Abonner via RSS eller E-post

Danmark: Innvandringspolitikk ble ikke sak

Publisert den 03.10.2011 i Blogg

Ørnen landet i Danmark for lenge siden. Sosialdemokratiet har ikke stått like sterkt som i Sverige eller Norge. Det sosialdemokratiske partiet som nå overtar makten i Danmark går inn i regjeringskontorene med et dårlig valgresultat og kan først og fremst takke Radikale Venstres enorme oppsving og de Konservatives sterke tilbakegang, for makten. Regjeringspartiet Venstre gjorde et godt valg. Det tidligere bondepartiet har så til de grader befestet posisjonen som storebror på borgerlig side. Høyres søsterparti ligger med brukket rygg.

Den borgerlige maktovertagelsen i Danmark ble kalt «systemskiftet», et navn med ganske pretensiøse historiske assosiasjoner. Systemskiftet het det også da Danmark for alvor gikk over til liberalt demokrati i 1901. Venstres suksess i Danmark skyldtes ikke at partiet gikk skarpt mot høyre, men snarere at partiet vendte seg mot sentrum i den økonomiske politikken og i velferdspolitikken. Venstre har i alle år gått til valg på skattestopp (det vil si det samme som Stoltenberg) og klarte å matche sosialdemokratenes troverdighet i velferdspolitikken. Samtidig vant partiet klart på en helt nødvendig innstramming av innvandringspolitikken. Spørsmålet er så hvorfor det gikk galt denne gangen?

Til en viss grad skyldes det at «all good things must pass». Ingenting varer evig og etter ti år med regjeringsmakt er det slett ikke oppsiktsvekkende at makten glipper. Snarere er det påfallende at venstresiden i Danmark ikke har klart å mobilisere kraftigere. Sosialdemokratene gjør et dårlig valg og Radikale Venstre ligger i den økonomiske politikken på mange måter nærmere en sentrums-borgerlig posisjon. Valgnederlaget kan kanskje også forklares med at innvandringspolitikken ikke lenger mobiliserte velgere. Kampen om økonomien ble altoverskyggende. Det illustrerer også et interessant poeng: Mye tyder på at danske velgere rett og slett har fått de innstrammingene de ønsket i innvandringspolitikken. En liten gruppe som sokner til Danske Folkeparti ønsker selvfølgelig enda flere innstramminger, men de brede velgermasser ser ikke lenger på innvandringspolitikken som et prekært problem.

I etterkant av lokalvalget i Norge har flere forsøkt å forklare hvorfor Fremskrittspartiet gjorde et dårlig valg. Det er selvfølgelig sammensatt og verken sexsaker eller Carl I. Hagens klønete utspill har hjulpet partiet. Mange mener at 22. juli skadet Frp fordi innvandringspolitikk ikke kom på dagsorden. Det er nok noe sant i det, men samtidig kan utviklingen i Danmark illustrere en annen mulighet, nemlig at velgerne ikke lenger lar seg mobilisere av innvandringspolitikken fordi enigheten er blitt større.

De siste årene har også Arbeiderpartiet gått inn for en innstramming i asylpolitikken. Med regjeringens Brochman-utvalg har det blitt mainstream å diskutere hvordan velferdsordningene kan hindre integrering. Kritikk mot autoritære og undertrykkende innvandrermiljøer kommer fra alle hold, ikke minst fra første generasjons nordmenn. Det er altså en bred konsensus mellom AP, Høyre og Frp om at innvandringspolitikken må strammes inn. Fortsatt er Høyre strammere i klypa enn AP, og Frp strammere i klypa enn Høyre, men retningen er helt tydelig. Det betyr at velgerne kanskje ikke oppfatter Frp som alene om sitt standpunkt lenger og kan (jeg understreker kan) bety at innvandringspolitikken ikke har samme mobiliseringskraft som tidligere.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?