Abonner via RSS eller E-post

E24: Et sabla godt spørsmål

Publisert den 03.04.2012 i Artikler

Det er et tidsspørsmål før flertallet av arbeidstakerne er organisert utenfor LO. Kanskje på tide å innføre et reelt trepartssamarbeid?

Trepartssamarbeidet er et av disse fine ordene som særlig sosialdemokratiske politikere ynder å bruke i festtaler. Og det er et fint ord, som fellesskap, frontfagsmodellen og anstendighet også er.

Problemet er bare at trepartssamarbeidet sett fra Arbeiderpartiets side ofte ender som et topartssamarbeid: LO og Ap går hånd i hånd, arbeidsgiverne og andre arbeidstakerorganisasjoner forbigås. Én ting er at Arbeiderpartiet ofte ser glatt bort fra arbeidstakersiden, det kan man kanskje tilgi et parti som en gang for lenge siden ble startet for å forsvare arbeiderne, men hvorfor denne skepsisen til andre fagforeninger også?

E24 meldte nylig at LOs medlemstall økte, men ikke så mye som medlemstallene i de andre sammenslutningene. Relativt sett blir LO altså svakere.

Hvilke organisasjoner arbeidstakerne foretrekker gjenspeiler at arbeidslivet er i endring. Ingen av de andre organisasjonene er i nærheten av LOs samlede medlemstall, men legger vi medlemstallene til blant andre YS, Akademikerne, UNIO og Lederne sammen, ser vi at flertallet trolig snart vil være organisert i andre organisasjoner enn LO.

Nå kan man selvfølgelig innvende at alt pratet om å snakke med flere enn LO er typisk Høyre-prat og noe jeg sier bare for å svekke fagforeningene. Men jeg er faktisk sterk tilhenger av organisasjonene i arbeidslivet og jeg mener organiserte arbeidstakere er bra både for dem selv og for arbeidsgiverne. Det er heller ikke slik at dette er en problemstilling Høyre har funnet opp. I Klassekampen 6. mars kunne vi lese følgende: «Regjeringen legger mye vekt på dialog med «partene i arbeidslivet», men snakker mest og best med én part. – Det holder ikke å bare snakke med LO, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim».

Han fortsetter: «Den formelle rammen rundt det fagligpolitiske samarbeidet fungerer godt. Men innflytelsen er ulik. Det kan oppleves som en urimelig forskjell mellom hvordan regjeringen forholder seg til LO og til oss andre».

Høyre har denne vinteren hatt møter med svært mange av Norges fagforeninger og bildet som tegnes, er det samme: Mange føler LO får uforholdsmessig stor innflytelse og lurer på hvorfor ikke regjeringen kan være nøytrale og behandle alle likt?

Det er, for å si det forsiktig, et sabla godt spørsmål!

Denne kommentaren ligger også ute hos E24.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

05.04.12

1. Linken til trepartssamarbeid virker ikke.

2. «men hvorfor denne skepsisen til andre fagforeninger også?»

Det er maktambisjoner. Det ligger i sosialismens natur at konkurrerende organisasjoner og ideologier møtes med fortrengning og maktmonopoler til egen fordel.

Med maktmonopol menes manipulering og ufine triks slik at deres egne folk plasseres i avgjørende posisjoner. Med fortrengning menes at meningsmotstandere blir forsøkt skviset bort fra posisjoner med innflytelse.

Dialog brukes kun når de selv har lite eller ingen innflytelse. Ja, når man selv er vandt med kun demokratisk innstilte folk rundt seg, oppleves vel slik motivasjon for primitivt til å forestille seg.

3. Vi får fradragsrett til fagforeningskontingent på selvangivelsen fordi det er utgifter til inntekts ervervelse. Vi får naturligvis ikke rett til fradrag for bidrag til politiske organisasjoner.

Noen fagforeninger (og visstnok også NHO) bruker mye penger på politisk aktivitet helt uten profesjonstilknytning (og tilsvarende for arbeidsgiverforhold). Slik sett får noen fradrag på selvangivelsen også for finansiering politisk aktivitet. Ap har mer fordel av dette enn andre partier.

På denne bakgrunnen, mener du og Høyre at fradragsretten for fagforeningskontingent burde endres eller slettes?

4. Noen fagforeninger kan i kraft av sin størrelse forhandle seg fram til avtalefordeler og store rabatter for sine medlemmer. Eksempler på dette er rabatter hos forsikringsselskaper, kredittkortselskap, bensinstasjonskjeder osv. Når så store grupper får rabatter må disse selskapene sannsynligvis hente inn mer fortjeneste fra andre kundegrupper ved hjelp av høyere pris. Avtalene kan altså ha enorm innflytelse på prissetting på mange produkter i hele landet. Er det din og Høyres oppfatning at slike avtaler er uten problem? Hvis ikke, kan ville dere hatt forbud mot slike avtaler?

5. God påske! 🙂

Har du en mening?