Abonner via RSS eller E-post

Lysbakken i fengsel?

Publisert den 28.02.2012 i Blogg

I går ble Audun Lysbakken anmeldt for korrupsjon. Jeg mener hele politianmeldelsen er en total avsporing. La meg forsøke å forklare hvorfor (eventuelle jurister får tilgi at det er en ikke-jurist som her setter i gang).

Det er forskjell på hva man gjør som politiker og hva man gjør som privatperson. Hvis en statsråd hadde slått ned og ranet en gammel dame, ville vedkommende blitt arrestert, tiltalt og forhåpentligvis dømt, ikke av Stortinget, men av domstolene. Men i dette tilfelle er det altså snakk om hva Lysbakken har gjort som statsråd og da er det helt andre mekanismer som trer inn. Selvfølgelig kan det også være tilfeller hvor en politiker har beriket seg selv rent personlig og bør bli anmeldt og etterforsket, men det er foreløpig lite som tyder på det i denne saken.  

Problemet med en politianmeldelse er ikke at Lysbakken kan slippe for lett unna dersom han ikke blir politianmeldt, men snarere det motsatte: Politiet kan trolig ikke finne nok til å reise tiltale på noe som helst måte, men det betyr ikke at Lysbakken dermed er uskyldig i politisk forstand. For eksempel kan han godt bli utsatt for det mest alvorlige uttrykket for politisk mistillit, nemlig et mistillitsforslag i Stortinget. Vedkommende som anmeldte Lysbakken sa i går at dersom politiet ikke fant noe på Lysbakken så var han «renvasket», men det er fullt mulig å ha gjort en grov politisk feil uten at det er ulovlig i strafferettslig forstand.

I bunn og grunn er det Jens Stoltenberg som bestemmer hvem som skal sitte i hans regjering. Statsministeren må ha 100% tillit til alle sine statsråder. Det er riktig som mange kommenterer at statsråder har måttet gå av for langt mindre saker enn denne. På den annen side har ingen av dem vært en kommende leder i et regjeringsparti…

Del på Facebook | Del på Twitter

8 Kommentarer

[…] Denne bloggen er tidligere publisert på konservativ.no. […]

28.02.12

Hvorvidt denne saken borger for politietterforskning eller ikke er i og for seg en interessant debatt, men jeg mener i alle fall FrP-Anundsen tar feil når han sier at «Korrupsjon er å gjøre noe straffbart for å berike seg selv eler andre, så jeg mener det er feil begrep.»

I følge straffelova §276 A er det straffbar korrupsjon om du «krever, mottar eller tilbyr en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag». Dét kan man jo med en viss rett hevde at Lysbakken er ansvarlig for i denne saken. Loven reiser altså ingen krav om personlig berikelse eller motytelse av noe slag. Det er til og med straffbart å tilby en utilbørlig fordel sjøl om den du tilbyr den til takker pent nei. Jeg tror norsk politikk er overmoden for en skikkelig debatt om korrupsjonsbegrepet. Og så kan vi jo overlate til juristene å vurdere hvorvidt akkurat denne saken hører hjemme i rettsapparatet eller ikke.

Mistillitsvotum i Stortinget er ikke det verste han kan risikere, men Riksrett som skal dømme statsråder, høyesterettsdommere og stortingspolitikere for forbrytelser de gjør «om sådanne». Politietterforskning er her en avsporing, fordi det er Stortinget som skal ta ut tiltale når han har gjort noe kriminelt som statsråd.

«Det er forskjell på hva man gjør som politiker og hva man gjør som privatperson.»

Dette er helt riktig thorjørn. Men om en person i kraft av sin stilling utnytter/benytter denne til å berike seg selv, gir fordel til seg selv eller andre økonomisk på utilbørlig vis er dette å anse som brudd på 275 og 276.

Forskjellen er at en privatperson som hadde gjort dette ville fått tiltale og en runde i en rettsal, mens i dette tilfellet er det en komite som skal «se på saken». Selv om komiteen velger å gi refs og en skrape til den involverte statsråd/embetsmann vil denne samme personen slippe alle de ubehageliheter en tiltalt og dømt vanlig borger måtte få. en vanlig borger måtte sitte i fengsel, mens statsråden kan sprade rundt i det fri.

Jeg mener at korrupsjon og økonomisk utroskap burde gi strengere straff når det er utført av en myndighetsperson, da dette er et alvorlig brudd på tillitt som hele systemet tross alt er bygget på. Den eneste grunnen til at du er på tinget Thorbjørn er at noen har tillitt til deg og stoler på at du kan forvalte den makten og tilliten uklanderlig. I det øyeblikk en politiker/statsråd bryter denne tillitten må dette få konsekvenser der man praktiserer likhet for loven, og der den som er skyld i tillitsbruddet ikke kan inneha slikt verv.

Det er sikkert alvorlig å stå skolerett foran en komite, eller stortinget men det er faktisk en stor forskjell på å få en skjennepreken, og det å måtte ta den straffen alle andre ville få om man ble dømt for samme sak.

Riksrett har ikke blitt avholdt siden 1927 meg bekjent, og er mer eller mindre en sovende sansjonsmiddel, jeg tror ikke en komite ville stillt AL for noen riksrett selv om politiet med økokrim ville ha sagt at det var nok fellende bevis til å gå ut med tiltale.

Spørsmålet blir om man skal gjøre om på lovverket slik at riksrett opprettholdes som sanskjon men at brudd på Straffeloven automatisk fører til etterforskning fra påtalmyndighetene og sak hos domstolene på lik linje med vanlige borgere. At man er Statsråd skal ikke nødvendigvis bety at man skal slippe å bli etterforsket, og i værste fall slippe å måtte stå til ansvar for domstolen på vanlig måte.

Om det er noe straffbart forhold å påpeke i en slik sak burde en statsråd automatisk bli løslatt fra sin stilling slik at personen kunne møte i retten og føre sin sak på lik linje med alminnerlige borgere.

[…] Denne bloggen er tidligere publisert på konservativ.no. […]

[…] Denne bloggen er tidligere publisert på konservativ.no. […]

[…] Denne bloggen er tidligere publisert på konservativ.no. […]

Har du en mening?