Abonner via RSS eller E-post

Rettsstaten og morderen

Publisert den 18.04.2012 i Blogg

Som politiker skal man være svært forsiktig med å kommentere pågående rettssaker. Et fundament i et liberalt demokrati er skillet mellom den lovgivende og dømmende makt. Men som de fleste andre i Norge sitter jeg vantro og hører, ser og leser referatene fra saken mot massemorderen 22. juli.

Historiker Ingvar Skobba mener i Dagbladet at Breivik burde få samme behandling som Quisling: 10 dagers rettssak og så dødsdom. Jeg forstår at det går an å tenke slik. Begivenhetene var så grusomme. Samtidig er det imponerende, et vitnesbyrd om demokratiet Norge, at vi ikke har sett massive krav om å sette rettsstaten til side eller innføre dødsstraff. Særlig lar jeg meg imponere av de unge overlevende fra Utøya. Mange av dem må være sinte, mange ønsker sikkert morderen død. Allikevel fremstår de med verdighet og sindighet, og jeg har ikke hørt en eneste av dem si, at vi skal sette de demokratiske rettsstatsprinsippene som morderen angrep til side.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

19.04.12

Hei Torbjørn Isaksen
Jeg møtte deg på Hotel Bristol i går og gav deg et skriv der to dommere i Breivik-saken må gå.
Jeg legger ved noen linker angående temaet.

Fra Dagens Næringsliv: Gamle dommer kan bli opphevet:
http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/gamle-dommer-kan-bli-opphevet?xg_source=activity

Nettside når det gjelder temaet Dommerforsikringer:
http://www.sakkyndig.com/lov/DF/dommerforsikring.html

Facebook gruppen består av ca 3000 personer:
https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

Riksavisen:
http://www.riksavisen.no/?p=9049

Mobil: 92887659

Har du en mening?