Abonner via RSS eller E-post

Noen presiseringer om arbeidsliv

Publisert den 05.05.2012 i Blogg

Man styrer sine egne sitater og sine egne forslag, men man styrer ikke desken i en avis. Aller minst styrer man etterlatt inntrykk. For eksempel skriver Kristin Clemet på sin blogg at jeg «(…) avviser kutt i sykelønnen, vil stramme inn reglene for midlertidige ansettelser, går inn for allmenngjøring av tariffavtaler, skal kjempe mot «sosial dumping» med den samme retorikken og forståelsen av arbeidsmarkedets virkemåte som vi hører fra venstresiden – og opprettholde et høyt fradrag for fagforeningskontingent.»

Mye av dette er feil eller upresist. Derfor er det viktig å komme med noen oppklaringer etter gårsdagens oppslag i Aftenposten. Se også svarene mine i nettmøte hos Aftenposten. Jeg kunne godt vist til sitatene i saken og hva jeg faktisk sier, men tar like gjerne en kort oppklaringsrunder.

– Jeg leder et utvalg som går gjennom Høyres arbeidslivspolitikk. Vårt utgangspunkt er at vi skal levere konkrete, moderate forslag til endringer og oppmykninger av arbeidsmiljøloven. Vi leverer forslag til programkomiteen. Politikken vedtas på landsmøtet.

FEIL OM SKATTEKUTT
– Aftenposten hadde av en eller annen grunn skrevet «Avlyser skattekutt» på forsiden. Det har jeg aldri sagt og heller aldri ment. Jeg mener skatteletter er viktig både prinsipielt og praktisk. Det handler om maktfordeling, kontroll over eget liv, at det skal lønne seg å jobbe og om arbeidsplasser.

OPPMYKNINGER
Utvalget jeg leder kommer til å foreslå moderate oppmykninger av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi kommer bla. til å foreslå oppmykninger av arbeidstidsreglene, mer lokal kontroll, enklere prosesser for å få alternativ turnus mm. Men på en del områder går ikke våre oppmykninger like langt som reformene som ble gjennomført under Bondevk II. Vi ønsker å forene trygghet og fleksibilitet og tror mange av forslagene vil glede både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi kommer til å foreslå moderate endringer som både er gjennomførbare og som jeg tror vil bli stående.

SYKELØNN
Jeg har ikke avvist en debatt om sykelønn. Jeg forsøkte rett og slett å konstatere hva som er Høyres politikk i dag, og den politikken inkluderer ikke reduksjoner av sykelønnen.

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
Noen har åpenbart trodd på Arbeiderpartiets retorikk og latt seg forlede til å tro at Høyre ikke har ment at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er feil. Høyre har hele tiden, også da vi sist satt i regjering, presisert at faste ansettelser skal være hovedregelen. Når Kristin Clemet skriver at vi foreslår å «vil stramme inn reglene for midlertidige ansettelser» så mangler en viktig presisering: Sammenlignet med reglene vi foreslo under Bondevik II. Men vi foreslår ikke å stramme inn reglene sammenlignet med i dag! For eksempel er det i dagens lovverk slik at staten har større anledning til å ansette midlertidig enn private. Det er helt urimelig.

ALLMENNGJØRING
Jeg er uenig med Clemet i at sosial dumping er et problem bare venstresiden burde bekymre seg over. Jeg synes ikke det er greit at noen jobber for 45 kroner timen. Høyre har vært og er kritiske til en del av tiltakene regjeringen har foreslått, blant annet fordi de risikerer å skape for mye byråkrati for små- og mellomstore bedrifter. Men Høyre har også stemt for 19 av 24 tiltak regjeringen har lagt frem. Jeg har sagt at det er lite trolig at Høyre vil reversere allmenngjøringen på de områder hvor det i dag gjelder. Men vi står fortsatt på prinsippet om organisasjonsfrihet og at lønnsdannelse primært skal skje gjennom forhandlinger mellom partene, ikke ved lov.

FAGFORENINGSFRADRAGET
Jeg forstår skepsisen til et eget fradrag for medlemmer av bestemte organisasjoner, særlig når noen av disse organisasjonene også gir penger direkte til politiske partier. Jeg har også større sans for svenskenes modell med et jobbfradrag til alle. Men Høyre har aldri så lenge jeg kan huske, foreslått å fjerne fradraget helt. Vi reduserer fradraget tilbake til sammen nivå som under Stoltenberg I i våre alternative budsjetter. Jeg synes det er helt naturlig at Høyre tar en grunnleggende diskusjon om fradraget. En spennende mulighet er å utvide fradraget til å gjelde flere organisasjoner enn bare arbeidstakerorganisasjoner.

Hovedpoengene står like fullt fast: Jeg mener Høyre må være tydelige på at et organisert arbeidsliv er et gode, vi må bekjempe myten venstresiden sprer om at fagorganiserte ikke kan stemme Høyre og vi må finne den riktige balansen mellom trygghet og fleksibilitet. Det innebærer også at vi må lytte til innspillene vi får fra arbeidstakernes organisasjoner.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Kurt Weltzien

07.05.12

Men, Torbjørn – hvor setter du grensen for sosial dumping? Ikke greit med 45 kroner timen, sier du, men hva med 46, 86 eller 156? Så lenge du bruker begrepet sosial dumping kommer du aldri lenger enn til en diskusjon om definisjonen. Den diskusjonen er like interessant som en diskusjon om været i morgen. Fagforeningene bruker stort sett begrepet synomynt med lønn under tarifflønn – er det Høyres oppfatning også? Hva da med uorganiserte norske arbeidstakere – er de utsatt for dumping?

Mange av regjeringens tiltak mot såkalt sosial dumping strider med EØS-avtalen,f eks forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og allmenngjøringen av Verkstedsoverenskomsten innen skips-og verftsindustrien. Og dette skal Høyre virkelig ikke gjøre noe med? Er du helt på styr?

Ronny Johansen

08.05.12

Faste ansettelser skal være hovedregelen sier du.
Hvorfor ønsker dere da å «myke» opp mulighetene for midlertidige ansettelser i privat sektor?
Er det for å få samme problemer med dette som de har i offentlig sektor? Mere innleie og bortsetting av arbeid?
Hvilken trygghet gir det for arbeidstakerne å vite at de kan bli oppsagt når som helst?
Den sosiale dumpingen vil ikke reduseres med dette. Blir jo rene «budrunden» til slutt for å få jobbe litt.
Hvordan kan du planlegge fremtiden ut ifra en midlertidig ansettelse?
Hva med lån til bolig? Hvilken bank låner ut penger til dette, på grunnlag av at du er midlertidig ansatt?

08.05.12

hva med de som ikke har jobb da ? hvorfor kan ikke de jobbe for en femtilapp i timen ? de som ikke får jobb det er jo bedre enn praksis hos nav som betaler dem 200 kroner om dagen

Har du en mening?