Abonner via RSS eller E-post

Sympatistemmer

Publisert den 05.09.2011 i Blogg

Det går en sak på NRK radio nå om såkalte «sympatistemmer» til Arbeiderpartiet. Det er et begrep man bør bruke med varsomhet, men som så ofte ellers er det et medieskapt ord. Lenge før politikerne hadde begynt å snakke politikk etter 22. juli, slo valgforskere og kommentarorer fast at AP opplevde en «sympatieffekt» særlig på storingsmålingene. Med ett hadde man forklart Arbeiderpartiets voldsomme oppsving etter 22. juli. Eskil Pedersen mener i dag på radio at folk ikke stemmer av sympati, men fordi de ønsker en bestemt politikk. Det er åpenbart noe sant i dette, men samtidig er det en tynn forklaring hvis man skal forstå hva som beveger velgerne.

Jeg har ikke hatt tid til å gå grundig inn i tallmaterialet. Dette må derfor tas som det er: Kvalifisert synsing.

Hvorfor kan det være uheldig når media så tidlig stempler APs økende tilslutning som en «sympatieffekt»? Det mest åpenbare er selvfølgelig at kommentatorene kan registrere at APs oppslutning øker, men de vet ikke hvorfor den øker. At det har noe med 22. juli å gjøre er åpenbart, men det kan like gjerne hende at mange velgere oppga AP fordi de mente regjeringen håndterte terrorsaken på en god måte. I så fall har det lite med sympati å gjøre, men er i større grad en støtteerklæring til hvordan Stoltenberg og co. håndterte terrortragedien. Den høye oppslutningen om Stoltenberg kan peke i retning av en slik forklaring.

En annen ting som ble underkommunisert var at AP ikke først og fremst hentet velgere fra andre partier, men mobiliserte egne sympatisører og hjemmesittere. Med andre ord ble det flere som sa de ville stemme etter 22. juli, og mange av disse sa de ville stemme AP. Da sank for eksempel Høyres relative andel av stemmene, men den direkte velgerovergangen til AP var liten. Høyre mistet altså ikke så mange velgere til AP, men det kom flere til alt i alt. Det kommer klart frem når TV2 skal forklare hvorfor APs oppslutning nå gradvis synker.

Sist, men kanskje viktigst: Arbeiderpartiet hadde på vei inn i sommeren urovekkende lav oppslutning på målingene. Men partiet har en mobiliseringsevne som ofte kommer til sin rett i pressede valgkamper. Med andre ord var det grunn til å tro at AP uansett ville øket sitt nivå fra det lave førsommer-nivået. Hvor stort AP ville vært uten 22. juli vet vi selvfølgelig ikke, men det betyr at det er svært vanskelig pt. å finne ut hvor stor del av APs økte oppslutning som kommer fra sympatistemmer/tillitsstemmer til regjeringen etc., og hvor stor del av stemmene som er velgere som har latt seg mobilisere av APs politisk budskap.

Det var dagens nerding. Over og ut.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

PeeWee

05.09.11

Kanskje Høyre også vinner på 22/7? Høyre har jo tross alt stått for en sivilisert og høflig dialog på de fleste områder de siste tiårene, helt ulikt Frp. ABB hadde forresten null interesse av å bli med i Høyre. Forsto det ikke da, men idag er det åpenlyst.

Terror er effektivt

Derfor blir også terror benyttet til å oppnå politiske mål. I juni i fjor var Jens Stoltenberg på lavmål i oppslutning som statsminister. En måned etter var stillingen snudd opp ned. Dette er faktum.

En ny terroraksjon fra Moskva med noen hundre drepte i Norge, og Jens Stoltenberg kommer til å slå alle tidligere rekorder i popularitet.

Så lett er det altså å lure folket, men alle blir rasende når det går opp for dem hvor trill rundt de er lurt.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article527840.ece
12. jan. 2012
Norulv Øvrebotten sitt profilbilde
Norulv Øvrebotten – Indirekte kontroll øker

Dagens regjering Jens Stoltenberg kan ikke bli forstått uten at handlinger av betydning blir satt inn i sin riktige russisknorske kontekst. Dette er jo en russisk front, ikke en nasjonal regjering i virkeligheten, og den blodige terroren med alle de unge døde i fjor, var viktig for de hemmelige russiske tjenestene for å skaffe større oppslutning om et system som Moskva etablerte allerede før krigen. Dette systemet med sine følger opp gjennom årene, ble effektivt befestet ved hjelp av brutalitet og bedrag.

Du sikrer alltid en last. Særlig rene pengetransporten. Som Norge med sine tusenvis av milliarder kroner i realiteten er for Russland. Med enda mer penger på vent ute i havet. Alle sammenhenger burde nå være gått opp for deg. De er innlysende.

Putin og Russland strammer for øvrig grepet hakk for hakk om den gamle dobbelstaten sin i Norge, og å benytte leger og helsevesen som mellommenn for å stramme grepet, er bare ett av tiltakene.

Fra før av ble NAV opprettet som et smart tiltak innen overvåking og kontroll. Noen annen virkelig hensikt lå ikke bak det tiltaket heller. Maskert som en velferdsreform. Smart og fikst, men klassisk kommunisme både i form og innhold.

http://www.aftenposten.no/meninger/Overformynderiet-6730769.html#.Tw7rHG_bQ2w
12. jan. 2012 (endret)
Norulv Øvrebotten sitt profilbilde
Norulv Øvrebotten – Når russiske FSB har påtalemakt over egen morder

«Hvis det er tvil om deg, skal tvilen legges til grunn. Hvis dette forholdet er usant, kan likevel ikke noe sant bevis utelukke det usanne forholdet, men derimot fjerne enhver tvil om sannheten i usannheten.»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch
FSB-Norge
2012

http://www.fsb.ru/
12. jan. 2012

Har du en mening?