Abonner via RSS eller E-post

Dagsavisen: Økte forskjeller

Publisert den 19.07.2011 i Blogg

Spørsmålet er hvorfor økte forskjeller er dårlig.

På venstresiden er det vanlig å anta at høyresiden jubler for økte forskjeller, men det er ikke tilfellet. Små sosiale forskjeller kan være bra, og det er ingen grunn til å etterstrebe større forskjeller. Det er på ingen måte et politisk mål. Samfunn med store og urettferdige forskjeller, som for eksempel i mange latinamerikanske land, manglet ofte sosial tillit, fellesskapsfølelse og sammenhengskraft.

Allikevel deler jeg ikke den sosial­­istiske innfallsvinkelen at man nærmest kan avlese rikets tilstand ved å se på de årlige inntektsstatistikkene. På samme måte som målet om spredt bosetning i Norge ikke bør knyttes til innbyggertall i hver enkelt kommune, bør heller ikke utviklingen i forskjeller knyttes til små endringer år for år. For eksempel ble trolig forskjellene i Norge noe mindre under finanskrisen fordi mange rike tapte penger, men det gjorde ikke Norge til et spesielt mye bedre land av den grunn.

Forskjellene i Norge har økt noe de siste tiårene, men utviklingen er ikke dramatisk. Det stemmer heller ikke som SV skriver i sitt program, at «de rikeste blir enda rikere på bekostning av flertallet». Snarere har de aller fleste grupper i Norge fått økt kjøpekraft.

Men økte forskjeller kan bli et problem. La meg nevne tre problemstillinger:
* Hvis inntektene hos de rike øker kraftig mens vanlige folk får dårligere råd eller står på stedet hvil. Dette er foreløpig ikke et problem i Norge.
* Hvis en større del av befolkningen blir sosialt marginalisert og «nyfattige». Problemet er ikke at vanlige folk får det bedre, men at noen blir utelatt. Et slikt problem ser vi konturene av i Norge.
* Store forskjeller kan gi en følelse hos folk av at noen melder seg ut, ikke deltar, og dermed bidrar til å svekke fellesskapsfølelsen. Dette ser vi antydninger til i Norge, men foreløpig ikke i stor skala.

Venstresiden har en ideologisk refleks som tilsier at enhver økning i forskjellene er dårlig, uavhengig av hvordan den kommer til. De stirrer seg blinde på inntektsstatistikken, men står ofte i fare for å glemme det større bildet. Men det relevante spørsmålet er hvorfor økte forskjeller er et problem. Det hører vi sjeldnere noe om.

 Hentet fra Dagsavisen og Blåmandag-spalten.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?