifest har produsert venstreradikale rapporter, og publisert en god del interessante bøker, de siste årene. Nå tar de også opp konkurransen med tidsskriftet Minerva. Dagens Minerva har aner tilbake til en studentpublikasjon som startet i 1924, men det virkelige forbildet er Kvartalskriftet Minerva som startet i 1957. Det var en akademisk journal hvor flere av datidens store tenkere skrev, ikke minst takket være Minervas deltagelse i en internasjonal publiseringssirkel delvis støttet av amerikanske myndigheter og CIA (!). Også kulturkampen mellom Øst og Vest var avgjørende under den kalde krigen.

Minerva ble startet opp igjen i 2001 og kom på nett i 2004 (trur eg). Hensikten var å bli en bred debattarena for borgerlig side, en agora for ideer. Samtidig skulle tidsskriftet bygge på en konservativ grunnholdning.

Nå har venstresiden lansert sitt alternativ. Det må sies at situasjonen på venstresiden er litt annerledes. Gjennom for eksempel Klassekampen har venstresiden et daglig organ som både har ressurser, er spenstig og åpent for alternative stemmer. Behovet for et tidsskrift er derfor kanskje ikke like prekært.

Jeg er selvfølgelig på ingen måte nøytral i og med at jeg sitter i Minervas redaksjon, men blås i det! Her er noen foreløpige tanker.

– Tidsskriftet skal bare komme ut på nett. Det tror jeg er en god ide, samtidig stusser jeg over hvorfor ikke mulighetene nettet gir blir utnyttet bedre. En uke etter lanseringen er det de samme artiklene på forsiden. Greit det, men nettet er spesielt godt egnet til løpende kommentarer og kortere saker — da blir også diskusjonene i kommentarfeltet bedre.

– Jeg har ikke lest alle artiklene. Jeg likte godt Jonas Bals gjennomgang av Høyres arbeiderhistorie. Artikkelen om en ny narkotikapolitikk er også interessant, ikke minst fordi det er et politikkområde hvor det ikke er åpenbart hva venstresiden burde mene. Samtidig preges artiklene litt av det jeg også mener er Manifest Analyses svakhet: De driver politisk aktivisme mer enn politisk tenketank. Samlet sett er tidsskriftet lite preget av åpen diskusjon og meningsbrytning, men desto mer av behovet for å skyte mot en felles fiende, høyresiden.

– Designen på nettsiden er veldig kald og umenneskelig, men det er lett å gjøre noe med.

Men alt i alt er det nye e-tidsskriftet et fint tilskudd til norsk debatt, og har i hvert fall vervet en leser på høyresiden.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?