Abonner via RSS eller E-post

Krev din rett, gjør ditt pliktår

Publisert den 06.06.2011 i Blogg

Et utvalg i AP åpner for å innføre et obligatorisk pliktår for alle unge piker og poder i fedrelandet. Det blir neppe partiets politikk, men det er av mindre betydning for diskusjonen. Jeg er mot et slikt pliktår. En generell verneplikt er jeg tilhenger av, men jeg mener førstegangstjenesten slik den er i dag bør avskaffes. Vi bør i sted gå mot et profesjonalisert forsvar (noe vi i stadig større grad har også i dag). Verneplikten betyr at vi alle må stille opp dersom landet trues av ytre fiender. Det er en grunnleggende plikt som samfunnsborger, men det er ikke ensbetydende med en automatisk plikt til å gi ett år av sitt liv til et eller annet formål politikerne finner for godt.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Nikolai M.

07.06.11

If a country can’t save itself through the volunteer service of its own free people, then I say: Let the damned thing go down the drain! -Robert Heinlein

07.06.11

Tanken om samfunnstjeneste bør kunne diskuteres på et fritt grunnlag. Uavhengig av om landet trenger en profesjonell hær eller ikke.

Original Kamelrytterske, bare på Karavanseraiet.no, sist om Ut av uføre(t) med Idèbank for NAV

Jeg har lest mange av forhenværende forsvarssjef Diesen sine formaninger om en profesjonalisering av forsvaret. Dette virker svært fornuftig siden trusselbilde ikke krever noen vernepliktshær altså en hær som er udugelig til de oppgaver forsvaret per dags dato er satt til å løse gjennom sine allianseforpliktelser. Når det kommer til det sivile er jeg enda mer betenkt det at man skal være pliktig til å tjene landet sitt ihvertfall ikke forråde det i en krigssituasjon er greit nok. Men hva er begrunnelsen for at vi skal ofre ett år i det sivile vel og merke fortsatt i statens tjeneste ? i tilfelle krig så skal vi altså kunne opptre som barnehageassistent eller institusjonskokk dette skurrer litt.

Har du en mening?