Abonner via RSS eller E-post

LO-Flåthen og Eier-Flåthen

Publisert den 11.01.2012 i Blogg

Roar Flåthen, LO-leder, møt Roar Flåthen, eier av A-pressen.

Tv2 selges til danske Egmont som helt fra starten har vært inne på eiersiden. Det er sannsynligvis helt uproblematisk. Ikke fordi det automatisk er ønskelig med utenlandske eiere (gode eiere er viktigst, men det er også fint om de er norske), men fordi Egmont trolig er en god og langsiktig eier. Allikevel er det ikke merkelig at Trond Giske reagerer. Noen på venstresiden er alltid kritiske når en bedrift får utenlandske eiere. Den samme venstresiden raser vanligvis mot kapitalistene for å være grådige, men når vi mangler kapitalmiljøer i Norge så raser de også.

For eksempel ble LO-leder Roar Flåthen rasende da det ble kjent at Orkla ville selge REC. Det fikk Roar Flåthen «til å stemple Orklas hovedeider Stein Erik Hagen som en «kynisk kapitalist»», i følge E24. Så langt er alt som vanlig.

MEN så dukker Roar Flåthen, eier av A-pressen opp, og han har helt andre standarder for hva som er bra og dårlig. Ikke bare mener han det er helt uproblematisk at Egmont tar over, han presterer i Aftenposten å si:

«Både Giske og statsministeren har tidligere sagt at dette ikke er noe regjeringen vil blande seg opp i. Jeg er overrasket over det sterke engasjementet og argumentene Giske har brukt i sluttfasen da løpet var kjørt.» [min utheving]

Ikke bare er Eier-Flåthen for et salg — det er kanskje forståelig — men han blir irritert når Giske tillater seg å bruke sosialdemokratiske paradeord som «arvesølvet ut av landet» om salget. Jeg er helt enig med Flåthen i at eierskapspolitikken til tider er kaotisk og uforståelig, og i det store og det hele bør Staten være klar på at de ikke vil blande seg inn. Men forskjellene mellom LO-Flåthen og Eier-Flåthen er påfallende. Det blir ikke like lett for LO-Flåthen å kjefte neste gang en norsk bedrift selges til utlandet.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?