Abonner via RSS eller E-post

Demokratiets etiske fundament

Publisert den 28.06.2011 i Blogg

Anbefaler Lars Kolbeinstveits kronikk i Vårt Land i går, her trykket hos Civita. Han skriver blant annet:

Kristen etikk. I den europeiske kristendemokratiske tradisjonen er det et vesentlig poeng at demokratiet forankres i den kristne etikken, ikke omvendt. Samtidig er det et klart skille mellom religionen og staten, med utgangspunkt blant annet i Jesu ord om å gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Kristenliv og tro er med andre ord primært et samfunnsanliggende, ikke et statsanliggende. Sentralt i kristendemokratiet står ivaretakelsen og beskyttelsen av den private og sivile sfære mot statsmaktens inngripen.

 Denne tanken, som ofte kalles «doktrinen om de to sverd», er sentral for å forstå hvorfor kristendommen og demokratiet kan eksistere side om side, og et interessant poeng i den pågående diskusjonen om islam og demokratiet. Hvis en religion ikke anerkjenner noen institusjoner som sekulære så er det lite sannsynlig at en genuin rettsstat kan eksistere. Et visst skille mellom statsmakten og den sivile sfære er trolig en forutsetning for et liberalt demokrati.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?