Abonner via RSS eller E-post

Rødgrønn midlertidighet

Publisert den 16.05.2012 i Blogg

Retorikken som brukes om midlertidige ansettelser er ofte heftig. Jeg er enig i at hovedregelen i Norge bør være faste ansettelser for faste oppgaver som skal løses. Samtidig kan midlertidige ansettelser være viktig fordi det gjør terskelen inn i arbeidslivet litt lavere. Det vil kanskje overraske noen at også de rødgrønne er enige i dette. I hvert fall støtter de dagens lovverk hvor det i paragraf 14-9 står klart og tydelig at deltakere i arbeidsmarkedstiltak kan være midlertidig ansatt, men det forutsetter at tiltaket er i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Man kan jo lure på om ikke også andre tiltak som hadde til formål å få folk inn i arbeid burde være inkludert, selv om det er frivillige organisasjoner eller private aktører som står bak.

I statsbudsjettet foreslår faktisk regjeringen en ny ordning som også bygger på midlertidig ansettelse, nemlig arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Det er en svært god ide som Høyre har luftet tidligere. Regjeringen beskriver det slik, min utheving:

”Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Målgruppen for tiltaket er mottakere av arbeidsavklaringspenger. Unge skal prioriteres … Tiltaksdeltakerne skal kunne jobbe hel- eller deltid i inntil tre år og vil være midlertidig ansatt i denne perioden. Lønnen vil som regel være høyere enn nivået på arbeidsavklaringspenger, slik at tiltaksdeltakerne kommer bedre ut økonomisk ved å delta i forsøket. Arbeidsgiver får dekket deler av lønnskostnadene. Tiltaket skal utformes innenfor en kostnadsnøytral ramme. Reduksjonen i utgiftene til arbeidsavklaringspenger skal dels gå til tilskudd til arbeidsgiver, dels til oppfølging av arbeidsgiver og tiltaksdeltaker. Forsøket starter opp i 2013 og vil gå over fem år. Det legges opp til 300 deltakere det første året og en øvre ramme på 500 deltakere.”

 Med andre ord er regjeringen enig i at midlertidige ansettelser kan være et godt virkemiddel for å få flere inn i arbeidslivet. Det høres ikke alltid slik ut når de angriper Høyre.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

PeeWee

16.05.12

En viktig forskjell er dog at dette er et tidsbegrenset tiltak, mens man med vanlige midlertidige ansettelser kan risikere at mange går på slike ansettelser i store deler eller i værste fall hele sin yrkeskarriere. Dette kan igjen få ringvirkninger for hele samfunnet da den usikkerheten det skaper bidrar til lavere fødselstall som igjen får store økonomiske konsekvenser. Problemet med høyresidens tiltak mot fattigdom er at de som beskrives som en midlertidig tilstand på vei mot noe bedre alt for ofte blir en permanent tilstand.

19.05.12

I et konkurransesamfunn hvor det konkurreres på stadig flere områder, enten det er jobb, rikdom, kropp, klær, stil, utseende, så vil det finnes en del personer som forlater dette Ludospillet, nekter å følge reglene hvor de uansett vil tape.

De flytter til utlandet, melder seg ut av arbeidslivet, blir kriminelle, gir faen, osv.

Og det er bra.

Men et samfunn med kun blåskjortede revisorer ville vært uutholdelig selv for de blåskjortede revisorene.

Om de ikke hadde noen under seg.

Med langt dårligere standard.

Har du en mening?