Abonner via RSS eller E-post

S-dagen

Publisert den 06.10.2011 i Blogg

I dag er politisk juleaften, nyttårsaften og 17. mai. Statsbudsjettet legges frem — det viktige politiske dokumentet gjennom hele året.

I følge regjeringen blir budsjettet «stramt», men hva det betyr er umulig å si. Det jeg derimot er nokså sikker på er at noen av de helt grunnleggende utfordringene i det norske samfunnet ikke blir løst. Blant annet er jeg helt sikker på at statsbudsjettet vil vise at enda flere faller ut av arbeidslivet, særlig unge.

Kommer tilbake med mer ila. dagen.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Magne Hansen

06.10.11

Høyre løper rundt og roper om stramt statsbudsjett.

Det er vel nå Europa trenger norsk kjøpekraft. Gjerne via norske konsumenter på ferie i syd-europa.

Neida. Høyre er redd for inflasjon. Hvor prisstigningsimpulsene kommer fra er et mysterium.

Import av arbeidskraft er forøvrig totalt unødvendig. Få arbeidsstyrken i jobb. Ikke kom og si at 300 000 uføretrygdede har vondt i ryggen.

De med angst/depresjoner. Intet er bedre for denne gruppen å komme seg ut blant folk, deriblant selvfølelig en potensiell arbeidsgiver. De blir ikke friskere av å sitte hjemme bak gardinene. Heller tvert om.

Hilde Kavli

06.10.11

Jeg er helt enig med Magne Hansen Jeg er ufattelig lei av å høre at vi har bruk for arbeidskraft. Vi har i realiteten innført valgfri trygd i Norge, dermed har en stor andel av mennesker i arbeidsfør alder forlatt arbeidslivet. Dette er årsaken til at vi trenger folk til å kjøre busser, jobbe i eldreomsorgen etc, etc. Dette problemet har politikerne våre selv skapt ved å tillate folk å velge bort yrkesdeltakelse.

Det snakkes også mye om at vi har ca 300 000 på uføretrygd. Dette er bare toppen av isfjellet. I tillegg har vi ca 180 000 på arbeidsavklaringspenger. Flertallet av disse vil bli uføretrygdet. I tillegg har vi alle de som går på sykepenger og dagpenger.
Om få år vil altså tallene være mye verre, hvis ikke noe gjøres.

Vi leser nå at antallet som er sykmeldte med psykiatriske diagnoser øker. Som Hansen sier så har man bedre av å være i jobb hvis man er lettere deprimert enn å bare sitte hjemme. Ca 75% får uføretrygd og andre ytelser på kun subjektivt uttalt ubehag. Typisk lettere depresjoner og muskelsmerter o.l. Dette lar seg verken bevise eller motbevise.

Det hevdes stadig i debatten at det er vanskelig å få uføretrygd. Det er riktig i forhold til at det er en utholdenhetsøvelse men ikke i forhold til at det kreves noen alvorlig medisinsk tilstand. Det tar tid, men i mellomtiden mottar man alle andre ytelser i påvente av at NAV og legene skal kaste inn hånkleet å konkludere med at den sykmeldte av en eller annen grunn aldri blir bedre.

Har du en mening?