Abonner via RSS eller E-post

Konservatismen og morderen

Publisert den 16.04.2012 i Blogg

I anledning massemorderens rettssak vil jeg anbefale en artikkel av Minervas redaktør, Nils August Andresen, om forholdet mellom morderens ideer og konservatismen. Andresen skriver blant annet:

Vi som regner oss som konservative, bør derfor snarere gjøre det motsatte: Være kritiske når konservativ argumentasjon glir mot det reaksjonære, mot de store omveltningers retorikk, mot de abstraherende generaliseringer. Det er ikke alltid mulig å sette opp helt klare demarkasjonslinjer i et slikt landskap. En av de minst konstruktive innfallsportene er å stemple enhver meningsmotstander som en meningsfelle av Breivik. Den verste hjelpen konservative kan få i det arbeidet, er en venstreside som sauser sammen likt og ulikt, og bruker Breivik som et argument både for økonomisk politikk, som Linderborg, for en spesifikk forståelse av likestillingspolitikk, eller for en mer liberal innvandringspolitikk.

Derimot tror jeg det er klokt for konservative selv å erkjenne at forbindelseslinjer kan finnes mellom moderat konservatisme og autoritær reaksjon; at konservative argumenter kan brukes, vris på, transformeres gjennom mange små skritt til sin autoritære og onde stebror. Det er gjennom å reflektere over vårt eget ståsted at vi unngår farene som ligger i alle menneskeskapte tankesett.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?