Abonner via RSS eller E-post

Homoekteskap

Publisert den 09.05.2012 i Blogg

Hvem skulle trodd at KrFs programfremlegg skulle være så fylt av spennende politiske godbiter? Ikke bare går partiet inn for å diskutere sykelønnen, men i følge diverse medier vil partiet også foreslå å utrede borgerlig vigsel.

Med det siste har KrF kanskje tatt konsekvensen av sin etterhvert bastante motstand mot statskirken. KrF godtar at ekteskapet også har en sekulær side, det er en samlivspakt mellom to personer og storsamfunnet, for de som foretrekker å holde Vår Herre utenfor. I en slik sfære vil religiøse argumenter være av mindre betydning. Som Habermas (trur eg) påpekte, er rene religiøse argumenter ikke gyldige i en sekulær debatt — men det betyr ikke at de religiøse standpunkter automatisk er gale.

Det KrF åpner for er at staten kan ha sin definisjon av ekteskapet som er videre enn den de enkelte trossamfunn kan ha. Jeg synes det virker rimelig.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

09.05.12

jeg syns man generelt viser de religiøse og deres synspunkter for liten respekt, disse holdningene fører til at mang en troende har sett seg nødt til å holde sin tro for seg selv. Ja i enkelte tilfeller også fra sine nærmeste venner, bønnen blir en slags onani som gjøres på kveldstid når ingen ser eller hører.

Som kristen er ekteskapet en hellig pakt, vist dette ekteskapet fullstendig skal sekulariseres som venstre vil. blir denne pakten kun av relativ betydning noe som kan oppheves uten stort bryderi. Jeg er tilhenger av sekulære lover og skille mellom kirke og stat, men da er jeg sterkt kritisk til at staten også legger seg opp i kirkens anliggender. En prest bør ikke tvinges til å vie homofile da dette er kirkens anliggende. Jeg er imot diskriminering av homofile men deres frihet stanser i følge mitt syn der andres begynner i dette tilfellet presten.

Frank

11.05.12

Jeg kan enig i at staten ikke bør kunne tvinge en prest til å vie homofile, men det krever en mer selvstendig kirke enn statskirken. La kirken, prestene og de sterkt religiøse ha sine trangsynte holdninger, og la det være tydelig for andre at dette er holdninger de kan velge selv.

Men forutsetningen er at kirken ikke er en statskirke. Staten skal være sekulær (alt annet er tilnærmet middelaldersk), og hvis staten skal «eie» kirken må kirken tilfredsstille statens sekulære lover.

Har du en mening?