Abonner via RSS eller E-post

Garantert garantibrudd

Publisert den 16.04.2012 i Blogg

Når politikere virkelig skal illustrere at de mener alvor, utsteder de en garanti. En av de første var Gro Harlem Brundtland. Hennes pasientgaranti ble brutt hvert eneste år fra den ble gitt til hun gikk av.

Noe av det samme har skjedd med Arbeiderpartiets mange garantier. I en oppsummering VG laget for et par år siden (ikke på nett) var dette status:

Ungdomsgaranti 2009: Ungdom under 20 år som står uten skoleplass og arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak.

Status: Etter første halvår i år var fire prosent av alle arbeidsledige under 20 år. 18 prosent av de som får tiltak, er under 20 år.

Oppfølgingsgaranti 2007: Arbeidssøkere i alderen 20-24 år, som har vært ledige i tre måneder eller lenger, skal få utvidet oppfølging fra Nav.

Status: 60 prosent av de registrerte arbeidssøkende i denne alderen, hadde utvidet oppfølging i 2008. I første halvår 2009 var det i gjennomsnitt 1500 personer som fikk utvidet oppfølging, det er 47 prosent av de ledige i alderen 20-24 år, altså en nedgang.

Tiltaksgaranti 2009: For arbeidssøkende i alderen i 20-24 år, som har registrert sammenhengende ledige de siste seks månedene eller lenger. Garantien innebærer tilbud om arbeidsmarkedstiltak, og skal motvirke langtidsledighet.

Status: Garantien har virket så kort at det er vanskelig å si noe om resultatene av garantien.

Langtidsledighetsgaranti 2008: Personer som har vært sammenhengende ledige i to år eller lenger skal få tilbud om tiltak.

Status: I 2008 fikk 21 prosent av personene i målgruppen tilbud om tiltak. Og til tross for garantien: «Utviklingen i 2009 har ikke medført betydelige endringer».

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Derfor er det positivt at Anette Trettebergstuen (AP) i dagens Aftenposten (heller ikke på nett) tar et kritisk blikk på den såkalte ungdomsgarantien. Alt for lenge har store ord og gode intensjoner blitt sett som nok, men ordet garanti skaper i praksis lite annet enn garantibrudd.  

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?