Abonner via RSS eller E-post

Flørt med fascismen

Publisert den 15.11.2011 i Blogg

Bård Vegard Solhjell, hvis bok jeg tidligere i dag hevdet det kunne være interessant å lese, resiskulerer i Dagbladet en del påstander han er kommet med tidligere om «høyresidens flørting med fascisme og diktatur». Det er åpenbart et forsøk på å svare på Bård Larsens bok Idealistene som Civita ga ut tidligere i år.

Noen av påstandene vet jeg ikke nok om til å si noe om. Det er også åpenbart at det var mye som er svært enkelt å ta avstand fra på ikke-sosialistisk side i de polariserte 30-årene. For å sette det på spissen: Både deler av høyresiden og Kong Olav tok feil i sin «analyse» av tyskerne tidlig på 30-tallet. Men å hevde at Høyre som parti, eller Unge Høyre som organisasjon, generelt var nazivennlig er galt. Og Høyre stod klart og tydelig på demokratiets side da krigen kom, ikke minst representert ved CJ Hambro som noen år tidligere hadde tatt initiativ til å eksludere Bergens Høyre fordi de ønsket listesamarbeid med Nasjonal Samling.  

Andre av påstandene er enklere å sjekke. Borten-regjeringens holdning til kuppmakerne i Hellas var klar. Utenriksminister John Lyngs (H) innsats beskrives slik:  

«I 1967 anla han sak mot oberstjuntaen i Hellas, og var engasjert i prosessen som i 1973 førte til dette diktaturets fall.»

Hvor da? I en artikkel Høyre har skrevet selv? Nei, hos Regjeringen.no

 

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Erik

18.11.11

Fascisme, hvem skjønner seg på det..? Hva er det?

Mange trekker frem elementer som statsstyrt kapitalisme, begrenset personlig frihet, og «riktig» tenkning for samfunnet.

Noen tror samfunnet er et konkret «vesen» med unike egenskaper holdninger osv. M.a.o. er ikke jeg, naboen min, eller naboen til naboen min verdige til å passe 100% inn i samfunnet, da man ikke er enige i alle samfunnets normer og forventlinger..?
Flertallet (forhåpentlig vis) har altså alltid rett, og kan straffe andre med et annet syn.

Byrokratiets vesen vokser og vokser. Land som Italia og Hellas får ikke stemme på hvem som skal lede landet. Teknokrater får utvidede fullmakter til å beskatte sin befolkning.
Venstresidens ønsker er likhet for alle, bare vi vil gjøre det slik de har bestemt. Rettferdig skal det bli.

Fascistiske trekk finner man flest av på venstresiden i Norge spør du meg.

Det er litt skremmende å observere hvordan verden stadig er blitt mer topptung, og hvordan folk beskattes på skatte seddelen eller gjennom inflasjon. Spenningen i verden øker og øker, og forutsetningene for fascistisk fremvekst går i feil retning etter det jeg kan se. Får bare håpde det ikke er forstadiet til krig nok en gang.

Har du en mening?