Abonner via RSS eller E-post

Innvandring lønner seg ikke

Publisert den 24.05.2012 i Blogg

SSB har i dag lagt frem en rapport som viser at innvandring ikke lønner seg. Ja, faktisk viser det seg at de aller fleste av oss ikke «lønner seg». I løpet av livet får vi mer ut av felleskassen enn vi bidrar med inn. Mellomlegget dekkes av oljepenger.

Dette er ikke nytt. Økonom Espen Henriksen har for eksempel problematisert dette i Minerva tidligere (her). Det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget viste også at utenforskapet er høyere, særlig i en del ikke-vestlige innvandrergrupper, enn blant nordmenn for øvrig. Andre rapporter har også vist det samme, som en fra Frisch-senteret omtalt her. For å si det enkelt: Arbeidsinnvandring kan lønne seg for Norge dersom arbeidsinnvandrerne kommer i perioder hvor vi trenger arbeidskraft og enten A. drar til hjemlandet etter å ha jobbet her og dermed ikke bruker mye av offentlige ytelser eller B. jobber mer eller står lenger i arbeid enn nordmenn flest.

Men, som mange riktig påpeker, er det jo ikke slik at hele innvandringspolitikken er lagt opp for at det skal lønne seg for Norge. Derfor må vi være klare på hvorfor vi har innvandringen.

Asylsøkere kommer fordi de har et beskyttelsesbehov. Det er viktig at man kan søke en trygg havn hvis man blir utsatt for forfølgelse i hjemlandet. Jeg er allikevel for innstramminger også her, bla. for å sikre at bare de med reell rett til beskyttelse får opphold. Men vi spør altså ikke en som flykter fra politisk forfølgelse om vedkommende vil «lønne seg» for Norge.  

EØS-innvandrere kommer fordi det er fri flyt av arbeidskraft i EØS-området. De har i utgangspunktet rett til å søke jobb i Norge i tre måneder. Dette er den polske snekkeren som kommer for å jobbe. Han er velkommen, men det er samtidig en del problemstillinger, blant annet med trygdeeksport.

Arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS er mindre vanlig, men her kunne vi hatt en langt mer offensiv politikk for å tiltrekke oss de beste hodene. Land som Canada og USA driver nærmest headhunting av talenter.

Alt i alt er dagens SSB-undersøkelse nok en grunn til at vi ikke bare kan diskutere nivået på innvandringen til Norge, men også hva slags innvandrere vi ønsker. Det mener jeg er en legitim og viktig diskusjon.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Hilde

24.05.12

Enig i at dette er en legitim og viktig diskusjon. Må allikevel påpeke at politikere i ti år etter ti år har forsøkt å innbille oss at innvandringen var økonomisk lønnsom, for ikke å si et must.
Mente du noe annet så var du kunnskapsløs.

Når det gjelder arbeidsinnvandringen fra EØS, så er det mange faremomenter knyttet til det.
Behovet for arbeidskraften er for en stor grad grunnet at vi har valgfri trygd, slik at nordmenn kan velge bort yrkesaktiviet.

Jo flere nasjonale nettverk vi får på norsk jord, jo mer vil velferdsytelsene våre utnyttes. Det er så ufattelig enkelt å hente ut kjempebeløp. Nå økes grunnbeløpet til over 82 000. 6 G nærmer seg dermed en halv million. Ved å få en «ansettelse» hos landsmenn i Norge kan man altså i
forbindelse med svangerskap hente ut nesten en million. Først sykmeldt hele svangerskapet, og så foreldrepengeperioden. Da har man forsåvidt opparbeidet seg nye sykepengerettigheter. Dette er en mulighet stadig flere har oppdaget. Da har man et helt nytt år til disposisjon.

Innvandringen kommer til å kvele Norge hvis ikke noen har mot til å ta de nødvendige politiske avgjørelsene.

NN

31.05.12

Enig med forrige taler om at kommunikasjonen så langt ikke har vært ærlig, og at det er befriende at vi får fastlagt hvordan ståa er. Generelt synes jeg ikke at det er særlig tillitsvekkende når man føler at man er nødt til å ta i bruk vikarierende – og altså feilaktige – argumenter for å legitimere innvandringen.

Det lar jeg dog ligge. Det som bekymrer mer er at en stortingsrepresentant for Høyre – tilsynelatende uten bekymring og med lav hvilepuls – kan si rett ut at nordmenn flest ikke lønner seg, og at vi ikke krever dette av asylsøkere heller.

Dersom man benytter oljepengene til forbruk på dette viset, uten å bekymre seg for for den manglende bærekraften, så bidrar man til å sørge for at Norge blir «Eventyret som ikke ble til noe».

Man kunne ha gjort noe med infrastrukturen – men det gjør man ikke. (Til det er anleggsarbeidere for inflasjonsdrivende, mens byråkrater ikke er det).

Man kunne gjort noe for å nedbygge landbruket, men det tør man ikke – til tross for at dagens situasjon med manglende arbeidskraft egner seg særdeles godt.

Man kunne gjort noe for å lette vilkårene for selvstendige, slik at unge hadde en sjanse for å etablere seg ute i distriktene, i stedet for å ta ansettelser i byen.

Oljepengene ga Norge noen fantastiske muligheter, og det er forstemmende å se at Høyre ikke later til å ha andre planer enn å forvalte APs byggverk. Man nøyer seg med å si at «norske innbyggere lønner seg heller ikke. Det er et underskudd – så la oss importere noen flere underskuddgeneratorer».

For så vidt intet nytt. Solkongen sa at «Etter oss kommer syndfloden».

Arne

04.06.12

Ellers kunne man jo se på Luksusfellen, og sammenligne med Norge. Dersom noen har et vanvittig overforbruk, og så inviterer ukjente inn for å nyte godt av samme, fordi de fortjener det: Ville ikke de fleste seere bli rystet.
Norges offentlige forbruk ER rystende – ikke først og fremst fordi det er så stort, men fordi det ikke har greid å gi nordmenn flest et bedre liv enn innbyggerne i land som ikke har Norges oljeinntekter. Hadde pengene blitt brukt til fremtidsrettede investeringer, hadde det vært noe annet, men intet skal tilsynelatende gå til å skape noe verdifult.

«Se, vi er udugelige – så derfor inviterer vi noen minst like udugelige venner til å leve på vår regning. Forde de fortjener det.»

Og alt dette skjer mens Høyre smiler fornøyd.

Tore Snekkvik

29.06.12

Det at nordmenn «ikke lønner seg» er bare en teknikalitet som følger av at vi bruker av oljeformuen. Uten den ville forenklet sagt et gjennomsnittsmenneske motta og forbruke like mye som hen produserer.

Jo høyere innvandring, jo flere blir det som skal dele på oljeformuen vår. Og de som mottar mest i forhold til hva de yter, er somaliere og en del andre fremmedkulturelle.

Innvandringen fra EU-området skyldes et sug etter arbeidskraft, dvs at vi på en måte har negativ arbeidsløshet. Dette suget blir større jo mer vi årlig bruker av oljeformuen. Jeg synes vi bør bruke mindre for at vi ikke skal få så store vekstproblemer: 35,7 prosent flere innbyggere i Oslo-området i de neste 18 årene. (Og i tillegg til alle boligene og infrastrukturen som må bygges, vil noen bygge OL-anlegg!)

Har du en mening?