Abonner via RSS eller E-post

Fattigdom i Oslo

Publisert den 16.02.2012 i Blogg

NRK har laget en beundringsverdig reportasjeserie om de sosiale skillene i Oslo, blant annet illustrert av et egenprodusert fattigdomskart. Det er systematiske sosiale forskjeller mellom øst og vest i hovedstaden. Men hvorfor?

NRK gjentar flere ganger at det er blitt brukt milliarder av kroner for å motvirke sosiale forskjeller i Oslo, men uten særlig effekt. Nå er nok sannheten litt mer nyansert, men det grunnleggende spørsmålet gjenstår: Hvorfor klarer vi ikke å betale oss ut av fattigdommen? La meg forsøke å svare så enkelt som mulig. Fattigdom, og dermed sosiale skiller, i Norge er nært knyttet til en del bakgrunnsfaktorer. En av de aller viktigste er at et stor flertall av fattige familier og fattige barn er innvandrere med dårlige språkkunnskaper og svak tilknytning til arbeidslivet. Oslo er en by i voldsom vekst og mottar hvert år svært mange nye innvandrere. For å sette det på spissen så får Oslo hvert eneste år et stort tilsig at nettopp fattige familier som forblir fattige, som vi ikke klarer å integrere og få inn i arbeidsmarkedet. Denne dynamikken må man ha med for å forstå de sosiale forskjellene i Oslo. Man slåss i praksis mot et bevegelig mål.

Denne rapporten fra FAFO gir en enkel og grei oversikt over fattigdommen i Norge.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Hilde Kavli

17.02.12

Lenge siden jeg har hørt noen politikere si at de skal fjerne fattigdommen i Norge. Tar det som et tegn på at virkligheten på dette området er i ferd med å trenge inn.

Men utelukker ikke at Sv kjører en ny runde på dette i neste valgkamp. Er nok fortsatt en del velgere som tror at det hele er et spørsmål om politisk vilje.

dette viser at pressens tabloide oppslag om øst/vest skille i Oslo er unødvendig alarmerende og gir lite saklig informasjon, men oppnår bare å skape falske fiendebilder. faktum ser ut til å være at det er to grupper som skiller seg ut og begge har historiske årsaker til å ende opp som «fattige». En gruppe er minstepensjonister, typisk en generasjon kvinner som aldri fikk annledning til å bygge opp en karriere, inntekt, formue som så gjør at de faller nedenfor linjen. Det kommer til å bli et mindre problem i den generasjonen som nå snart skal pensjonere seg. Den andre gruppen er innvandrere, spesielt fra krigsherjede, ikke fungerende land. Ikke spesielt overaskende og ikke et problem som Norsk politikk har skapt. For den siste gruppen tilbyr vi gratis helse, skole, men også direkte penge støtte og andre tiltak, i langt større grad enn de ville hatt tilgang til i hjemlandet. Derfor blir fattigdoms begrepet feil, relativt til hvor de kom fra er de ikke fattige, men de er i lavinntekts gruppen i Norge, som er et bedre begrep.

Har du en mening?