Abonner via RSS eller E-post

Lukk dem inne?

Publisert den 31.10.2011 i Blogg

Fabian Stang har denne helgen vært ute og luftet en idé om å lukke noen asylsøkere inne på mottakene. Politiets Fellesforbund har tidligere vært ute med et lignende forslag. Det dreier seg altså ikke om å ha lukkede mottakk for absolutt alle, men for en konkret gruppe: De som ikke har identifikasjonspapirer. Regjeringen har tidligere, med bred støtte i Stortinget, strammet kraftig inn på reglene for denne gruppen. For noen kan det være gode grunner til at de ikke har papirer. For svært mange ID-løse og såkalt ureturnerbare, dreier det seg om bevisst juks og trenering av sakene. Hvis Norge ikke har returavtaler med deres hjemland er det i praksis asylsøkeren selv som må søke om ID-papirer. Dersom de nekter blir også politiets jobb vanskelig. Det er all grunn til å støtte en streng politikk mot ID-løse og såkalte ureturnerbare asylsøkere, selv om det kan være rom for noe individuelt skjønn.

Å blande dette inn i voldtektsdebatten er jeg mer skeptisk til. En av politiets fremste på området, Hanne Kristin Rohde, har tidligere markert seg som en person som snakker ærlig og åpent om bakgrunnen til de mistenkte. Hun advarer mot Stangs løst formulerte forslag:

«Fra 2008/2009 hadde vi identifisert 13 overgripere som sto bak 35 overgrep. Seks av disse hadde på et tidspunkt søkt asyl, og enten fått ja eller nei. Derfor kan vi ikke si at det er asylsøkere som overfaller og voldtar, sier Rohde til Dagbladet.»

Men jeg er åpen for en seriøs og faktabasert debatt om temaet. Men da må Arne Johannessen ikke holde tallene for seg selv. I Dagbladet sier han:

«Jeg ønsker ikke å gå ut med tall. Men all statistikk viser – og jeg kan bekrefte – at denne gruppa er kraftig overrepresentert, sier Johannessen.»

 Det er et misforhold mellom det Rohde sier og det PF-lederen sier, og hvis debatten Johannessen ønsker skal komme, må han gå ut med tallene han sitter på.

En strammere asylpolitikk er jeg for, men å nekte alle ID-løse bevegelsesfrihet virker på både overilt, ressurskrevende og kan bidra til å mistenkeliggjøre en hel gruppe mennesker. Det er uansett et lite egnet tiltak å «hoppe på» i en svært vanskelig situasjon. Et så alvorlig inngrep krever grundig debatt  basert på fakta. Det sitter svært langt inne for meg å iverksette sanksjoner mot en hel gruppe mennesker.

Det vi derimot bør umiddelbart gjøre er å slå langt hardere ned på asylsøkere som faktisk har begått en kriminell handling. En asylsøker som søker om opphold i Norge får den samme straffen som alle andre. Det betyr at en del som kommer til Norge for å begå kriminalitet — for eksempel selge narko — i løpet av kort tid er ute på gaten igjen. Det er håpløst. Det er helt rimelig at kriminelle asylsøkere både får vanlig straff og i tillegg settes i lukket mottak frem til de kan transporteres ut av landet.  

OPPDATERING: Noen, blant andre Antirasistisk senter, argumenterer mot forslaget fra Johannessen og Stang med at preventive fengslinger er i strid med rettsstaten. Det er jeg enig i, men jeg er ikke umiddelbart enig i at lukkede mottak for ID-løse asylsøkere er preventiv fengsling. Helt grunnleggende kan jeg ikke se at retten til å bevege seg fritt i Norge automatisk gjelder for asylsøkere. Denne retten er knyttet til oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Det er heller ikke gitt at lukkede mottak er det samme som fengsling.

Del på Facebook | Del på Twitter

7 Kommentarer

[…] Denne artikkelen er opprinnelig publisert på Torbjørn Røe Isaksens blogg konservativ.no. […]

Sophie

31.10.11

Man bør starte med å etterforske spesielt overfallsvoldtekter med like stor ressursstyrke hos politiet som om det forelå et uoppklart drap. Man har et åsted med tekniske bevis, og ofte vil jentens tilstand etterlate liten tvil om at det er en overfallsvoldtekt som er begått. Får vi oppklart flere overfallsvoldtekter vil statistikken gå ned, ettersom disse oftest begår ugjerningen igjen.

Det er naturligvis kostbart å nedsette større etterforskningsteam per overfallsvoldtekt, men demokratiet Norge kan ikke lenger pårope seg å være en rettstat med mindre det ivaretas borgernes sikkerhet. Kvinnene som blir utsatt for krenkelsen skal kunne være sikker på at politiet ikke blir begrenset av ressurser når hun tar en avgjørelse om å anmelde voldtekten. Og asylsøkere som en gang kjøpte en dose narkotikum eller nasket fra en butikk, kan ikke sperres inne fordi Norge er redd disse skal begå en voldtekt.

I mellomtiden må tiltak settes i gang for å avsløre potensielle overgripere. Sett ut spanere i Oslo, der overfall skal føre til øyeblikkelig utsendelse.

Kostnaden for å ivareta kvinners integritet og rettssikkerhet kan ikke måles i kroner og øre. Det er en personlig krenkelse for en voksen kvinne å måtte ta taxi 500 m fordi den norske stat ikke klarer å pågripe de som dreper sjel og verdighet.

01.11.11

Om det er slik at 6 av 13 identifiserte overgripere er asylsøkere, som du påpeker i innlegget, så er det ikke urimelig å anta at minst et tilsvarende antall av de uidentifiserte overgriperne har tilsvarende bakgrunn, særlig siden en andel av disse ble registrert med forfalskede opplysninger, som gjør at ingen engang vet hvem de er.

Og om det er +/- 50% av overgriperne som har asylbakgrunn, og når vi vet at denne gruppen utgjør en svært liten andel av den totale befolkningen, så er dette høyst relevant informasjon når det gjelder å finne effektive tiltak.

Som Kadra Yusuf sier: det må stå noe på spill for asylsøkere som bryter loven – frihetsberøvelse for alle lovbrytende asylsøkere inntil søknaden er ferdig behandlet, automatisk avslag ved lovbrudd i behandlingperioden, karantenetid etter innvilget asyl hvor både oppholdstillatelse og statsborgerskap avhenger av x antall år uten alvorlige lovbrudd, osv.

Alt dette bør diskuteres som mulige virkemidler.

Ingen av disse virkemidlene rammer uansett de lovlydige asylsøkerne.

Ulriq

02.11.11

At politiet i det hele tatt bruker ressurser på å huke inn folk som selger noen tørka blader til ganske vanlige nordmenn, samt ser seg nødt til å jage rundt herja opiatavhengige, er sinnsykt. Terror, drapsbølge, stadig flere overfallsvoldtekter – men at en fyr kjøper seg to gram pot for å spille xbox i helga legger beslag på flere timer av politiets tid? Uforsvarlig, er det.

Mer politi i gatene, og ikke minst er det en selvfølge at DNA-laboratoriene får alle de ressursene de trenger, om de er offentlige eller private. Raseprofilering klarer vi oss uten; selv om asylsøkere er overrepresentert på statistikken, utgjør voldteksmennene en så forsvinnende liten andel av asylsøkerne (vi snakker en håndfull mennesker) at det ikke er praktisk å skjære hele gruppen over en kam selv om det hadde vært moralsk forsvarlig. Noe det ikke er. Men lukka mottak mellom straff og utsendelse for voldtekstdømte asylsøkere, det er helt på sin plass.

Chris

02.11.11

Det er et poeng at innvandrere er kraftig overrepresentert på annen grov kriminalitet også: Vold, ran, narko og vinning. Lukkede asylmottak blir derfor ikke bare et spørsmål om å forhindre voldtekt, men også forhindre annen grov og kostnadskrevende kriminalitet. Asylsøkeres personvern og frihet en kortere periode, er mindre viktig enn alle norske borgeres permanente trygghet og bevegelsesfrihet. La det bli gjort kjent at alle asylsøkende må i lukkede mottak, så vet man at det er en betingelse for å søke asyl i Norge. Da kan man selv velge om man vil søke asyl her, eller en av de mange stoppestedene man nødvendigvis er innom før man kommer seg til Norge.

Chris

02.11.11

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1721260.ece
I linken til Dn står det:
«Vil slå hardere ned på ID-løse asylsøkere Regjeringen varsler at flere ID-løse asylsøkere nå vil få avslag på sine asylsøknader. Juks skal ikke lønne seg, er budskapet.
– Det skal ikke lønne seg å jukse med identitet eller unnlate å samarbeide, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Aftenposten.
Så langt i år er det kommet 9.900 asylsøkere til Norge. De fleste kvitter seg med identifikasjonspapirene, noe som gjør det vanskelig å returnere dem ved et avslag.
I første halvår i år ga Utlendingsdirektoratet (UDI) opphold til 2.2.47 asylsøkere som ikke kunne dokumentere sin identitet. Dette tallet skal ned, varsler statssekretæren.»

Hva er så tallene for 2010 og 2011?

og hvor troverdige er UDI når de foreslo å gi identitetsløse arbeidstillatelse i mai 2010? http://www.nettavisen.no/nyheter/article2910908.ece

Kris

02.11.11

Mange politikere seg ut til å ha betenkeligheter med å begrense bevegelsesfriheten til ID-løse, men evner tydeligvis ikke å se at for mange av Oslos borgere er bevegelsesfriheten allerede begrenset, og slik har det vært en stund.

Jeg bor i gangavstand til sentrum, men det er flere år siden jeg innså at den tidligere hyggelige gåturen hjem fra en bytur nå var forbundet med fare. Den oppkvikkende gåturen til jobb ble i vinterhalvåret byttet ut med månedskort og t-bane. Kveldsturene som var ment å forebygge helseproblemer ble lagt på hylla, siden det ikke alltid var mulig å få følge på turene.

Det er trist at landet styres av politikere, som ser ut til å være mer opptatt av å gi fremmede mennesker en trygg havn, framfor å trygge sine egne borgere.

Har du en mening?