Abonner via RSS eller E-post

Morgenbladet: En banal sannhet

Publisert den 19.08.2011 i Blogg

Noen ganger er sannheten så banal at den er vanskelig å ta inn over seg.

Tør vi? Eller er en klam tåke av politisk korrekt sensur senket seg over debatten, en tåke som vil forstumme all legitim kritikk og la de politiske partiene få diskutere hva enn de ønsker bortsett fra Dette ene?

Det finnes nok av dem som allerede er overbevist om at munnkurv og rasiststempel nå ligger utdelingsklare som følge av tragedien 22. juli. Noen av dem har kanskje rett. Delvis skyldes det at de faktisk er rasister, og at deres livsfjerne konspirasjonsteorier kun har fått relevans fordi de inspirerte en massemorder. Jeg har bitt meg merke i at andre – jeg unnlater å nevne navn – rett og slett blir litt hårsåre når de møtes med motargumenter og like krasse karakteristikker som de selv deler ut. De kaller det munnkurv og brunskvetting. Jeg tror vi trygt kan kalle det demokrati.

Ytterkantene i den offentlige innvandrings- og integreringsdebatten er kanskje blitt mer grumsete de siste årene, men det skyldes delvis at debatten er blitt bredere og mer åpen. Jeg mener ikke at alt er blitt bedre, men mye er faktisk blitt mye bedre. For det første har vi sluttet å ha en debatt som primært handler om Fremskrittspartiet. La oss være ærlige alle sammen: Det finnes også andre utfordringer i integreringsdebatten enn språkbruken til Frp. Debatten har gått fra en rituell runddans der spissede utsagn skapte medieoppmerksomhet, fordømmelse og oppslutning på gallupen – og så stillhet fra de andre partiene – til en debatt som er bredere, rikere og mer mangfoldig.

Kvinner med muslimsk bakgrunn diskuterer for og imot bruken av hijab. SVs integreringsminister Audun Lysbakken sier klart ifra om at kjønnskamp mot patriarkatet og toleranse for homofile ikke stopper ved inngangen til Grønland. Aps Martin Kolberg advarer mot radikal islamisme. Samfunnsdebattanten Muhammed Usman Rana skriver om hvordan en liberal rettsstat er en forutsetning for konservative muslimer som vil praktisere sin tro. Den rødgrønne regjeringens Brochmann-utvalg snakker ærlig og rett frem om utfordringene ved sosial marginalisering og trygde-utenforskap i deler av minoritetsbefolkningen. Aslak Nore skriver om Ekstremistan. Abid Raja spissformulerer utfordringene i Groruddalen. Den norske innvandringsdebatten er blitt tverrpolitisk og flerkulturell!

Hvorfor skulle ikke denne debatten fortsette? Med all respekt for Dagbladets kommentator Marte Michelet, så tror jeg ikke ordskiftet ville blitt bedre om alle latet som om de mente det samme som henne. Det er heller ingen grunn til å underslå at militante, radikale terrorister utgjør en trussel mot Norge både ute og hjemme. Det er ingen grunn til å feie under teppet at yrkesdeltagelsen blant mange minoritetsgrupper er skremmende lav, at det er store fordommer mot homofile i mange religiøse miljøer eller at kombinasjonen av svake skoleresultater og manglende tilgang til arbeidsmarkedet er en oppskrift på sosial uro og ustabilitet.

På samme måte som det fortsatt er helt greit å mene at Norge skal ha en strammere asylpolitikk, eller at kriminelle som utnytter asylsystemet burde bures inne og sendes ut av landet dersom de ikke har rett til opphold.

Et langt verre alternativ er å overlate alle disse debattene til sinte, hvite menn med tilgang til pc. Derfor er det så feilslått når min dyktige medspaltist Ilham Hassan i forrige uke mente at både Martin Kolberg og Sps Ola Borten Moe har bidratt til å forsure samfunnsdebatten. Alternativet til at moderate og demokratiske politikere åpent og ærlig diskuterer reelle utfordringer, er at debatten henvises til undergrunnen hvor sinte menn fra Ålesund blander dem inn i sitt konspiratoriske verdensbilde ? hvor enhver gravid kvinne som ber i moskeen, er en tikkende demografisk bombe under norsk kulturarv og uavhengighet.

Så la debatten fortsette. Litt mer ydmyk enn før, med litt flere fakta og en stor dose nyansering. Så kan vi også minne om at andregenerasjons norskpakistanere tar høyere utdannelse i større grad enn andre nordmenn, at omskjæring er et kulturelt og ikke et islamsk fenomen, at nesten samtlige norske muslimer ikke er potensielle terrorister, og at muslimske menn og kvinner hver eneste dag settes i fengsel og tortureres fordi de ønsker demokrati og menneskerettigheter.

Hva er sannheten? Den er så banal. En tverrpolitisk aksjon formulerte den på begynnelsen av 1990-tallet, illustrert med bilder av Adolf Hitler og Idi Amin: «En drittsekk er en drittsekk uansett hudfarge». Det er faktisk mulig å ha en anstendig debatt om både innvandring og integrering uten at enhver muslim fremstilles som en potensiell terrorist.

Jeg skriver hver tredje uke på baksiden av Morgenbladet. Spalten er hentet derfra.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

al. bannanas

20.08.11

Isaksen skrev:

«Det er faktisk mulig å ha en anstendig debatt om både innvandring og integrering uten at enhver muslim fremstilles som en potensiell terrorist.»

Sant nok. Men det jeg savner er imidlertid dybden i diskusjonene. Det interessante er ikke hva slags mennesker Amin og Hitler var, men hvorfor de kom til makten.

De fleste muslimer er vanlige mennesker. Problemet er Islam. Islam er ikke bare en «tro». Det er en livsstil, en lov, en politikk, en ideologi, en religion, en strategi og en agenda som omhandler hele verden.

I stedet for å forholde oss til muslimer og deres personlige meninger burde vi heller diskutere Islam slik den åpenbarer seg i alle de landene hvor sharialovene gjelder. Der det som forkynnes i mange norske moskeer har blitt satt ut i praksis.

Koranen, Sharia og hadith er uløselig knyttet til de fleste retninger av islam. Ikke tilfeldig at kjente muslimer med klare islamistiske meninger samler store skarer av norske muslimer når de er på besøk i Norge. Ramadan f.eks.

Tør vi konfrontere muslimene og de norske politikerne med at de fleste retninger innen islam er i strid med norsk lov? Tør vi å si rett ut at Koranen, som i følge de fleste muslimer er guds direkte tale til alle rettroende, påbyr det som norsk lov definerer som kriminelle handlinger?

Som du skrev: Tør vi? Eller er en klam tåke av politisk korrekt sensur senket seg over debatten.

Tormod R. Ausland

20.08.11

Her er al bananas sikkert i Rød Isaksens øyne allerede ute å kjøre: Det du skriver er velkjente, men tradisjonelle påstander (kanskje riktige?)Hvorfor ikke forsøke å ta for deg
punktene i de 2 siste avsnittene ang. Koranen med direkte henvisninger til hvor disse tingene står skrevet. En nøktern, ikke sint tone, bare presentasjon av fakta med evt. spørsmål som bør besvares. Da er du innenfor det R.I.forventer av debatten: fakta og nyansering og du vil kanskje få respons utover småkrangling på nettet. Lykke til!

al-bannanas

20.08.11

Trodde ikke at det jeg skrev var «sint». Det var heller ikke ment som noe direkte motargument til noe Isaksen skrev. Mer som en utfordring.

Som du skriver Ausland, det jeg nevner er velkjente ting. Ikke vanskelig å finne stoff om dette.

Når jeg skrev at jeg savnet «dybde i diskusjonene», så gikk dette mer ut på viljen til å kalle en spade for en spade. Først da kan debatten bli realistisk og komme videre.

Det går ikke an og sette likhetstegn mellom en muslim og Hitler eller Idi Amin. Men det går f.eks an å diskutere hvorfor «Mein Kampf» selges i store opplag i mange islamske land. Eller hvorfor det muslimske brorskap ser ut til å ha fått svært stor oppslutning blant millioner av muslimer over hele verden. Eller hvorfor Mohamed Abbas har en «doktorgrad i benektelse av holocaust».

Man burde gå fra å utveksle retorikk om premissene for diskusjonen til å diskutere ugjendrivelig fakta.

Grunnen til at slike diskusjoner bør tas nå er at den muslimske befolkningen i mange europeiske land vokser raskt og danner stadig nye gettoer. Svenske Rosengård er bare en av uendelig mange slike. Og det blir faktisk mer og mer vanlig at nye innvandrere sluses rett inn i slike gettoer hvor de kan leve hele livet uten å kunne annet enn f.eks arabisk. Og stadig flere av de som bor på slike steder lever av trygd. Hva vil f.eks kunne skje hvis vi får en total finanskrise?

Breivik trodde Europa stod foran en alvorlig krise. At hans metoder skal brukes som argument for å demonisere alle som mener utviklingen er farlig er intet mindre enn grovt udemokratisk.

Antagelig må man tilbake til nazitiden for å finne noe som er i nærheten av den samstemte demoniseringen av Hagen fordi han satte spørsmålstegn ved politiet prioriteringer.

Hvis folk gir etter for de venstreradikale kreftene vil demokratiet slik vi kjenner det i dag kunne gå tapt.

21.08.11

«Så kan vi også minne om at andregenerasjons norskpakistanere tar høyere utdannelse i større grad enn andre nordmenn»

Og her er du på tynn is. detr har riktignok forekommet rapporter hvor det har fremkommet at innvandrere som først har kvalifisert seg for høyere studier, i større grad enn andre faktisk tar høyere utdanning.

Men dette er et far cry fra å komme et blanket utsagn om at norskpakistanere generelt tar høyere utdanning enn andre nordmenn, som du gjør over her.

Det finnes muligens forskning med slike konklusjoner, men da skylder du oss lesere å vise til denne forskningen, med link, slik at vi kan vurdere det arbeidet som er gjort.

Inntil videre tar jeg dette som et utslag av hearsay, eller en sannhetisme som har fått feste seg uten tilstrekkelig forskningsbasert grunnlag.

Ellers helt enig i at innvanbdringsdebatten fort ender opp som en debatt om kotyme, sprækbruk, ordvalg, osv, osv, til det kjedsommelige. Det virker som ingen spørsmål er for gode til å avspores med flisespikkerier om retorisk praksis og/eller mer eller mindre grumsete bakenforliggende hensikter/vikarierende motiver.

Vi må få en faktabasert debatt. Og da synes jeg du har et snasvar selv om å rydde opp i omtrentlige utsagn som at norskpakistanere i større grad enn nordmenn tar høyere utdanning.

Eventuelt presisere hvor vi som lesere kan få tilgang til denne banebrytende forskningen.

Har du en mening?